”Att vara mottaglig för God TV”

Del 1

Denna avhandling började som ett offentlig tal med titeln ”God TV: Nyttig eller skadlig? ”, och framfördes på tjugo platser i Nordirland i april 2005. Den har nu blivit avsevärt utökad till denna avhandling på 17.000 ord.

”God TV” – som för närvarande har sin bas i Israel, med andra kontor i många länder – sänder via 12 satelliter, som täcker in mer 200 länder och landområden och når potentiellt 270 miljoner människor. Den har haft en enorm tillväxt under de senaste åren. För många representerar den höjdpunkten av hur man når ut med evangeliet. Men vilket är det evangelium som förkunnas? Vilka är de främsta lärarna och förkunnarna på ”God TV”? Vilken är den verkliga agendan i denna TV-kanal? Vad har dess grundare för bakgrund?

Det verkar vara ett fåtal som ifrågasätter integriteten i denna TV-station, eftersom den växer till i styrka och inflytande över hela världen – däribland ett huvudkontor i USA som nyligen tillkommit. Men en undersökning av lärorna och medlemmarna i personalen avslöjar ett mörker bakom den glamorösa utsidan.
__________________________________________________________

”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter ” (2 Tim. 4:3-4)

”Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna ” (2 Tim. 3:13)

INLEDNING

Jag undrar varför du har intresse av det här ämnet. Kanske tittar du ofta på ”God TV” och är nyfiken på vad jag som skriver har att säga. Kanske är du fullständigt emot ”God TV och vill ta reda på om dina uppfattningar kommer att bekräftas. Kanske känner du dig besvärad av programinnehållet i ”God TV”, men du kan inte riktigt uttrycka detta i ord, och om du ombads att ange dina orsaker, skulle du inte kunna göra det. OK, jag hoppas att du, efter att du har läst igenom allt det jag har att säga i denna artikel, förhoppningsvis ska ha allt det stöd du behöver.

Jag skulle tycka om att få se en sant evangelisk ”God TV”-kanal som förkunnade sanningen om Kristus för folken. Men jag måste säga uppriktigt med en gång att jag inte tror att ”God TV” är sant evangelisk. Jag tror i själva verket att den har en farlig och vilseledande påverkan i världen. Jag talar om detta redan i början, så att du kan veta vad jag utgår från.

Nu kanske du säger: ”Men detta innebär att du har en förutfattad mening, att du dömer i förväg. Därför kan du inte vara objektiv . På detta svarar jag: ”Att döma något i förväg innebär att man gör en bedömning av det innan man har undersökt det. Jag kan försäkra dig att jag har undersökt det och det har visat sig vara bristfälligt ”.

Att göra en bedömning och sedan framställa mina slutsatser för dig, är just det jag har blivit kallad att göra. Människor är ofta rädda för att göra en negativ bedömning, eftersom de tror att det på något sätt inte är särskilt ”kristet”. Men det är ett fruktansvärt misstag. Vi förväntas att fälla en rätt dom (Joh. 7:24). Vi har beordrats att urskilja falska profeter och falsk undervisning (1 Tess. 5:21; 1 Joh. 4:1; Upp. 2:2b). Framför allt har pastorer och lärare fått i uppdrag att vara portvaktare för församlingen, ansvariga direkt inför Herren vid slutet av sina liv (Apg. 20:28-31; 1 Tim. 4:16; Hebr. 13:17).

Bedragare drar ofta fördel att vi vill vara trevliga människor. De förlitar sig på att vi vill ha det rätt ställt med Gud. De utnyttjar att vi inte vill utsläcka Anden. Det är bra att ha det rätt ställt med Gud, det är gott att undvika att utsläcka Anden, det är naturligt för en troende att vilja vara ”en trevlig person”. Men inte om det är på bekostnad av sanningen.

Vi är kallade inte bara till att förkunna sanningen utan att försvara den. Detta innebär inte att vi måste bli tillkrånglade, obskuranta fanatiker, som bara letar reda på det dåliga och sedan gormar om det – vilket tyvärr inträffar. Men när vi ser att goda människor blir bedragna, då får vi inte förbli tysta, som så många gör.

Hundratals miljoner människor över hela världen får potentiellt ”God TV” sänt in i sina vardagsrum. De behöver förvisso sin bedömningsantenn fullt utdragen, när de ser på dessa kanaler. Den intet ont anande icke-troende som tittar för första gången kommer att vara i ett ogynnsamt läge, jämfört med den klarsynte troende. Det är en pastors plikt att varna både församlingen och världen, när ett falskt evangelium förkunnas.

När pastorer och lärare ser något som de vet är skadligt för församlingen – som inte är baserat på bibeln, som bedrar människor och gör att de blir psykologiskt och andligt illa behandlade – ska det vara som att vilda hästar inte kan hindra dem från att säga detta offentligt. Även om det gör dem illa omtyckta (vilket det oundvikligen kommer att göra), och även om det medför att de får utstå lidande (vilket det ofta gör). (1)

Att beskydda fåren

Pastorer och lärare ska alltid försöka att verka för den sköna sanningen som lämplig grund för deras tjänst. Men om den storartade sanningen ska bevaras välbehållen, är det också ibland nödvändigt att utforska och avslöja den fula lögnen – inte som grunden för vår tjänst, men som en nödvändig och ansvarskännande del av pastorns roll.

Prästen William Perkins, som levde på femtonhundratalet, sa i sin avhandling om pastorns uppgifter, att de två viktigaste uppgifterna för pastorn är, för det första, att föra fåren in i fållan och sedan, därefter, att beskydda dem för vargarna. Allt det som pastorn gör faller under den ena eller den andra av dessa två kategorier.

I den här avhandlingen är jag inbegripen i den uppgift som pastorn har att beskydda fåren. Att skydda fåren innebär att man utforskar och lär känna den fula sidan av verkligheten, ”för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till ” (2 Kor. 2:11).

Det positiva bakom det negativa

Detta kan verka något negativt för dem som aldrig har tänkt denna tanke, men i allt det negativa som är ofrånkomligt i själavård, finns det som innebär något positivt. Till exempel finns bakom det till synes negativa budet, ”Du skall inte begå äktenskapsbrott ”, den underförstått positiva föreskriften ”Du skall vara trogen mot din make/maka ”. Bakom det till synes negativa budet, ”Du skall inte döda ”, finns den underförstått positiva föreskriften ”Du skall hedra det liv som Jag har skapat ”.

På liknande sätt ligger det bakom vårt påstående att ”God TV” är skadligt snarare än nyttigt en positiv uppmuntran, att vi måste vara uppbyggda i tron som klarsynta troende som är, framför allt annat, trofasta mot Herren inför det enormt kraftiga angreppet mot hans folk vid denna tidpunkt i historien.

Tro mig, jag älskar att vara positiv, men igen: inte på bekostnad av sanningen. Det är för mycket som står på spel. Mycket av det som visas på ”God TV” – alias ”God Channel” – är det samma som visas på många andra religiösa TV-kanaler världen över. Det som jag säger här har alltså global tillämpning.

Naturligtvis vill jag inte att du blint eller tystlåtet accepterar allt det som jag säger. Du är mycket välkommen att ifrågasätta det och även att protestera mot det. Men jag vill att du tar det med dig och tänker på det och även undersöker det själv. Syftet här är att vi ska ha tänkande, klarsynta sinnen, som kan bryta igenom de lögner som ger sken av att vara kristendom idag.

Var vänlig kom ihåg att ett tänkande, klarsynt sinne också är ett barmhärtigt sinne. Om vi övar upp skärpan i vårt tänkande och vår klarsyn, utan att också ha medlidande med dem som är insnärjda i villfarelser, då kommer vi att misslyckas med att leva upp till det slags tänkesätt och sinnelag som Herren förväntar sig av sina lärjungar.

Kom också ihåg att vi har skiljt mellan tre grupper: för det första uppriktiga men vilseledda människor, för det andra fullständigt förhärdade människor vars mål är att undergräva församlingen och för det tredje dessa som är deras offer, som är tillfälligt förblindade men inte förhärdade.

I denna avhandling kommer jag, för det första, att ge er min analys av ”God TV” – dess program, dess personal, dess agenda – för det andra, att personligen utmana alla som är involverade i denna agenda, och sedan, för det tredje, att göra en utläggning av bibelns undervisning om hälsa och ekonomisk framgång, och avsluta med tre viktiga andliga lärdomar som härrör från allt det som har avhandlats.

1. EN ANALYS AV UNDERLAGET TILL ”GOD TV”

Religiös irrlära – grundad på enorm förvrängning av bibeln – har blivit konventionell kristendom idag. Konventionell kristendom har genom hela de senaste två årtusendena för det mesta varit antingen icke-biblisk eller kompromissad i dess teologi och utövande, medan de sant troende och sann kristendom generellt har varit marginaliserade. Detta borde inte vara en överraskning för oss. Israel i Gamla testamentet avföll och urartade till hednisk-ockult religion. Samma mönster har förföljt den synliga församlingen – men det har, genom Guds nåd, i världen alltid funnits tillräckligt med verklig kristendom dold i den korrumperade synliga församlingen, för att hålla evangeliet vid liv och för att det ska ha framgång.

Detta innebär att det alltid har funnits en i högsta grad föraktad och förlöjligad, men äkta evangelisk del av församlingen, vilket var en garanti för att det mäktiga evangeliet har förkunnats, trots det faktum att huvudströmningen inom församlingen generellt har bestått av ljum, liberal samfundskristendom eller ren villfarelse.

Utarmningen av evangelisk kristendom

Det finns emellertid ett problem: under de tre sista årtiondena har en enorm förändring skett, så att en stor del av vad som gör anspråk på att vara evangelisk kristendom har blivit lett in på ett sidospår och utarmats av ett falskt evangelium. Inte bara ett falskt evangelium, utan ett faktiskt ockult utövande som maskerat sig med kristna kläder. Detta kan verka väl starkt att säga i detta läge, men jag hoppas kunna visa er sanningen i detta påstående allteftersom.

”Toronto-välsignelsen” för ett årtionde sedan påskyndade denna enorma förändring i medvetandet, eftersom många f.d. evangeliska församlingar drogs djupare in i det egensinniga karismatiska vanvettet, som initierades av lärare som Kansas City-profeterna, Kenneth Copeland, Rodney Howard-Browne, Benny Hinn och Arnotts i Toronto. En av de direkta följderna av den tidsperioden har blivit ”God TV”.

När jag först började att ägna mig åt att uttala mig offentligt om det specifika problemet med ”Toronto-välsignelsen” i mitten på 1990-talet, höll Rory och Wendy just på med att starta sin kristna TV-kanal och använde sina kontakter i kretsen av lärarna som undervisade om ”ekonomisk framgång”, vilket jag inom kort ska påvisa. Men även om deras kanal kanske har gjort anspråk på att vara helt och hållet kristen, är det verkligen så?

”Råttgift”-syndromet

Det finns förvisso en viss grad av bibelundervisning och en del förkunnelse om Jesus till det yttre. Men en betydande del av ”God TV”s ministry står i maskopi med välkända falska lärare. Detta fungerar väldigt mycket på samma sätt som hur råttgift tillverkas. Råttor äter inte outspätt gift. Därför måste det döljas. Det måste finnas ett bindemedel för det – något som smakar bra, som gör att man sväljer giftet. När man köper råttgift är det därför ofta ett korn av något slag (ris, o.s.v.), som har blivit bestrött med giftet. På så sätt kommer det att se ut som mat och därför kommer råttorna att äta det, men i verkligheten är det fortfarande dödligt.

Det finns gift i riset på ”God TV”. Riset representerar de yttre kännetecknen på kristendom. Men giftet är uppfattningen att Gud vill att alla ska vara friska och förmögna, och om man inte är frisk och förmögen, då har man det inte rätt ställt med Gud. Även om man struntar i all den känsloladdade karismatiken som tillförs och en massa annan falsk undervisning, är detta den ekonomiska och andliga grundvalen för ”God TV”.

Det som man praktiserar på ”God TV” är känt som ”undervisning om ekonomisk framgång”. Vissa kallar det ”Säg det och kräv det som en rättighet ” (”Name it and Claim it ”) eller ”Babbla om det och grabba det åt dig ” (”Blab it and Grab it ”). Många av programmen på ”God TV” leds av välkända lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång”. Detta har blivit den odelat mäktigaste kraften inom kristen TV och den försöker att framställa sig själv, som om den vore jämbördig med den gamla formen av evangelisationskampanjer.

”God TV” är i själva verket TV för ”ekonomisk framgång”. Om man tittar på programmet vilken kväll som helst under veckan, förstår man att det är fullt av crème de la crème av lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång”. (2) Dagen inleds med med på varandra följande program av Joyce Meyer, Kenneth Copeland, Creflo A. Dollar och Benny Hinn – vilka alla är framstående lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång” och bjuder ut otaliga andra falska doktriner. De framträder inte bara en gång om dagen, utan upp till fyra gånger varje dag i veckan under alla 24-timmars perioder. Detta innebär att mer än hälften av programtiden från måndag till fredag är avsatt åt dessa lärare, som undervisar om ”ekonomisk framgång” med deras hädelser och falska läror.

”God TV” framställer sig själv som en exklusivt kristen kanal. Men liksom så många församlingar och organisationer nu för tiden som kallar sig själva ”kristna”, är den i själva verket inte representativ för sann biblisk kristendom i själ och hjärta. Den har många av kristendomens yttre tecken. Den talar om Gud, Jesus och den helige Ande och den refererar till bibeln som sin handbok. Den är emellertid i själva verket bara en rekryteringsgrund för en mängd villfarelser och vilseledande knep från framgångslärararnas och den falska Signs and Wonders Movement’s (Under och tecken-rörelsens) sida. (3)

”Är de möten för ekonomisk framgång” eller inte?

När Kenneth Copeland annonserar sina möten, förser han dem ibland med rubriken ”Möten för troende ”, ibland kallar han dem öppet för ”Möten för ekonomiskt överflöd ” (4). Rör det sig om sann kristen tro eller om hur man låter ett ekonomisk överflöd strömma in? Dessa två saker är inte alls desamma. Om rättrogna människor besöker hans möten och förväntar sig att de ska vara ”möten för troende”, kommer de snart att bli besvikna. Om de är naiva eller lättlurade, kommer de lätt att dras bort från det sanna evangeliet och ett äkta andligt liv in i en massa falska läror och en fullständigt nedbrytande livsföring, som ger sken av att vara kristendom.

Kenneth Copeland är inte den ende på ”God TV”-programmen med en dubbel agenda. För när vi undersöker Creflo A. Dollars hemsida, upptäcker vi att han, bakom fasaden av en gammaldags bibellärare, i själva verket driver ”Skolan för ekonomisk framgång ” (5). Han har en agenda. Alla de typiska snarorna med undervisning om ”ekonomisk framgång” finns där. Dessa lärare avleder människor från verklig kristendom, genom att förblinda dem med falska underlag när det gäller hälsa och ekonomisk framgång. Detta är en betydande del av giftet i riset i ”God TV”, och omfattar mer än hälften av dess produktion under veckan.

För att inse detta måste man ha lite praktisk kunskap om de uttryck som är ”inne” och som används av dem som undervisar om ”ekonomisk framgång”. De talar t. ex. mycket om att kunna ” uttala något så att det blir till ” och hur vi har ”rätten att tala ut det som inte finns som om det funnes ”. Man hör ständigt dessa uttryck från dem som undervisar om ”ekonomisk framgång” på ”God TV”, och de citeras så mycket att alla medlemmar i deras församlingar eller de som tittar på deras program inbillar sig att de är fullständigt acceptabla utövanden för en troende. I ett annat exempel undervisar Joyce Meyer att:

”Kraften på liv och död finns i vår tunga, och Gud vill att du börjar begära det som inte för närvarande finns, som om det redan gjorde det. Efter ett tag kommer du att få se att det inträffar”. (6)

De sanna källorna till undervisningen om ”ekonomisk framgång”.

I de ovanstående avsnitten kan vi märka de klassiska exemplen på dravlet i undervisningen om ”ekonomisk framgång”, vilket vi ska analysera senare. Dessa påhitt har inget som helst att göra med kristendom. I själva verket är de diametralt i motsättning till det som Kristus lärde, vilket vi kommer att visa.

Under falska förespeglingar eller avsiktligt torgför dessa människor det som i jämförande religion är känt som ”New Thought-läror ”. Om du vill se en typisk hemsida för New Thought, försök med ”The Prosperity Network ”. (7) Detta är inte en kristen hemsida, men den har samma grundläggande läror som dess ”kristna” motsvarigheter. Lägg märke till citatet från Johannes evangelium i rubriken som rör sig överst på hemsidan. Dessa personer som lär ut ”ekonomisk framgång” älskar att använda bibelcitat som syftar på ”överflöd”. Som vi kommer att se senare, är deras förståelse av ”överflöd” så långt borta som man kan komma från den ursprungliga betydelsen i det bibliska sammanhanget. I själva verket har New Thought definierats av en av deras framstående förespråkare inom New Age-kretsarna som ”Forntida vishet, västinfluerad, kristnad och pragmatiserad ”. (8) Detta är en mycket exakt praktisk definition för våra syften.

Dessa nutida läror om ”ekonomiskt överflöd” i församlingarna har sin grund i den ursprungliga New Thought- metoden att ”påbjuda”, som upprättades av Emma Curtis Hopkins (1853-1925), som lärde sin hantering i Mary Baker Eddys Christian Science Movement, (9) som i sig var influerad av hinduism. (10) I verkligheten går ursprunget till New Thought-rörelsen avsevärt längre tillbaka än dess skenbara början i mitten på artonhundratalet. J. Gordon Melton, grundare av Institute för the Study of American Religion, förklarar att:

”New Thought är en religiös rörelse som grundades i USA i slutet av artonhundratalet som ett populärt religiöst uttryck för idealism, en form av filosofisk tanke som kan spåras rakt igenom den västerländska kulturen till Platon (428-348 f. Kr.). Rörelsens hävdvunna ursprung kan kanske spåras till rörelser som forntida gnosticism och neoplatonism”. (11)

Det är allmänt accepterat i vår tid bland dem som sysslar med jämförande religion, att New Thought-rörelsen inte bara har haft ett avgörande inflytande på den kristna rörelsen för ”ekonomiskt överflöd”, utan att den också har haft ett grundläggande inflytande på den nutida New Age-rörelsen. En av världens mest framstående hinduistiska forskare skriver:

”Historiskt sett finns det flera föregångare på 1800-talet till New Age-rörelsen. Dessa inbegriper a) Teosofiska Samfundet, b) New Thought-rörelsen och c) att Swami Vivekananda anlände till Amerika”. (12)

I detta avseende har rörelsen för ”ekonomisk framgång” i de kristna kretsarna mycket gemensamt med den New Thought-influerade New Age-rörelsen, som också utövar vad som kallas ”medvetenhet om ekonomisk framgång” – att man drar nytta av förordningar och försäkringar för att åstadkomma önskade förändringar och att uppnå rikedom. (13)

Under mer än hundra år har bekännande kristna använt vissa aspekter av denna New Thought-filosofi för det kristna livet och dess budskap. Under senare årtionden har New Thought-rörelsens principer blivit speciellt attraktiva för många lärare och evangelister inom den karismatiska rörelsen. Ett exempel på likheterna mellan de två rörelserna är när Creflo A, Dollar säger: ”Gud är begränsad av människans tro för att kunna handla på jorden ”, (14) och när David (f.d. Paul) Yonggi Cho säger: ”Gud handlar aldrig av sig själv, utan bara genom dig ”. (15) De är då, nästan bokstavligen, förvillande lika den motsvarande ockulta New Thougth-principen som påstår: ”(Guds) kraft kan verka för dig bara när den verkar genom dig ”. (16)

Den första ”kristna” förespråkaren för New Thought-metoden om ”ekonomisk framgång” var Essek W. Kenyon (1867-1948), som ”gick bortom den vetenskapliga shamanismen inom New Thought-rörelsen, när han första gången lärde ut ’den positiva bekännelsen av Guds ord’ ”. (17) Kenyon var den förste som myntade de typiska välkända lärorna om ”ekonomisk framgång” som t. ex. ”What i confess, I possess ” (Det som jag bekänner, det äger jag ).

Det gammaltestamentliga beviset som man falskeligen hävdar för detta utövande är Job 22:28 som lyder: ”Allt vad du beslutar skall gå dig väl, och ljus skall skina på dina vägar ”. Det nytestamentliga beviset som man hävdar för detta utövande är baserat på en felaktig tillämpning av Romarbrevet 10:8: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar ”.

Höjdaren nr 1 inom den nutida rörelsen för ”ekonomisk framgång” i den kristna världen var Kenneth Hagin (1917-2003), grundaren av Rhema Bible-kyrkorna och dess utbildningscentra, som skrev:

”Vår bekännelse är nyckeln till att ta emot Guds välsignelser och den är nyckeln till att hålla fast vid Guds välsignelser… När du bekänner din tro på Guds ord kommer det att medföra, att det du önskar blir en verklighet i ditt liv”. (18)

All det som Hagin undervisade var i själva verket plagierat från E. W. Kenyons verk. (19) Från Hagin överfördes manteln till hans skyddsling, Kenneth Copeland.

I den falska kristna världen finns en hel rad med olika kännetecknande drag som går hand i hand och innefattar lärarna för ”ekonomisk framgång, ”Torontovälsignelsen”, den falska profetkretsen och nu också ”God TV”. Det är egentligen samma klubb alltsammans. De kliar alla varandras ryggar. De hjälper alla varandra att bli rika!

Vi ser att Copeland, Hinn, Arnott och Howard-Browne alla är stamgäster på ”God TV”-programmen. Men vi ser också att Paul Cain, den f.d. så kallade ”Kansas City-profeten” är med där också. Cain skrev det rekommenderande förordet till boken ”Journal of the Unknown Prophet ” av ”God TV”s grundare Wendy Alec. (20) Cain har faktiskt nyligen tvingats erkänna att han under lång tid varit homosexuell och alkoholist, och har fått be om ursäkt för den skada han förorsakat. (21) Det här handlar inte om att betrakta detta med skadeglada blickar eller att vara sensationell, men denne man har blivit upphöjd i åratal som superprofeten, som påstod att Herren hade avskiljt honom som en tjänare som lever i celibat. Vissa hävdade t.o.m. att han hade makten över liv och död. Dessutom var han i hög grad ansvarig för att på ett manipulativt sätt ha ”profeterat” fram Torontovälsignelsen. Det visar på den villfarelse som ligger i själva centrum av den karismatiska Under och tecken-rörelsen, som är rutten alltigenom, trots dess påståenden om att vara ”Ande-fylld” och dess häpnadsväckande popularitet inom den evangeliska världen.

Härstamningen för ”Toronto-välsignelsen” är lika tillämpbar på ”God TV” som den är på Toronto-välsignelsen. (Senare ska vi visa hur Rory och Wendy Alec passar in i en översikt av dessa företeelser). Jag tror att ”God TV” är långt mer farlig än ”Toronto-välsignelsen” någonsin var. För att bli besmittad av ”Toronto-välsignelsen” var man tvungen att resa sig från sin stol, lämna sitt hus och besöka en kyrka eller ett möte. För att bli besmittad av ”God TV” behöver man bara vara en soffpotatis och se på TV, därför att den kommer till dig!

De som undervisar om ”ekonomisk framgång” förvränger bibeln

Det är ofattbart hur skickliga alla dessa människor är och hur långt de har gått, för att få bibeln att stämma överens med deras läror om ”ekonomiskt överflöd”.

Kenneth Copeland uttrycker det så här: ”För det första…bestäm dig för vad du vill ha av Gud och leta upp bibelställen som innehåller det du anför…låt (sedan) varje tanke och önskan bekräfta att du har det som du har bett om ”. (22) Låter detta som ett sunt sätt att närma sig bibeln på? Det verkar egendomligt att läsa den smickrande minnesruna för Kenneth Hagin på ”God TV”s hemsida, där det står: ”Broder Hagin var kallad till att undervisa Guds folk om tro, med en starkt betoning på Guds ords okränkbarhet. Han kommer alltid att bli ihågkommen genom sin grundläggande bibelkunskap ”. (23) Kan man verkligen lita på en TV-kanal som påstår sådana saker om en av de skickligaste plagiatorerna, bibel-förvrängarna och falska lärarna som har påverkat församlingen under århundradena?

Denna villfarelse kännetecknar alla lärarna som undervisar om ”ekonomisk framgång”. En av dem påstår att sådan undervisning ”syftar helt bokstavligt till att få det att bli till som vi säger med vår mun, eftersom tro är en bekännelse ”. (24). En annan ”kristen” skrift säger: ”Den som lär sig behärska sina ord kommer att behärska sina verk. Säg ut det du vill ha, tala så att det blir till. Principen att befalla är ett begrepp som är livsförvandlande ”. (25) Som en jämförelse säger Florence Scovel-Shinn, en New Thought-ockultist som har högt anseende inom New Age-rörelsen: ”Genom ordens vibrerande kraft börjar människan dra till sig allt som hon uttalar ”. (26)

Morris Cerullo, som regelbundet är med i ”God TV”, hävdar att ”om (kristna) bara vill bekänna det med sin mun och göra anspråk på det ”, kan de få allt de vill ha – världslig rikedom och framgång, t.o.m. fullständig immunitet mot förkylningar och influensa! (27) Han radar förmätet upp tjugoåtta ”förbundsvälsignelser” som varje troende direkt kan ”göra anspråk på” – vilka alla har samband med hälsa och materiellt överflöd. En av dessa lyder:

”Ta åt dig varje framgång just nu med detta anspråk: ’Det ekonomiska överflöd och den framgång som Gud har för mig sprider sig just denna minut. Jag tar emot den och tillämpar den på varje område av mitt liv, hela min familj, min affärsverksamhet, mitt arbete ’”. (28)

Cerullo påstår att ”världen skrattar åt och förlöjligar församlingen ”, därför att Guds folk inte gör anspråk på det helande, det ekonomiska överflöd och de välsignelser som är deras rättighet. (29) Han ”profeterade” att ”den tiden snart kommer att vara över ”, och då ”slutar församlingen upp med att begränsa Gud ” och går in i en ”ny dimension” eller ”ett djupare liv” i den helige Andes kraft, som är manifesterat i den karismatiska rörelsen. Han påstår att Gud ”visade” honom

”att det kommer en tid då de som verkligen vill att hans helige Ande sätts i rörelse tydligt kommer att urskiljas från alla andra…så att de som är äkta och de som kompromissar lätt kan urskiljas”. (30)

Föreställningen om en nära förestående världsvid väckelse i den yttersta tiden har tagits emot obetingat av många inom den karismatiska rörelsen. Den påskyndades speciellt av människorna bakom ”Toronto-välsignelsen”. Den har sitt ursprung i ”Latter Rain-”, ”Manifested Sons of God-” och ”New Breed-” rörelserna, och framställer en maning till att upprätta auktoritativa apostlar och profeter över hela världen, som vi såg i Kansas City Prophets och C. Peter Wagners och George Otis ministries. (31) Detta återinsättande är också den mest framträdande influensen i ”God TV”.

Vi kan se av det ovanstående citatet av Morris Cerullo, att ett slags gnosticism har framträtt, som hävdar att denna perversa kristendomstyp är den äkta, högre, djupare, andliga delen, medan de som inte följer denna trend är, som bäst, sådana som kompromissar, och som sämst bedragare. Den dystra sanningen är att det är lärarna som undervisar om ”ekonomisk framgång” och deras kultiska pajaserier, som har gjort att församlingen förlöjligats och att evangeliet fått dåligt rykte, genom att de avvikit från historisk, evangelisk kristendom och gått in i den shamanistiska och ockulta världen.

Den mörka sidan av läran om ”ekonomisk framgång”

Det finns ett sätt på vilket dessa metoder för ”ekonomisk framgång” verkligen skördar ekonomisk framgång. Pengar föder pengar – vilket jag ska visa. Det är ingenting övernaturligt med det. Men det finns också ett annat, mörkare sätt på viket det verkar. För när du ägnar ditt liv åt att bli materiellt rik och ser det som höjdpunkten av ditt kristna liv – ett tecken på Guds välsignelse – kommer det inte att bli ”Guds välsignelse” som åstadkommer det, utan Satans kyss.

När du ber till Gud på det sätt som han har fastställt i sitt ord, besvarar han den bönen och infriar den med sina välsignelser enligt hans vilja. Men när du utfärdar befallningar och påbud genom makten i det uttalade ordet som en livsstil, bara för att få ekonomiskt överflöd, lämnar Herren över dig till Satan som i sin tur svarar med en faustisk kyss. Det är inte att undra på att läraren för ”ekonomisk framgång”, Joyce Meyer, sa: ”Jag försäkrar dig att när någon kommer till mig och säger ’det här fungerar inte’ , då vill jag mura igen bägge deras ögon ”. (32). OK, det fungerar. Men det är inte Herren som åstadkommer det.

Vi talar om mörka saker här: Satanisk manipulation av högsta grad. Därför att den är så vilseledande och därför att okunnigheten är så omfattande, är de som utövar den fullständigt omedvetna om detta mörker och skulle tycka att detta påstående är kränkande.

Vare sig de inser det eller inte, är användandet av det uttalade ordets makt på detta sätt kännetecknet på all ockultism. Det är ännu ett tecken på den ”sataniska invigning” som våra äldsta förfäder tog emot i Eden (”Ni blir som Gud ”, 1 Mos. 3:5). Kanske kan vi förstå det som Paulus menar när han använder ordet ”ondska” (”ont”, svensk översättning), när han talade om att bli fångad i den ekonomiska framgångssnaran:

”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande” (1 Tim. 6:9-10). (Betoning tillagd)

Man behöver bara undersöka det som så många populära författare inom den kristna världen skriver, för att inse parallellerna med deras motsvarigheter inom det ockulta eller New Age. En ockult tidskrift, i vilken de kanaliserade orden av den ”Upphöjde Mästaren” Kuthumi finns återgivna, visar tydligt ursprunget till detta ondskefulla utövande av makten i det uttalade ordet och det som händer när vi försöker att frambesvärja den:

”När vi räknar med metoder för att förverkliga Gud, vågar vi inte bortse från makten i det uttalade ordet (i vilken) ordalydelsen är sammansatt av uttalanden som formulerar dina önskningar… och den åkallan som vanlig bön innebär. När du har frigjort makten i det uttalade ordet genom din yttre medvetenhet, ditt undermedvetna sinne och ditt supermedvetna eller högre Jag, kan du vara förvissad om att den suveräna medvetenheten hos de Upphöjda Mästarna som du har anropat också är engagerad i manifestationen av det som du har manat fram ”. (33)

Alla utövare av det ockulta vet, att om du ägnar dig åt konsten att få makt genom det uttalade ordet – genom att använda påbud och frammanande uttalanden – för att få rikedom till ditt förfogande eller för att manipulera händelser, kommer vissa ”makter” att börja visa ingående intresse för dig och ”hjälpa fram saker” för dig. För ockultisten är dessa ”makter” välvilliga, medan den kristne vet att dessa ”makter” är falskt välvilliga och till sin natur onda.

Man måste förundra sig över okunnigheten hos de ”kristna” New Thought-lärarna som undervisar om ”ekonomisk framgång”, som påstår att de kan tala ut vad som helst så att det blir till med makten i sina ord. För detta är ett ockult område, som är genomsyrat med mörker. Detta är i högsta grad ironiskt, därför att människorna i den kristna världen som erbjuder dessa ockulta läror i kristen klädedräkt, också är just de som högljutt påstår sig bekämpa allt som är demoniskt! Detta är bara en skugga av det slags självbedrägeri, som en dag ska komma över jorden med en omfattning som kommer att vara obegriplig (2 Tess. 2:10-12).

Det är en strid mellan olika viljor

Vilken är den avgörande skillnaden mellan den som hänger sig åt magisk kraft och en Kristi lärjunge? Den som hänger sig åt magisk kraft säger: ”Låt MIN vilja ske ”. Kristi lärjunge säger: ”Låt DIN vilja ske ”.

Ockultisten Aleister Crowly (1875-1947), son till föräldrar som var verksamma inom Plymouthbröderna, skrev en mycket omtalad avhandling med titeln: ”Do What Thou Wilt Shall be the Whole of the Law ” (”Gör det du vill ska bli lagen i dess helhet”). Detta borde inte vara en överraskning för oss. Upphöjandet av den mänskliga viljan är höjdpunkten av all ockultism. Inkräktandet på Guds vilja genom den mänskliga viljan är också ett centralt tänkesätt inom den kristnade New Thought-världen. Som ett exempel kan nämnas att den välkände kristne läraren, Rickard Foster – vars böcker sedan länge är best-sellers på Wesley-Owen – förklarar för oss att:

”Det kanske mest förvånande kännetecknet på Jesu böner är att när han bad för andra, så avslutade han aldrig med att säga ’om det är din vilja ’ . Det gjorde inte heller apostlarna eller profeterna när de bad för andra. De trodde självklart att de visste vad Guds vilja var, innan de bad trons bön… Jag insåg att när jag bad för andra fanns det uppenbarligen inget utrymme för obeslutsamma, försiktiga böner med ett halvt hopp ’om det är din vilja ’ ”. (34)

Foster utvecklar sedan ett klassiskt ockult utövande, som medför att han visualiserar något som om det redan inträffat och får således det att hända. Paul (nu David) Yonggi Cho omfattade samma filosofi i en annan kristen best-seller. (35) Programledaren på ”God TV”, Kenneth Copeland, sammanfattar denna ”min vilja”-filosofi när han skriver:

”Din vilja bestämmer allt du gör. Den bestämmer din framgång eller ditt misslyckande. Den öppnar eller stänger dörren till din ekonomiska framgång. Den bestämmer allt du är, allt du har varit och allt du någonsin kommer att bli. Ingen kan bestämma ditt liv och dess utgång utom du”. (36)

Mina vänner, detta är inte kristendom. Detta är jagets religion och gud. Ännu värre, det är magiska krafter. Häxan Starhawk (alias Miriam Simos) undervisar: ”Magi är verksam enligt principen att, ’ det är så därför att jag säger att det är så’ ”. (37) Vi måste ta ställning till det faktum att det nutida utövandet av makten i det uttalade ordet i församlingen och försvaret av den mänskliga viljans överhöghet helt enkelt är det forntida knepet med magisk kraft maskerat i kristen klädedräkt.

Därför att dessa människor har förkastat Guds outrannsakliga, av honom bestämda vilja i deras böneliv, har de funnit den mest uppskattade hemligheten i all magi och svartkonst: försvaret av människans vilja mot Skaparens vilja. Detta är synden egocentrisk hybris, som människan fick erfara när hon underkastade sig Satan i Eden och som redan hade medfört Satans fall före detta.

Detta är inte bara en irrlära som vi behandlar här. Låt oss inte skräda våra ord: ”God TV” stödjer magiska krafter i Kristi namn. Det är i själva verket att förkunna antikrists förvrängda religion – människans förgudning, förhärligandet av världslig rikedom, religionssynkretism och en dröm om falsk fred och trygghet på jorden.

Just denne Kenneth Copeland bad i ett TV-utsänt möte i ett ”God TV”-program, att församlingen/TV-tittarna skulle föreställa sig att de drog i armen på en enarmad bandit (som man kan se på kasinon och nöjesparker), och sedan uppmanade han dem att ropa så högt de kunde: ”PENGAR… kom ut till mig NU! ” Tre gånger fick han den entusiastiska publiken att skrika dessa ord och sedan sa han till dem att vara glada för det. (38) Jag frågar dig: ”Kan du få denna obscenitet att på något sätt gå ihop med det som Herren Jesus Kristus lärde – med allt det som du vet om det kristna andliga livet? Är en TV-kanal som okritiskt visar ett sådant filmstycke värt namnet ”God TV”?

”Det är helt upp till dig”

Pastor Steve Munsey sa till folk i programmet i en kampanj 2004 för att få in pengar (det som de vilseledande kallar ”Missionsveckan”) till ”God TV”: ”Ni kan tala ut vad helst ni vill ha så att det blir till ” och ”vi har rättighet att uttala det som inte finns som om det vore till ”. På samma TV-sändning sa han att vi har makten att ”förflytta berg” och dra upp träd med rötterna och kasta dem i havet. På ett annat ställe säger Munsey: ”Om du vill ha ekonomisk framgång, måste du tala ut den… Det är inte upp till Gud eller djävulen, det är upp till dig! ” (39) Allt detta är ”jag-centrerade” New Thought-läror om ”ekonomisk framgång”, och de är centrala för den andliga filosofi som ligger bakom ”God TV”.

På samma sätt säger den kristne författaren Skip Ross: ”Säg ut det du vill ha, tala ut det så att det blir till ”. (40) Den kristne läraren Robert Tilton säger: ”Du kan bokstavligen tala ut saker så att de bli till om du tror i ditt hjärta. Detta är ett kraftigt verkande steg mot framgång, ekonomiskt överflöd och rikedomar! ” (40)

Att få makt med Gud

Detta är ett mantra som de rabblar allihop. Men det har ingen grund i bibelns undervisning överhuvudtaget. Det finns bara En som kan ”tala ut saker så att de blir till ” eller ”uttala det som inte finns som om det vore till ”. Det kallas ”gudomlig befallning”. Detta finns uttryckligen förklarat i Rom. 4:17: ”Gud, som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till ”. Det är bara Herren själv som kan göra detta. Vi har inte makten och har aldrig fått bemyndigande till den makten. Men dessa lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång” förespråkar faktiskt, att vi lär oss att uttala Guds egna ord eller att uttala ord som om vi själva vore Gud. Kenneth Hagin säger:

”Gud använde ord för att få universum att bli till. När Gud säger något, då sker det! Gud uttalade ord som var omöjliga att motstå, som inte kunde avvisas, som man inte kunde opponera sig mot, och det som han tillkännagav blev till. Guds ord har obestridlig, oemotsäglig makt! Det kan skapa, påverka, förändra, rasera och lösa varje problem i ditt liv också! Du förstår, de ord som Gud uttalar innehåller något. De innehåller kraft, styrka, förmåga, makt och allt herravälde! Därför behöver vi lära oss att uttala Guds ord!” (42)

Orsaken till att dessa lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång”/tro tror att de faktiskt kan uttala Guds ord, är att de tror att de själva är små gudar. Här är det som Benny Hinn säger ( när han delvis säger efter Kenneth Copeland):

”Kristna är ’små messiasgestalter’ och ’små gudar’ på jorden. Säg därför (han uppmuntrar publiken)… ’Jag är en Guda-människa…Denna ande-människa inom mig är en Guda-människa’ . Jag är ett exempel på Jesus. Jag är en övermänniska’ . Säg det! Säg det! Vem är en övermänniska? ’Jag vandrar i den övernaturliga sfären’ . Säg det!…Vill du ha ha framgång? Pengar kommer att falla över dig från vänster, höger och i mitten. Gud kommer att börja att ge dig framgång, därför att pengar alltid följer efter rättfärdighet… Säg efter mig, ’allt det som jag någonsin vill ha finns redan i mig ’ ”. (43)

Var det inte Satan som sa till Eva: ”Ni blir som Gud ” (1 Mos. 3:5)? Förvisso bekräftar Benny Hinns pajaserier och personliga image detta. En nyligen gjord undersökning av Benny Hinns falska påståenden, livsstil och sätt att spendera pengar har varit i högsta grad avslöjande. (44). Kom ihåg att Benny Hinn är en av de främsta lärarna på ”God TV”. Detta är inte den slags person som skulle representera Kristus i ett ministry. Ingen sant kristen kanal skulle vilja ha honom inom tusen mil från dess studios! Detta är en man som på sin ”Denver Miracle Crusade” i juli 1999, vilket senare visades på ett ”God TV”-program, uttalade en fruktansvärd förbannelse över dem som kritiserar hans ministry och en välsignelse över dem som stöder det, och som påstår att Herren sa till honom att göra det. Vilken slags kristen pastor uppträder på ett sådant ondskefullt sätt? (45)

Dessa människor tror att de är gudar själva, och tror att de kan säga vad de vill ostraffat. Biskop Earl P. Paulk, som fallit i onåd, och som utsågs till biskop för International Communion of Charismatic Churches 1982, och som nu leder ett ministry under namnet CathedralOnline.tv, har skrivit: ”Precis som hundar har valpar…så har Gud små gudar. Tills vi fattar att vi är små gudar och vi börjar agera som små gudar, kan vi inte manifestera Guds rike ”. (46) På liknande sätt sa den metodistiske tros-helaren John G. Lake (1870-1935): ”Människan är inte en separat skapelse som är avskild från Gud, hon är en del av Gud själv…Gud har för avsikt att vi ska vara gudar ”. (47) Kenneth Copeland säger: ”Du har inte en Gud inom dig. Du är en gud ”. (48) Lägg märke till att ovanstående tre citat är hämtade från den officiella Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements , utgiven av Zondervan.

Allt detta är ett eko av New Thought-läror bokstavligen. Det officiella uttalandet från New Thought Alliance tillkännagav för nästan hundra år sedan: ”New Thought är ett erkännande, ett förverkligande och en manifestation av Gud i människan ”. (49)

Det är sant att bibeln framställer att kristna ”skall få del av gudomlig natur ” (2 Petr. 1:4), men detta är på grund av Kristi tillräknade rättfärdighet och den helige Ande som bor i dem. Det innebär inte att vi är delaktiga av en gudomlig innersta natur som vi kan koppla in som vi vill och använda för personlig vinning, för detta är ockult mysticism. Den avgörande skillnaden är den grundläggande skillnaden mellan det renläriga, bibliska, kristna begreppet om den andliga relationen mellan Gud och människa, och teorin om ”människans gudomliggörande ” som finns i centrum av alla Satan-inspirerade religioner och kulter i världen – inklusive New Thought.

Som ytterligare ett bevis för deras tro på deras egen gudom, har den populäre läraren, Selwyn Hughes, skrivit:

”Precis som Jesus uttalade ORDET som en förbannelse till fikonträdet, så kan du som ett Guds barn uttala det tillintetgörande förbannelseordet till en sjukdom i din kropp. När Jesus talade, hade hans ORD kraft. När du talar, har ditt ORD precis lika mycket kraft”. (50)

Jag har ännu inte träffat på en enda ”helare” eller lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång”, som kan befalla ett fikonträd så att det förtorkar, ännu mycket mindre ha ”precis lika mycket kraft” i hans eller hennes ord som Herren Jesus Kristus! Yonggi Cho skriver under på samma ockulta princip om makten i det uttalade ordet, när han förordar sina läsare att:

”Gör anspråk på och uttala ordet med övertygelse, för ditt ord går faktiskt ut och skapar. Gud talade och och hela världen blev till. Ditt ord är det material som den helige Ande använder för att skapa. Uttala alltså ordet, för detta är mycket viktigt. Församlingen idag har förlorat konsten att ge befallningar. Vi kristna håller på att bli eviga tiggare, för vi håller ständigt på med att tigga”. (51)

Denna Yonggi Cho är samma ”kristna” pastor som skrev: ”Förrän du uttalar ordet har inte den helige Ande det egentliga materialet, med vilket han kan skapa ”. (52) Detta är nästan identiskt med Creflo A. Dollars hybris-filosofi, som säger: ”Gud är begränsad av människans tro för att kunna verka på jorden ”. (53)

Det står klart att dessa människor tror att de är gudar som kan befalla saker så att de blir till och att Gud kan göra mycket litet utan dem. Detta är knappast förvånande, med tanke på det faktum att den sanna doktrinen om Guds suveränitet har blivit så gott som upphävd i den kristna världen idag, med dess jag-centrerade förkunnelse och teologi.

Bara Gud kan skapa med sina ord. Bara han kan ”uttala saker så att de blir till”. Men dessa lärare som undervisar om ”ekonomisk framgång” på ”God TV” har fräckheten att påstå att de är gudar, som bokstavligen kan förflytta berg eller att dra upp träd med rötterna och kasta dem i havet. Jag säger detta till er, mina vänner: de enda berg som de kan förflytta är de berg av pengar som människor lovat att ge på ”altarna” framför dem!

Alan Morrison

Gå till del 2

https://www.karlektillsanningen.se/