“…uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga” (Judas 3)

Bekänner vi oss som kristna…men har missat det väsentliga, inte brytt oss om det grundläggande…då har vi verkligen lurat oss själva. Låt oss inte ta för givet att vi vet vad evangelium är…om ett sant evangelium har nått in i våra hjärtan eller ej får eviga konsekvenser…


Vad betyder evangelium? – Jan Johansson

Det finns all anledning att begrunda följande ord av Dr. Martyn Lloyd-Jones:

“Håller du med dem som påstår att en kärleksfull ande är oförenlig med det negativa och kritiska avståndstagandet från uppenbar lögn, och att vi alltid måste vara positiva? Det enkla svaret på en sådan inställning är att Herren Jesus Kristus tog kraftigt avstånd från ondska och fördömde falska lärare. Jag upprepar att han fördömde dem och brännmärkte dem som “rovlystna vargar”och “vitkalkade gravar” och som “blinda ledare”. Aposteln Paulus sa om vissa av dem att “de har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam”. Detta är bibelns språk. Det råder ingen tvekan om att församlingen är som den är idag p.g.a. att vi inte följer Nya testamentets undervisning och dess förmaningar och begränsar oss själva till det positiva och det s.k. “enkla evangeliet”, och underlåter att betona det negativa och kritiken. Följden blir att människor inte känner igen lögnen när de möter den”

David Wilkerson:

“Lämna de sovande, döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de liberala kyrkorna. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungfru Maria. Fly ut ur Babel. Lämna alla de människocentrerade religiösa institutionerna som är dubbelt döda och uppryckta med rötterna”. “Dra ut därifrån mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd” (Jer 51:45).

Ingen billig nåd finns om vi tror på Guds helighet!

“Det är omöjligt att omvändelsen skulle kunna skiljas från syndaförlåtelsen och att Gud skulle kunna överse med synden, samtidigt som syndaren förblev lika hårt fäst vid den som förut”. (Charles H. Spurgeon)

Världskyrkan och ekumeniken

Avfallets första frukt var påvekyrkan. Avfallets mogna frukt blir den antikristliga världskyrkan som i Uppenbarelseboken kallas den stora skökan.

Världskyrkan och ekumeniken – Thoralf Gillbrant

Citat

“Vi har fått en kyrka som bygger på en sorts psykologiserande röra med lagom delar feminism, nyandlighet, naturdyrkan och socialetik” (Wilgot Fritzon)

“Kyrkorna håller på att kastrera sig själva” (Gustaf Wingren)

“Förkunnelsen i våra kyrkor har blivit ett välment, sövande svammel utan stadga och krav” (Sven Delblanc)

“Vad vi idag lider av är missriktad ödmjukhet. Vår övertygelse präglas av alltför stor förbehållsamhet. En människa bör ge rum för tvivel om sig själv, men vara fast i sitt sinne ifråga om sanningen. Nu har det blivit tvärtom”
(C.G. Chesterton)

“Kristendomen är ett örnevangelium som tyvärr har omformats till en en tam och pratsam korp” (Nils Bolander)

“Sanningen är odödlig” (Balthasar Hubmaier)