Bibelns evangelium om Jesus Kristus i en tid av postmodern relativism

“Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.” (Aposteln Paulus, Galaterbrevet 1:10).

KTS eftersträvar inte någon som helst form av kyrklig välsignelse, men vill hela tiden vara beroende av Guds välsignelse.

Innebär de ogudaktigas straff i helvetet att de blir för evigt torterade av Gud? Eller kommer deras rättvisa straff i Gehenna att innebära total tillintetgörelse? Chris Date vs. Dr. Phil Fernandes: Is Hell Forever?

Profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger: “Allt står väl till, allt står väl till”. Men allt står inte väl till. (Jer. 8:10b-11).

“Tack snälla pastorn för att du alltid säger sanningen – del 1″ – OBS! satir – Jan Johansson

“Tack snälla pastorn för att du alltid säger sanningen – del 2″ – OBS! satir – Jan Johansson


Guds evangelium eller kristen religion? – Jan Johansson

“Psyk-evangeliet” och Jesus som “den store terapeuten”
vilseleder många kristna idag.

Sluta upp med att jobba på din egen självbild!
Du älskar redan dig själv tillräckligt mycket!
Psykologi är uppenbart en sekulariserad religion och dess fiendskap mot kristendomen är ett historiskt faktum.
”Kristen psykologi” som uttrycket används idag, är ett oxymoron (oförenlig motsats av idéer). Ordet psykologi uttrycker inte längre en utforskning av själen. Istället beskriver det ett menageri av terapier och teorier som i grunden är humanistiska.

Psykologiepidemin och dess botemedel – John MacArthur


Kristen urkundsförfalskning – Jan Johansson

“Jag är helt säker på att läran om frälsning utan omvändelse har sänkt församlingens moraliska standard och skapat massvis av bedragna religiösa bekännare, som felaktigt tror att de är frälsta, när de faktiskt är förgiftade av bitter galla och bundna med orättfärdighetens band.” (A.W. Tozer)

 

“Kärleken har sin glädje i sanningen” (1 Korintierbrevet 13:6)