Utvecklingsläran har i vår tid upphöjts till status av sanning.
Inom det intellektuella livet har detta medfört något av ett ateismens tankemonopol.

Tankemonopol – Magnus Landgren

 

Den kristna tron och utvecklingsläran.
I den vetenskapliga korrekthetens namn propagerar massmedia för evolutionismen, och de som inte accepterar darwinismens och utvecklingslärans förklaringar för livets och människans uppkomst stämplas som “fundamentalister” och förpassas utanför det etablerade samhället.

Den kristna tron och utvecklingsläran – Vesa Annala

 

Är skapelsetro viktig?
Det är inte så enkelt som att bara anta att bibeln beskriver vem som skapade och evolutionsläran hur det gick till.

Är skapelsetro viktig? – Anders Gärdeborn

https://www.karlektillsanningen.se/