Anders Gärdeborn
Kapitel 13 i En bok om Vetenskap Evolution Skapelse Gudstro. Publiceras med tillstånd av författaren.

Anders Gärdebom är civilingenjör (teknisk fysik). Han arbetar som IT-direktör och är mångårig ordförande i föreningen Genesis.

https://www.karlektillsanningen.se/