En annan liknelse framställde han för dem; han sade: “Med himmelriket är det, såsom när en man sådde god säd i sin åker; men när folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och satte frukt, så visade sig också ogräset. Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: ‘Herre, du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den då fått ogräs?’ Han svarade dem: ‘En ovän har gjort detta.’ Tjänarna sade till honom: ‘Vill du alltså, att vi skola gå åstad och samla det tillhopa?’ Men han svarade: ‘Nej; ty då kunden I rycka upp vetet jämte ogräset, när I samlen detta tillhopa. Låten båda slagen växa tillsammans intill skördetiden; och när skördetiden är inne, vill jag säga till skördemännen: ‘Samlen först tillhopa ogräset och binden det i knippor till att brännas upp och samlen sedan in vetet i min lada'”. (Matteus 13:24-30).

Finns det något sätt, på vilket vi säkert kan känna igen ogräset ?

Det finns vissa sätt, på vilka en person med urskiljningsförmåga, med rimlig säkerhet, kan känna igen vilka som är ogräset, som uppfattar sig själva som kristna i församlingen. Men det är ofta en hårfin distinktion, eftersom ogräset kan uppträda som de främsta bibellärarna, de kan vara de mest högljudda och brinnande bedjarna, de kan ge de fetaste tiondena, de kan ha den största kunskapen i bibeln och kan återge otaliga katekeser och trosbekännelser utantill.

Men trots detta finns det tecken som förråder dem. Ett av de viktigaste tecknen är att ogräset ALLTID hittar på sätt att attackera och underminera församlingens bibelbaserade verksamhet. Ofta sker det på tillvägagångssätt, som de flesta församlingsmedlemmarna kanske aldrig lägger märke till. Vanligtvis är det några personer med urskiljningsförmåga som lägger märke till detta. Och om de på något sätt tar upp saken, avfärdas de med ett gapskratt som varande “paranoida”. Om du har sett detta äga rum, vet du exakt vad jag talar om. Jag är säker på att många av er redan nickar instämmande. Orsaken till detta är, att dessa saker alltid följer ett mönster.

Det är inte endast så, att ogräset hittar på sätt att attackera och underminera församlingens bibelbaserade verksamhet, men man skjuter också på alla i församlingen som visar verkliga tecken på närvaro av Guds nåd – d.v.s en törst efter bibelstudier och undervisning, att växa i kunskap, tyst andäktig bön, en ihållande längtan efter uppbyggliga andliga samtal. Alla med dessa kännetecken kommer att bli attackerade ursinnigt på många olika sätt och från alla håll. Uppkomsten av denna ursinniga attack är ett absolut säkert avslöjande av att en person är ett ogräs. Var och en som visar dessa tecken på nåd, kommer att på ett speciellt sätt att komma i skottlinjen. Detta är så, p.g.a. att ogräset – trots all omfattande kunskap de kan ha, eller religiösa handlingar de utför – totalt saknar Guds nåd och varje verkligt tecken därpå. De föraktar därför var och en som visar detta. Ju mer en troende är mottaglig för Guds nåd, dess mer giftig kommer ogräset att bli mot honom eller henne.

Jag känner till en kvinna som var i församlingen under några år, hon hade blivit frälst och döpt. Hon hade inte växt särskilt mycket och hade varit nöjd med att “ligga lågt” i tron (och ogräset hade varit nöjt med att hon gjorde det också!). Så, en tid efter att hon hade börjat med bibelstudier, började hon verkligen växa och fick kärlek till bibeln och blev en mycket omtänksam, gudfruktig själ. Hon fick sitt livs chock, när hon började komma under en ihållande intensiv attack från dem som var församlingens ledare. De var mycket uppfinningsrika, när de försökte hitta på sätt och medel för att underminera hennes förtröstan på Kristus och glädjen i hennes nyvunna trofasthet. Hon var säkerligen ett besvär för deras egen brist på andlig omtanke om henne och själva hennes liv avslöjade nu deras egen brist på nåd. De skjuter alltid vilt på på dem som visar verkliga tecken på nåd. De är tvungna att göra detta för sin egen överlevnad. Ju starkare du är som kristen, dess mer försöker de att tillintetgöra dig.

Dessutom spårar de upp dem, vars urskiljningsförmåga gör att de sannolikt ser igenom dem. Ibland slår ogräset till först mot sådana personer (ett slag för att ta kontroll över situationen! ) för att rubba förtroendet för dem, innan de har en chans att avslöja dem själva. Och om du någonsin ens antyder, att du kan se igenom deras religiösa täckmantel, ser de isande på dig och anklagar dig för att vara paranoid och vilseledd – och de flesta personer kommer att tro dem!

Jag är säker på, att de flesta av er vet detta i ert inre. Ogräs är i själva verket mycket förutsägbara. Det finns ett speciellt stuk på dem och troende med urskiljning kommer dem snart på spåren. De avslöjar sig själva i bibelstudier och under andliga samtal. De är speciellt bra på att diskutera om lärosatser eller bibeln, och många låter sig luras av deras skenbara skarpsinnighet. Men när personer med urskiljningsförmåga undersöker det de säger, är deras ord utan substans och ofta tomma på innehåll över huvud taget! Men, deras vanliga förklädnad är vanligtvis så vattentät, att de lätt kan omintetgöra varje möjlighet till allmänt avslöjande.

Alan Morrison

https://www.karlektillsanningen.se/