Vad får dig att tro att du är kristen?

“….Jag påstår att evangelium, Guds kraft till frälsning, inte har predikats på länge i vårt land. Med vissa välsignade undantag tror jag att man kan säga så. Ändå menar många att dom har en kristen tro. Alltså är det något som inte stämmer. Under dom senaste 10 åren har den här skrämmande tanken växt till en djup övertygelse i mitt inre: Många människor menar sig vara kristna, när dom i verkligheten inte är det….” Läs vidare…

 

 

Varifrån kom tanken på oändligt lidande i helvetet? Edward Fudge författare till The Fire that Consumes, “The standard reference on annihilationism” …

 

 

Maktmänniskan i församlingen

Maktruset är det mest fördärvliga och det mest djävulska av alla rus. Det är makten över människors själar som maktmänniskan främst är ute efter. Jag har samtalat med gråtande, kristna kvinnor som en gång lät sig luras av en snygg, belevad, attraktiv man, men som senare (ofta omedelbart efter bröllopet) förstod att det var något helt galet i förhållandet. De har efter hand systematiskt brutits ner och i vissa fall misshandlats brutalt, tills all naturlig värdighet och självkänsla har brutits. Den som under längre tid har kommit ur vanan att tänka självständigt, göra egna bedömningar, fatta egna beslut och ta ansvar för sitt liv, upplever ofta att världen har blivit en ytterst osäker plats att leva på.

Maktmänniskan i församlingen – Edin Lövås

“Keep one thing forever in view – the truth; and if you do this, though it may seem to lead you away from the opinion of men, it will assuredly conduct you to the throne of God.” (Horace Mann)

 

… Men de sanna andliga judarna insåg att Herren Jesus var ”Israels verkliga hopp”, uppfyllelsen av alla dessa gammaltestamentliga profetior om förbundet. Vi märker följaktligen att Israels frälsning inte finns i något jordiskt återupprättande av landet, utan i Kristi nya förbundsblod.

Ekumeniska evangeliska kristna gör raka motsatsen till allt som Frälsaren gjorde

Det är dåraktigt att verka för enhet med falska lärare, eftersom vi har fått befallning om att inte enas med dem!

Argument mot avskiljande från villfarelse – Peter Masters

Frälsningsarméns grundare William Booth fick en gång frågan av en journalist vilka farhågor han hade inför det tjugonde århundradet.

Booth radade upp följande punkter:

Religion utan den helige Ande
Kristendom utan Kristus
Förlåtelse utan omvändelse
Frälsning utan pånyttfödelse
Politik utan Gud
Himmel utan helvete

Sola Gratia – endast nåd
Sola Fide – endast tro
Solus Christos – endast Kristus
Sola Scriptura – endast Skriften
Soli Deo Gloria – endast Gud tillhör äran