Bibelns definition av frälsande tro: En frälsande tro är en uthållig tro på Kristus Jesus som vår HERRE, som bevisas genom lydnad för Jesu undervisning och bud, genom Andens frukt i våra liv och genom att vi gör de gärningar som Gud har förberett för oss.

Vi har idag ett desperat behov av att återvända till en förkunnelse, som utan fruktan och kompromisser uppenbarar djupet i evangeliets sanning som finns i bibeln. Samtliga nedanstående artiklar har sin grund i bibelns och reformationens lära om frälsningens evangelium.

 

Tror du på en avgud?
Har du blivit kristen på dina egna villkor?

Vad får dig att tro att du är kristen? – Jan Johansson

 

Kyrkosverige 2010…
…har kommit långt bort från autentisk kristendom.

Kyrkornas falska evangelium – Jan Johansson

 

Detta är så obibliskt som det kan vara!
Genom att ta bort omvändelse från evangeliet har församlingen gjort sig skyldig till att förkunna ett falskt evangelium, som ger människor en falsk frälsningsvisshet

Omvändelse: En nödvändighet för att bli frälst? – Daniel Norén

 

Omvändelse – ett villkor för frälsning?

Vilket evangelium förkunnades av Jesus och hans apostlar?

En genväg till himlen? – Jan Johansson

 

I Nya testamentet kommer dopet alltid som en följd av ett andligt skeende
Ingen text antyder att vi skulle kunna åstadkomma ett frälsande skeende bara genom att döpa en människa.

Sker pånyttfödelsen i dopet? – Stig Andreasson

 

Denna man är en mästare på att förvilla sina läsare
Warrens metod får dig att tro att du är på väg till himlen, när du kanske inte är det. Så avgörande viktigt det är att ta emot evangeliet på Guds villkor

Evangeliet – en metod eller ett budskap? – Bob DeWaay

 

“Jag betvivlar att mer än fem procent av de bekännande kristna i USA är sant födda på nytt” (Leonard Ravenhill)
Läget i Sverige 2006 är förmodligen inte annorlunda.

Behöver kyrkan (församlingen) få höra evangelium? – Mike Gendron

 

Biblisk förkunnelse är alltid, utan undantag, lag till de stolta och nåd till de ödmjuka
…men vid 1900-talets början övergav man lagen med dess förmåga att föra syndare till Kristus och var tvungen att finna en annan orsak till att dessa skulle låta sig påverkas av evangeliet.

Helvetets bäst bevarade hemlighet – Ray Comfort

 

“Så skall han vara under förbannelse”
Att sluta fred med den som predikar ett annat evangelium, är att föra krig mot Gud.

Endast ett evangelium – R.C. Sproul

 

Ingen billig nåd finns om vi tror på Guds helighet!
Det är omöjligt att omvändelsen skulle kunna skiljas från syndaförlåtelsen och att Gud skulle kunna överse med synden, samtidigt som syndaren förblev lika hårt fäst vid den som förut.

Omvändelse måste åtfölja syndernas förlåtelse – Charles Haddon Spurgeon

 

Det måste bli ett slut på sitcom-predikningarna
Bedrägeriet är allmänt utbrett. Ett ursprungligt och oförändrat evangelium måste förkunnas.

Det nya evangeliet – Jim Ellif

 

Leder vi massor av förhärdade människor in i en falsk frid?
“Har jag beskurit det evangelium som Jesus predikade – evangeliet om omvändelse? Har jag i själva verket klippt i bibeln och tagit bort den höga kostnaden för att följa Kristus? Har jag sänkt hans norm, genom att säga till människor: ‘Bara tro och bli frälst’?”

Vad i all världen hände med omvändelsen – David Wilkerson

 

Kristi herravälde
“Bibeln talar aldrig om att någon ”gör” Kristus till Herre, utom Gud själv, som har gjort honom både till Herre och Messias” (Kristus) (Apg 2:36).

Kristi herravälde – John MacArthur

 

Bekännande kristnas ultimata livslögn.
Teorin om den köttslige kristne – del 1: Många som intellektuellt känner till fakta om evangeliet lever i fred med Kristi fiender. De har ingen kamp mot synden och inget bibliskt vittnesbörd finns om att de erfarit något av evangeliets kraft i sina liv.

Den köttslige kristne – del 1 – Ernest C. Reisinger

 

Är vårt evangelium verkligen Guds evangelium?
Jesus skulle skämmas för de flesta “evangeliska” predikningar som framförs idag.

Vad är det för fel med evangeliet? Del 1 – Keith Green

 

Mänskliga uppfinningar har blivit nödvändiga delar i det moderna evangeliet
Vad är sanningen om “personlig Frälsare”, “inbjudan”, “syndarens bön”, “1-2-3 steg till frälsning”, “stackars-Jesus-syndromet”?

Vad är det för fel med evangeliet? Del 2 – Keith Green

 

Bekännande kristnas ultimata livslögn.
Teorin om den köttslige kristne – del 2: Predikanternas furste Charles Haddon Spurgeon varnade sina studenter: “Inbilla er inte att evangeliet blir prisat eller att Gud blir ärad, genom att ni går till världens barn och säger till dem att de kan bli frälsta ögonblickligen, genom att de helt enkelt tar emot Kristus som sin Frälsare, medan de är fångna i sina avgudar och deras hjärtan fortfarande älskar synden. Om jag gör det ljuger jag, förvränger evangeliet, förolämpar Kristus och förvandlar Guds nåd till laglöshet”.

Den köttslige kristne del 2 – Ernest C. Reisinger

 

Det är lätt att bli frälst, det är bara att tro!?
“Kan det vara så att vi tror att vi inte är skyldiga att lyda Jesus Kristus? Vi tänker på Herren som ett sjukhus och Jesus som ledaren för personalen som ska fixa till stackars syndare som har råkat illa ut! ‘Fixa till mig, Herre’, har de krävt, ‘så att jag kan gå min egen väg’. Det är usel undervisning, mina bröder”. A.W. Tozer, I Call It Heresy (Jag kallar det villfarelse).

Evangeliet i vår tid – goda nyheter eller dåliga? – John F. MacArthur, Jr.

 

Har “fundamentalismen” blivit din religion?
Vilka andliga realiteter behöver vi vara medvetna om för att förstå all den ondska och det bedrägeri som finns i de kristna sammanhangen?

Några andliga realiteter – Alan Morrison

 

Naturligtvis är du inte kristen…
…p.g.a att du har bett Jesus komma in i ditt hjärta för att frälsa dig.

En annan Jesus – ett förvrängt evangelium – Ovid Need Jr.

 

Breda porten – smala porten
Hundratusentals människor tror att de är kristna, men är grundlurade.

Vägen till frälsning – John F. MacArthur, Jr.

 

Kristi tillräknade rättfärdighet – vår enda räddning!
Kristenheten lider av präktighet och självrättfärdighet, men p.g.a. syndafallet har ingen människa något att berömma sig av.

Den enda vägen till frälsning är uppenbarad i evangeliet – Stuart Olyott

 

“De säger sig känna Gud, men med sina gärningar förnekar de det”.
Om vi vill vara vår egen herre, göra det vi själva vill, styra våra egna liv, så kan vi inte komma in i himmelriket.

Den sanna trons natur – John F. MacArthur, Jr.

 

Otillräcklig erfarenhet av omvändelse kännetecknar många bekännande kristna.
Orsaken till att så många upplever behov av att resa jorden runt för att söka en “andra välsignelse” eller “Torontovälsignelser”, är p.g.a. att de aldrig fått erfara en genomgripande första välsignelse!

Ytlighetens gissel och dess botemedel – Alan Morrison

 

Varför så mycket grymhet, hjärtlöshet och öppen ondska från bekännande kristna?
Falska kristna har trängt in i församlingen, men har aldrig gått in genom den trånga porten.

Den “synliga” och den “osynliga” församlingen – Alan Morrison

 

Lätt att bli frälst ?
Det beror på vad man menar. För ett ödmjukt och förkrossat hjärta finns alltid Guds öppna Fadersfamn. Men under de senaste 200 åren har icke-bibliska metoder och människotankar slagit rot inom kristenheten för att underlätta det hela. Pastor Ronald Riffe visar på vad som leder till sann frälsning och vad som är fundamentalt fel inom mycket av nutidens förkunnelse.

Frälsningens ABC och ÅÄÖ – Ronald Riffe

 

Vad händer när ett sant evangelium om Guds rike förkunnas?
Tusentals händer räcks upp på massmöten när människor “avgör sig för Kristus” och papegojan “Vackra Klara” :) fixar lätt en bekännelse till Jesus, men vad är svaret på ovanstående fråga?

Kallelsen till omvändelse – John F. MacArthur, Jr.

 

Är vattendop en åtgärd för att få frälsning? Absolut inte!
Den ceremoni som en präst utför när han döper någon in i “riket”, är en allvarlig förfalskning minst sagt!

Pånyttfödelse genom dop och biblisk frälsning – Dennis W. Costella

 

Svar på vanliga frågor.
Artikeln tar upp ämnen som frälsningsvisshet, synd, Kristi herravälde, andlig frukt, undervisning för barn m. fl.

Svar på vanliga frågor – John F. MacArthur, Jr.

 

Är det grundläggande budskapet i bibeln att Jesus är vår Frälsare? Inte alls.
Bedrägeri inom kristenheten förvränger den relation vi måste ha med Jesus för att bli frälsta.

Bedrägeri och svek i presentationen av evangeliet, Del 1 – Bernie Koerselman

 

Frälsning och syndernas förlåtelse kan vi aldrig förtjäna
Vi ser ofta tron som ett samtyckande, som ett beslut eller bara ett erkännande, men frälsningens gåva medför lydnad (Matt. 7:21).

Bedrägeri och svek i presentationen av evangeliet, Del 2 – Bernie Koerselman

 

http://www.kts.just.nu