OM KTS

Om KTS och dess inriktning

Vi lever i en tid av pluralism och relativism, när den absoluta sanningen anses vara en utopi. Nutidens postmoderna tänkande visar sig i att man tenderar att behandla andra religioner med mer aktning än en kristendom som vill försöka ha sin grund i bibeln, Guds inspirerade ord.

Vi lever också i en tid när striden mellan sanning och lögn intensifieras. Att lögnen på olika sätt har förmörkat människors sinnen är, trots goda ansträngningar, påtagligt i samhället, inom politiken, människor emellan o.s.v., men även inom den s.k. kristenheten. Som en kontrast till detta är Guds tanke att församlingen skall vara sanningens stödjepelare och grundfäste.

Kärlek till Sanningen vill därför låta bibelns eviga sanningar i dess rika mångfald belysa lögn och kultinflytande inom kristenheten. Välkommen!