“Keep one thing forever in view – the truth; and if you do this, though it may seem to lead you away from the opinion of men, it will assuredly conduct you to the throne of God.” (Horace Mann)

Vad får dig att tro att du är kristen?
“….Jag påstår att evangelium, Guds kraft till frälsning, inte har predikats på länge i vårt land. Med vissa välsignade undantag tror jag att man kan säga så. Ändå menar många att dom har en kristen tro. Alltså är det något som inte stämmer. Under dom senaste 10 åren har den här skrämmande tanken växt till en djup övertygelse i mitt inre: Många människor menar sig vara kristna, när dom i verkligheten inte är det….”

Många människor har inte klart för sig, att den s.k. “Davidsstjärnan” – den judiska symbolen som avbildats på den israeliska flaggan – är hämtad från den ockult-gnostiskt inspirerade kabbalan.

Frälsningsarméns grundare William Booth fick en gång frågan av en journalist vilka farhågor han hade inför det tjugonde århundradet.

Booth radade upp följande punkter:

Religion utan den helige Ande Kristendom utan Kristus Förlåtelse utan omvändelse Frälsning utan pånyttfödelse Politik utan Gud Himmel utan helvete

Världskyrkan och ekumeniken

Avfallets första frukt var påvekyrkan. Avfallets mogna frukt blir den antikristliga världskyrkan som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan.