Absurd undervisning av Ulf Ekman, Charles Capps, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland m.fl. “trosförkunnare”.
Finns det någon tänkande bibelläsare som kan ta dessa makabra förkunnare på allvar?

En lärovind från Amerika – Stig Andréasson

 

Kejsarnas nya kläder
Ve de stackars människor som bli frälsta in i den pseudovärld som stora delar av kristenheten består av idag! Somliga med storhetsvansinne sitter på psyket, andra bygger jättekomplex av sina troskyldiga anhängares naiva tillbedjan.

Kejsarnas nya kläder – Anders Bergqvist

 

“När du är en ny skapelse, innebär det att du går omkring som Gud själv” (Ulf Ekman)
När avsaknaden av förkrosselse, besinning och heligt allvar är total, blir man öppen för doktriner från demoner. Mer om trosrörelsens förkunnelse i Stig Andreassons lättlästa artikel.

Trosrörelsen – metafysisk kult eller kristen väckelserörelse? – Stig Andréasson

 

“När Hans blod utgjöts, försonade det inte”
“Jesus tog emot Satans syndiga natur i sin Ande” (Kenneth Copeland). “Herren Jesus var inte den ende i sitt slag. Inkarnationen kan upprepas i var och en av oss”, “I korset finns ingen frälsning” (E.W.Kenyon).
“Det är höjden av teologisk dårskap att degradera Gud Sonen, andra personen i den fullkomliga treenigheten, till en förlorad syndare med Satans natur och sedan skicka honom till helvetet med kravet på pånyttfödelse, innan han kunde fullborda försoningen” (Dr. Walter Martin).
Trosrörelsens undervisning har utvecklats till bisarra hädelser och Ulf Ekman försvarar fortfarande rörelsens Antikristliga doktriner om identifiering, att Jesus skiljs från Gud och dör andligen. Med dessa doktriner står och faller trosrörelsen, oavsett om man förlägger försoningen till helvetet eller inte. Men Guds sanna profeter ställer sig fortfarande i gapet för att försvara sanningen.

“Tros”rörelsen kanske är framgångsrik men är den hälsosam? – Stuart St. John
Doktrinen om identifiering: Den pånyttfödde Jesus och försoning med djävulen – D.R. McConnell
Biblisk analys av doktrinen om identifiering – D.R. McConell

 

Trosförkunnelsen – Liberalteologin (humanismen)
Det är likheterna som är den stora tragedin. De två ligger inte i olika diken, utan de kämpar om utrymmet i samma dike.

Saliga de fattiga – Sven Reichmann

 

Får skylla sig själva?
Detta är bara den logiska följden av den grymma undervisningen att kristna är sjuka och fattiga p.g.a. att de inte “tagit ut sina rättigheter”.

Sjukdom och lidande – Hank Hanegraaff
Överflöd och brist – Hank Hanegraaff

 

Många blir övermodiga och hårda – andra bryter ihop totalt
Trosförkunnelsen är skrämmande otäck för alla som inte har ett så massivt övermod, att de tror sig om att sköta skapelsen i Guds ställe.

Falska uppenbarelser – Sven Reichmann

 

Vad “överflödsläran” har ställt till med
… är en självcentrerad kristendom, som tror att Gud och allt i universum cirklar kring dem själva och deras egna behov (och lycka).

De rikas religion – Danny Lehmann

 

“Gud vill att du ska bli rik och frisk.”
En förvrängning av Guds sanning som i stort sett bara verkar tilldragande för människans fallna natur

Välståndskulten – Gordon D. Fee

 

Gud MÅSTE inte göra någonting!
Vi kan inte ställa några krav. Helandet är inte någon gudomlig skyldighet – det är en gudomlig gåva.

Den fullkomliga hälsans evangelium – Gordon D. Fee

 

Infiltration av Christian Science och New Thought metafysik
Genom sin “uppenbarelsekunskap” hoppades Kenyon skapa “övermänniskor”, som inte längre var bundna vid “förståndskunskap” eller av demoner, sjukdom och fattigdom.

Trosrörelsens kultiska ursprung – D.R. McConnell

 

Förvrängning av evangeliets budskap
Läran om Jesu andliga död (JDS) skiljer trosrörelsens försoningslära från klassisk förkunnelse.

Trosrörelsens försoningslära – Stig Andréasson

 

Är trosrörelsen fruktbärande i Guds ögon?
Reformationens princip om Sola Scriptura bör ställas mot möjligheten att människotankar initierar en rörelses framväxande.

Trosrörelsens förvrängning av Guds evangelium – Jan Johansson

 

https://www.karlektillsanningen.se/