Psykologi

“All sanning är Guds sanning”…eller “all villfarelse är djävulens villfarelse”?
(All you need is self-love?)

Efter att ha avvecklat människans sunda mottaglighet för skuld, fortsätter nu psykologin sitt segertåg in i kristenheten för att bygga upp vårt ego. Psykologins doktriner har anammats som den stora räddningen när vi upplever “dålig självkänsla”, inte “älskar oss själva” nog och inte inser vårt “eget värde”. Vi har hört dessa mantran så ofta, att vi tror att de är bibliska. Men vad är sanningen bakom dessa dogmer?

 

Ska ondskan förses med en speciell psykiatrisk förklaringsgrund?
Att psykopaten beter sig som han gör kan inte förklaras med hans sjukdom.

Onda gärningar är naturliga – Suzanne Wennberg

 

En fråga om liv eller död?
Är det sant att brist på självkänsla kan ta död på längtan att fortsätta att leva?

Vad är det som pågår? – Jay E. Adams

 

Nya reformationen sätter fokus på “varje människas okränkbara rättighet till självkänsla.”
En ny vind blåser genom församlingen idag. Vad är sant och vad är falskt? Du måste själv avgöra det.

Ett krav på förändring – Jay E. Adams

 

I Maslows behovspyramid älskas Gud eller människan för att tillfredsställa behoven hos den som älskar!
Att nå ut till andra människor är en självförverkligande handling, som är beroende av att behoven på alla lägra nivåer har blivit uppfyllda.

Vad förorsakade detta? – Jay E. Adams

 

Hednisk livsfilosofi eller Jesu undervisning om Guds rike?
Ska vi fortsätta med att erkänna bibelns behovsteori som grund för vår förståelse av människonaturen eller ska vi överge den för de nutida psykologerna spekulationer?

Låt oss pröva det enligt bibeln – Jay E. Adams

 

Hade Stefanus, Johannes, Paulus eller Jesus “förverkligat sig själva” enligt Maslows behovshierarki?
Varför led t.ex. aposteln Paulus inte av en förlamande jaguppfattning och av låg självkänsla?

Mer om ”behov” – Jay E. Adams

 

“Du kan inte älska din nästa, du kan inte älska Gud, om du inte först älskar dig själv”?
Är det sant att människan inte är ansvarig för att lyda Guds bud att älska sig själv och sin nästa, om hon inte först får ta emot vederbörlig kärlek själv?

Älska…som dig själv? – Jay E. Adams

 

Sluta upp med att jobba på din egen självbild och att fokusera på hur värdefull du är!
Paulus hade ingen som helst avsikt att undervisa om detta och försöken att finna bibliskt stöd för dessa utövanden är desperata.

Av oändligt värde? – Jay E. Adams

 

Frälser Gud människor p.g.a. deras stora, oändliga värde?
Nej, man manipulerar med nådens dyrbara doktrin, för att stödja en icke-kristen, humanistisk teori.

Förtjänta av frälsning? – Jay E. Adams

 

Många storvulna påståenden om människans egenvärde inom “kristen psykologi”
Bered dig på en chock, om du bryr dig om Guds beskrivning av människan i bibeln!

Avsnitt som ofta förbises – Jay E. Adams

 

Nutidens hedniska tänkande ändrar om Guds ordning
Endast kärlek – omsorg som är inriktad på andra – gör oss fria från oss själva!

Vad lär bibeln? – Jay E. Adams

 

Exempel från verkliga livet
Missa inte Jay Adams storslagna analys av filosofin om egenvärde och självkänsla!

Verkliga livet – Jay E. Adams

 

Det undermedvetna – vetenskapligt faktum eller fantasier?
Tron på det freudianska undermedvetna överensstämmer med hinduism snarare än kristendom. Psykologiska uppfattningar om det undermedvetna har inget stöd i bibeln.

Det undermedvetna: En nyckel till att förstå människor? – Martin & Deidre Bobgan

 

Katastrofala följder av att se på bibeln genom psykologins glasögon
Bli inte förvirrad av “värdefulla insikter”, som är gömda i träsket av teorier och terapier, uttänkta av dem som varken känner Gud eller söker honom som är källan till liv och gudsfruktan.

Att trälbinda evangeliet till psykologi – Martin & Deidre Bobgan

 

Den stora lögnen om hur man blir en god, kärleksfull människa
Genom influensen från humanistisk psykologi tror många kristna att människor syndar p.g.a. att deras behov inte blir uppfyllda.

Behovsteologi – Martin & Deidre Bobgan

 

Den bedrägliga myten om att psykologin är vetenskaplig
Psykologi är uppenbart en sekulariserad religion och dess fiendskap mot kristendomen är ett historiskt faktum.

Alltför underbar för att vara enkel – Dave Hunt

 

Så kallade psykologiska behov kommer före Guds uttryckliga befallningar
Vad är det tilltalande i ett psykologiserande evangelium, om inte att finna religiösa sätt för att få sina psykologiska behov uppfyllda?

Behovspsykologi, behovsmoral och ovillkorligt accepterande. – Martin & Deidre Bobgan

 

Vi behöver inte hjälp av Freud, Jung, Maslow, Rogers o.s.v.
Men “kristen” psykologi påstår att bibeln inte har alla de svar vi behöver, eftersom det finns psykologiska behov som kräver något mer.

”All sanning är Guds sanning” – Dave Hunt / M & D Bobgan

 

Var finns den verkliga nyckeln till att hjälpa människor med deras djupa problem?
Det sekulariserade kunskapsområdet inom psykologi är baserat på gudlösa antaganden och evolutionistiska grunder. “Kristen psykologi” är en oförenlig motsats av idéer.

Psykologiepidemin och dess botemedel – John MacArthur

 

Det sinne som psykologin försöker kartlägga och psykoterapin behandla, är programmerat av mörkrets makter
Det mänskliga sinnet fasthålls i ett förnedrande självbedrägeri och mörker och är verkligen vansinnigt

Trancetillståndets fälla – Alan Morrison

 

Många kristna har blivit lurade in i psykoterapins hypnotiska metoder
Dessa metoder överensstämmer med mer shamanismens knep och forntida häxkraft än att de är i harmoni med bibeln.

Det för-hypnotiska tillståndet i världen – Alan Morrison

 

Sann pånyttfödelse förvandlar de delar av en människa som psykoterapin aldrig kan nå
Både mystiska utövanden och psykoterapeutiska metoder är utformade för att åstadkomma en falsk upplevelse av djupa andliga förändringar.

Allt existerar i sinnet – Alan Morrison

 

“Psyk-evangeliet” och Jesus som “den store terapeuten” vilseleder många kristna idag
Uppfattningen att berättelserna i evangelierna förser oss med en modell för kristen psykoterapi skulle vara skrattretande, om den inte var så nedbrytande för bibelns verkliga mening.

Den stora kristna terapibluffen – Alan Morrison

 

Ett ursprungligt andligt behov av försoning är upphovet till en omättlig psykologisk längtan att bli ovillkorligt älskad av ett jordiskt substitut
I motsats till psykoterapins anspråk förkunnar vi att orsaken till vårt vansinne är vi själva och att botemedlet för vansinne är Kristus.

Arvssynd – Alan Morrison

 

Människans problem har sina rötter i hennes strukturella synd och är i grunden andliga
Nutidens psykoterapeuter vill försöka lägga skulden för beteendestörningar på våra trauman tidigt i livet, på händelser utanför oss själva.

Strukturell synd – Alan Morrison

 

Dödande – den mest storslagna terapin i världen, en terapi som världen inte vet något om
De flesta kristna underlåter att inse att all sekulariserad psykoterapi är ett försök att förfalska en Ande-ledd process genom mänskligt uttänkta metoder.

Dödande: den ultimata kristna ”terapin” – Alan Morrison

 

Psykoterapi bör inte ha någon plats i den troendes liv, som har den helige Ande inneboende
Genom påverkan av mind-sciences, av vilka psykoterapi bara är en del, inrättas världen snabbt, på ett inre plan, för att ta emot den mest fenomenala bluff, som fastställts av Satan sedan syndafallet i Eden.

Sju varningar för psykoterapi – Alan Morrison

 

https://www.karlektillsanningen.se/