Om sanningen är absolut och objektiv…

…får detta enorma följder från en moralisk ståndpunkt.

Vad är sanning? – Alan Morrison

 

Ett hot mot status quo
Att antyda en skillnad mellan kristna och icke-kristna tillhör det mest förbjudna inom dagens svenska kristenhet

En svensk rädsla – Magnus Malm

 

Den helige Andes främsta verk är att få oss att hata synd
Att förstå syndens ursprung och funktionssätt, och att veta hur man tar itu med den, är frigörelse i högsta möjliga avseende.

Att förstå och ta itu med synd – Alan Morrison

 

Profetisk ledning?
Ger Gud fortfarande speciell uppenbarelse i vår tid? Bör Jesu Kristi församling förvänta sig att fortlöpande ta emot nya uppenbarelser från Gud? Är profetia en gåva vi ska söka och utöva i den lokala församlingen? Bör profeter och profeterande ha en normal funktion och roll i den nytestamentliga församlingen?

Profetia i vår tid – Richard J. Vincent

 

Har fundamentalismen blivit din religion?
Medkänsla och barmhärtighet, och inte bara våra trosuppfattningar, kommer att bestämma var vi hamnar för evigt.

Några andliga realiteter – Alan Morrison

 

Varje kristen är en lärjunge
Dagens undervisning, som skiljer mellan lärjungaskap och frälsning, har sitt ursprung i tankar som är främmande för bibeln.

Lärjungaskapets kostnad – John F. MacArthur, Jr

 

Kära bedjande vänner, var vid gott mod!

Gud kommer att ge dig det du ber om eller något ännu bättre!

GUD svarar på bön – R.M. McCheyne

 

Det finns ett speciellt stuk på ogräset
Ju mer en troende är mottaglig för Guds nåd, desto mer giftigt kommer ogräset att bli mot honom eller henne.

Ogräs i församlingen – Alan Morrison

 

Hur ser andlighet ut för en människa som zappar sig genom livet?
Det inre ljuset och rätten att tolka det som hon vill utan inblandning.

Människan – en Homo zapiens – Magnus Malm

 

Källan ligger i mitt eget välbefinnande… eller tänk om det är tvärtom?
… att jag lär mig skillnaden mellan tillfälliga impulser och bestående dragningar till en djupare glädje.

Att spåra källan till glädje – Magnus Malm

 

All sanning blir en kontaktyta med Gud
I ett kulturklimat där “andlighet” och “ande” används för att legitimera vilken subjektiv verklighetsuppfattning som helst, kommer Sanningens Ande för att vittna om Jesus.

Ateisten och Anden har mer gemensamt – Magnus Malm

 

Falska lärare besudlar församlingen med falsk lära
Det är dessa som vållar splittring, inte de som måste ställa sig mot dem till försvar för tron (Judas 3).

Att avslöja doktrinell villfarelse: klappjakt eller biblisk befallning? – Christian Research Institute

 

Allt står väl till, allt står väl till
…säger dom falska profeterna.

“Tack snälla pastorn för att du alltid talar sanning” – OBS! satir

https://www.karlektillsanningen.se/