Klassisk teologi

“Jag blygs inte för evangelium! Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror…Men om någon förkunnar ett annat evangelium, då vare han förbannad.”

Dopet – en radikal gränsdragning mellan kristna och icke-kristna.
Det är säkrare att ta sin tillflykt till försonarens kors, än att sätta sitt hopp till magiska krafter i religiösa ceremonier.

Dopet – Från ett förenande band till tvistefråga – Stig Andreasson

 

Detta är ett andligt krig och dess riktlinjer dras upp just nu.
Hur mycket dagens neo-judaister vill att Guds frälsningsplan ska stelna i en gammaltestamentlig form, är bibeln tydlig om “Israels” ställning och det verkliga Jerusalems väsen.

”Abraham vår fader, Jerusalem vår moder” – Del 2 – Alan Morrison

 

Dagens judendom är en falsk religion
Den är fullständigt antikristlig och den moderna staten Israel har inte något som helst att göra med den teokratiska nationen Israel, som grundades av Jehova i bibeln.

”Abraham vår fader, Jerusalem vår moder” – Del 1 – Alan Morrison

 

Lagiskhet, farlig undervisning!?
Att undanhålla förkunnelsen av Lagen med dess fruktansvärda förbannelse är att förbigå det som ensamt förmedlar en sann kunskap om synden.

Guds lag – A.W. Pink

 

Guds vredesdom
Om Gud är kärlek, hur kan då Bibeln tala om den kommande vredesdomen?

Guds vredesdom – Jan Johansson

 

Var finns kärleken?
Kan man finna sann kärlek, en kärlek som aldrig förgår, i den här världen? Vad är kristen kärlek och var finns den i så fall?

Var finns kärleken? – Jan Johansson

 

Kristi andra ankomst
Det finns ingen hållbar biblisk grund för uppfattningen att Kristi andra ankomst måste delas upp i två faser…

Kristi andra ankomst – Anthony A. Hoekema

 

“Gud är god. Han måste förlåta oss. Det är hans jobb.”
Gud är alltid kärlek, men priset för att försvaga Guds vrede är att förminska Guds helighet.

Guds kärlek och Guds vrede – D.A. Carson

 

Med helande under sina vingar del 1
En av huvudtrenderna i församlingslivet idag är botandet av kroppsliga åkommor. Bekännande kristna är idag nästan lika anfäktade av behovet att besöka en helare, som New Ageare är att besöka en terapeut!

Med helande under sina vingar del 1 – Alan Morrison

 

Med helande under sina vingar del 2
Att det helande som är i Kristus måste tillämpas andligt innan fysiskt helande kan förverkligas, är absolut centralt för huvudtesen i detta studium.

Med helande under sina vingar del 2 – Alan Morrison

 

Korset
Att förkunna Guds Ord trofast och kompromisslöst är inte alltid enkelt! Ofta är budskapet som vi behöver förkunna ”stötande ”, eftersom dess krav skär igenom köttet, och kostnaden som medföljer att lyda det, är mer än vad många är förberedda på.

Korset – gör ingen åtskillnad – Aeron Morgan

 

Vad händer när vi förnekar att 1 Mosebok 1-3 är historisk?
En av de mest förvånande sakerna i nutidens församlingar är hur få människor som verkligen tror att människan Adam och hans hustru Eva någonsin existerade, eller att de skapades just på det sätt som sägs i 1 Mos 2, och också att det hände just i början av den mänskliga historien, snarare än efter miljarder år av evolution.

Ingen Adam ingen Kristus – Alan Morrison

 

Vissheten om domen
När reformatorerna återupptäckte den storslagna sanningen om rättfärdiggörelse genom tro och började verbalisera den i sina skrifter, blev gensvaret från Rom att man hävdade, att denna doktrin förde med sig, att ett heligt liv blev onödigt.

Vissheten om domen – John MacArthur

 

Rättfärdiggörelse och helgelse
“Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me ” (“Förundrad jag hör ett glädjens bud, att syndare nåd han ger “). För över tvåhundra år sedan blev den f.d. slavhandlaren John Newton kristen och skrev dessa ord, som sedan dess har nått in i många uppriktiga kristnas hjärtan. Varje troende som har smakat ljuvligheten i Guds oändliga nåd kan av hela hjärtat sjunga denna sång från djupet av sin själ. Men hur många av oss har faktiskt stannat upp för att tänka igenom frågorna: Vad är frälsning? Vad är vi frälsta ifrån? Och varför behöver vi ens frälsning över huvud taget?

Syndens dubbla botemedel – R.J. Vincent

 

Andens verk
Det är just p.g.a. att nutida kristendom har en sådan otillräcklig uppfattning om den fruktansvärda och allomfattande innebörden av det som syndafallet har medfört, som man så litet inser det nödvändiga behovet av den övernaturliga kraften i den helige Ande.

Andens verk – A.W. Pink

https://www.karlektillsanningen.se/