”Att vara mottaglig för God TV”


Del 2

En personlig utmaning till alla lärare som undervisar om ”hälsa & rikedom”

Här är alltså en personlig utmaning till Steve Munsey, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Creflo A. Dollar och alla de andra som lär ut att de kan förflytta berg, dra upp träd och kasta dem i havet, uttala liv och död med sina ord och uttala det som inte finns som om det vore till, ja t.o.m. uttala Guds egna ord.

Om de kan förflytta berg och dra upp träd, varför förhindrar de inte vulkaniska eruptioner eller kommer tsunamis eller tornados på spåren, för att hindra dem att släppa lös sin förödelse över världen? Ännu bättre, varför går de inte ner till närmaste barnsjukhus som är fyllt med lidande barn med fruktansvärda sjukdomar, bleka ansikten, huvuden som är kala av kemoterapi, haltande, rullstolsburna. Varför viftar de inte med händerna över dem för att förinta deras leukemi och annan cancer till glömska – för att återställa deras haltande ben – för att uttala att benen och armarna på amputerade åter blir till – för att tömma det stället på deras patienter? Varför slinker de sedan inte in på närmaste bårhus och ordnar så att en del av de kalla och stela invånarna kommer ut och får lite frisk luft och och lever upp igen. En sista coup de grace skulle vara att de skapade ett annat universum som inte har fallit i synd. Om de verkligen kan uttala Guds ord och förflytta berg och har makten över liv och död med deras ord – såsom de själva påstår – då skulle det som jag utmanar dem att göra inte vara ett alltför stort problem!

Jag har framställt denna utmaning under mer än tolv år nu, men ingen av dem har någonsin gått med på den. Vet du varför de inte vill göra det? Det är därför att de inte kan. De avger falska löften och bluff-påståenden som bara har till syfte att fånga in de naiva och godtrogna. Alltsammans är faktiskt ett enda stort skojeri. Därför att ”God TV” främjar denna falska undervisning på sin kanal, är den också en del av detta skojeri.

Ursprunget till undervisningen om ”ekonomisk framgång” på ”God TV”

Hur kom denna villfarelse om ”hälsa och rikedom” igång på ”God TV”? Det var oundvikligt att denna undervisning skulle bli grunden för organisationen, p.g.a. att Rory och Wendy Alec i början förberedde sig på Rhema Bible Church i Johannesburg på 1980-talet. Det var där de möttes och där gifte de sig. Kom ihåg att Rhema-kyrkorna har sitt högkvarter hos Kenneth Hagins organisation för ”ekonomisk framgång” i Tulsa, Oklahoma. När Wendy var på Rhema Bible Church i Johannesburg, var Rodney Howard-Browne faktiskt en föreläsare på kyrkans bibelskola. (Detta var innan han åkte för att söka sin lycka i USA 1987). Det var där som han blev slipad i sin bransch och det var där Wendy lärde sig sin. Det finns alltså en egensinnig härkomst av ekonomisk framgång bakom alltsammans.

I sin bok ”Against All Odds” (”Mot alla odds”) återger Wendy Alec hur de hänför uppkomsten av deras TV-imperium till Guds mirakulösa verk. Men det finns inget övernaturligt eller ”mot alla odds” med att man får del av massor med pengar i detta ”God TV”-skämt. Allt man behöver är några stora uppbackare och att hålla till ibland dem som förkunnar om ”ekonomisk framgång”. De håller allesammans på med att klia varandras ryggar. Tvärtom att oddsen är emot dig, är oddsen för dig att du blir miljonär!

Det är bara fråga om att ta sig in bland de ”rätta personerna” – de som har mega-kyrkorna med lysande människor, där de har arbetat upp ett omfattande kundunderlag. Det är vad det hela handlar om. Att samla ihop ett enormt kundunderlag. Alla marknadskonsulter kommer att försäkra dig om detta. Sedan kan du uppnå rikedom och påstå att det är ett Guds mirakel!

Creflo A. Dollar, t. ex., har närmare 23.000 medlemmar i sin kyrka. Det krävs inte en matematiker för att räkna ut, att om var och en av dessa människor ger i genomsnitt 50 dollar varje vecka, så kan Creflo kamma in sina modiga 1.1 miljoner dollar…varje vecka!

Om jag sa till en av dessa församlingar för ”ekonomisk framgång” att Herren hade visat mig att jag hade fel, att han hade lagt på mitt hjärta att ha ett TV-ministry som främjade deras läror och att han hade gett mig en profetisk vision att nå ut till världen, och jag sedan bad dem att ställa upp med ”pengar till utsäde” för mitt nya ministry, skulle jag bli multi-miljonär över en natt. De skulle ordna det, det kan du vara övertygad om!

Guds mirakel? Vilken förolämpning mot Herren! Detta är lögnen som finns i centrum av denna rörelse för ”ekonomisk framgång”. I själva verket är rörelsen översållad med lögner. Det är en lögn att Gud vill att alla ska vara friska och rika och att om du inte är det, innebär det att du inte vandrar på den kristna vägen på ett riktigt sätt. Det är en lögn att pengarna bakom ”God TV” är ett mirakel från Gud.

I sin bok ”Against All Odds ” avslöjar Wendy Alec en händelse för nästan tio år sedan. Efter att ha sett TV-evangelisten och ledaren för Trinity Broadcasting Network, Paul Crouch, samla ihop pengar på sitt program, ”stirrade ” hon och Rory ”på varandra med öppna munnar ”. (54) Med andra ord, de insåg hur det går till. Ljuset hade tänts. De hade till sist fattat den etik för att samla in pengar som en lärare för ”ekonomisk framgång” har.

Så de kom överens om att åka till Benny Hinns kyrka i Orlando, Florida, med ett stöd av inspelade budskap av Colin Dye, Jesse Duplantis, Morris Cerullo och Reinhard Bonnke med Benny själv som speciell gäst för att be in pengarna. Vid slutet av första kvällen fick de sina modiga en kvarts miljon dollar.

Hur kan det gå snett? Välsignelserna bara mångdubblas hela tiden. Det finns ingenting som att känna de rätta människorna. Pengar föder pengar. I en meddelande om deras så kallade ”Missionsvecka” 2004, utlovades på bara tio dagar totalt mer än 4 miljoner pund sterling till ”God TV”.

Moroten och käppen

Vet du varför människor ger så mycket – och att man räkna med att de gör det? Det är därför att de har fått lära sig, att de själva i fortsättningen kommer att få flera gånger mer än det tillbaka. Detta är moroten för att ge. Det finns förvisso en mening i vilken Herren tar hand om dem som ger generöst till hans verk och hans folk, men det får aldrig vara orsaken till att man ger.

När dessa människor samlar in pengar, håller de på med att betona hur människor, om de ger, kommer att få ta emot underverk, bli helade, kommer att få familjeproblem lösta, AIDS kommer att tvärstoppas på fläcken, barn kommer att bli frälsta, de ofruktsamma kommer att få barn, o.s.v.

Jag såg t. ex. ett ”God TV”-program där man samlade in pengar, i vilket Wendy Alec entusiastiskt sa till tittarna att hon visualiserade ”i Anden”, att så snart som de skulle lova att ge pengar till ”God TV”, skulle änglarna ”gripa tag i löftet” och ordna till många underbara saker till deras hem – helande, frälsning för deras barn, ekonomiskt överflöd och så vidare. Detta är en klassisk försäljningsteknik som används av TV-evangelisterna. Morotsmetoden. Ge och du ska få oändligt mycket mer tillbaka .

Men det finns en käpp såväl som en morot. När Benny Hinn uttalade sin förbannelse över alla dem som kritiserar hans ministry och en välsignelse över alla dem som stöder det, var det i grund och botten ”att sätta skräck i” människor så att skulle handla på ett enda sätt, vilket hindrar att de kommer under Bennys fruktansvärda förbannelse: att ge honom ekonomiskt stöd. Människor kan köpa sig fria från att bli förbannade.

Antingen det är käppen eller moroten, blir människor i själva verket lurade till att snabbt ge ekonomiskt stöd – vilket de aldrig skulle göra om de var vid sina sinnens fulla bruk – till en svindel baserad på lögner och falska löften som aldrig kan infrias.

Pengar och penninginsamling skulle sannerligen aldrig vara förkunnelsen raison d’étre . Men trots läpparnas bekännelse till ”Gud” eller ”Jesus”, är det absolut största intrycket man får när man ser på dessa kanaler, att pengar är den viktigaste aspekten av ministriet.

Detta innebär inte att det är fel att en kristen är välbärgad. Ibland ger Herren rikedom till en troende, och förväntar då att han eller hon är en god förvaltare av den. Men att vara nerlusad med pengar – och att förvänta sig att detta är ett tecken på tro – vilket förordas av så många TV-evangelister idag, är ungefär så lång bort från den bibliska synen på den kristne som man kan komma.

För tjugo år sedan visade en undersökning av den sändningstid som användes av 8 välkända TV-evangelister angående ekonomiska vädjanden, att mellan 11% och 42% av programtiden användes för att tigga om pengar. Jimmy Swaggard använde 11,5 % av sändningstiden; Robert Schuller 12%; Pat Robertson nästan 16%; Jerry Fallwell och Jim Bakker 23%; Oral Roberts 31%; James Robison 36%; Rex Humbard 42%. (55) Kan du föreställa dig att din pastor ägnar detta procenttal av sin tjänst för att tigga om pengar?

Orsaken till att det måste ske, är att det är oproportionerligt dyrt att driva ett TV-ministry, för att inte nämna TV-evangelisternas överdådiga livsstil som ska tillgodoses. Det är inget fel i att en sann förkunnare livnär sig på evangeliet, och får understöd av dem som uppskattar hans arbete (1 Kor. 9:14). Men att understödja ett enormt globalt TV-bolag innebär att man öser in en massa pengar av människors surt förvärvade slantar bara för att hålla igång tekniken, för att nu inte tala om att man stöder de luxuösa sätten att leva.

Detta skulle inte vara så irriterande om kanalen verkligen förkunnade Kristi rena evangelium och medförde det som är gott för världen och församlingen. Men det gör ont att tänka på att alla givarnas surt förvärvade slantar går in ett råttbo av villfarelse och falsk undervisning.

Joyce Meyers lögnhistoria om hur hon gått från yttersta fattigdom till rikedom och välstånd

Joyce Meyers är en annan person som regelbundet återkommer på ”God TV”. (56) Hennes ministry inbringar nästan 100 miljoner dollar per år. Hon har ett företagsjetflyg som är värt 10 miljoner dollar, hennes man kör en silvergrå Mercedes sedan som är värd 107.000 dollar, hon har ett hem som är värt 2 miljoner dollar och hus som är värda ytterligare 2 miljoner dollar för sina fyra barn. Människor ger henne regelbundet luxuösa smycken och andra gåvor, som är värda många tusentals dollar. Allt som hon ber om av sina åhörare får hon. Hon tycker om att dela med sig av denna informationen, därför att hon kommer från en fattig miljö och hon ser sin tillväxt i rikedom som ett tecken på Guds välsignelse. Så långt vi har avvikit från vägen, när vår andlighet eller Guds välsignelse mäts av vår materiella rikedom! (57)

Michael Scott Horton, professor i historisk teologi på Westminster Theological Seminary i Escondido, Kalifornien, har sagt:

”Vissa av dessa människor är charlataner, andra är uppriktigt hängivna en av de mest motbjudande villfarelserna i den religiösa historien. Jag tänker ofta på dessa människor som den religiösa motsvarigheten till en kombination av reklamen för National Enquirer och professionell brottning. Det är delvis underhållning och delvis en mycket stor svindel”. (58)

De är faktiskt den moderna motsvarigheten till försäljarna av ormextrakt i den gamla vilda västern, och de borde köras ut från staden lika fort! Men det stora flertalet av bekännande kristna idag är så okunniga och olärda, att de inte skulle kunna skilja mellan en försäljare av ormextrakt och aposteln Paulus. Det är därför som ”God TV” och andra liknande TV-stationer så lätt kan ha framgång. De förlitar sig på naiviteten och dumheten i den nutida kristna mentaliteten. (59)

II. VAD BIBELN FAKTISKT SÄGER OM EKONOMISK FRAMGÅNG

Vad är bibelns undervisning om den troendes ekonomiska framgång? För att ge sig i kast med detta, låt oss börja med ett uttalande av Joyce Meyer, som undervisar om ”ekonomisk framgång”. Hon har inte bara ett ständigt återkommande program på ”God TV”, utan hon är en av de mest populära förkunnarna i världen – speciellt hos kvinnor. Hon säger så här:

”Varför skulle Gud vilja att alla de som tillhör honom ska vara drabbade av fattigdom, medan alla som inte lever för Gud har allting? Jag tror att det är gammalt religiöst tänkande och jag tror att djävulen använder det för att hindra människor från att tjäna Gud”. (60)

Detta är ett mycket intressant påstående. För det första skulle bara några få vilseledda mystiker påstå, att Gud vill att alla som tillhör honom ska vara drabbade av fattigdom. Uppfattningen att alla kristna ska leva i fattigdom är lika extrem och felaktig som uppfattningen att alla kristna ska vara materiellt rika.

Men vi ser här att Joyce Meyer har ett problem med detta att ”alla som inte lever för Gud har allting ”. Hon tror avgjort att det bara är alla kristna som skulle ha rättighet att vara rika. När allt kommer omkring, om så många ogudaktiga, onda människor är så rika, då skulle förvisso gudfruktiga kristna vara åtminstone lika rika, om inte rikare. Detta är det tänkande som man finner hos dem som undervisar om ”ekonomisk framgång”.

Men detta skenbara problem med ogudaktiga människors ekonomiska framgång behandlas och skingras normalt under den troendes första år. Det är en undervisning för små barn. Detta att de onda har framgång har alltid varit det normala. Det borde aldrig komma som en överraskning för oss. Bibeln är full av exempel på det. Men den ger också en lösning – som är radikalt avvikande från den som de som undervisar om ”ekonomisk framgång” har.

Det har funnits många i bibeln som har blivit förbryllade över att onda människor har framgång, t.om. bland profeterna:

”Rättfärdig är du, HERRE, när jag vill gå tillrätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga?” (Jer. 12:1)

Enligt undervisningen om ”ekonomisk framgång” är sättet att ta itu med onda människors uppenbara framgång, att söka efterlikna dem genom att bli lika framgångsrika, om inte mer. Detta är ungefär så långt borta som man kan komma från den bibliska undervisningen, om hur vi ska fostras i våra kristna liv genom att ta vårt kors på oss och följa Kristus.

Lösningen för den troende som är förbryllad över detta att onda människor har framgång i detta livet utifrån en materiell synpunkt är inte att gå ut och köpa ett Lear-jetplan, en lyxbil, några par Gucci-boots och sedan checka in på presidentsviten på det närmaste luxuösa 5-stjärniga hotellet.

Vad är den bibliska lösningen på gåtan om den onda människan som har framgång? Den första är:

1. ATT BÖRJA SE SAKER FRÅN EN GUDOMLIG SYNPUNKT ISTÄLLET FÖR EN HELT OCH HÅLLET MÄNSKLIG

Vi ser detta i hur psalmisten upplevde saken. Asaf, som också blev förvirrad p.g.a. att onda människor verkade ha framgång i denna världen, medan goda människor drabbas med svårigheter, muttrade så här:

”Men jag var nära att stappla med mina fötter, mina steg var nära att slinta, ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de ogudaktiga väl” (Ps. 72:2-3).

Längre fram i sin psalm klagar han igen:

”Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer” (Ps. 73:12-13).

Han säger här att om han tar på sig så mycket andlig sorg, men har mycket lite att visa upp i form av materiell belöning, då är det mycket orättvist att ogudaktiga människor ska ha så mycket i fråga om rikedom.

Men som väl är insåg han snart att detta ytliga, omogna påstående bara inte skulle ge rättvisa åt Gud. Asaf säger senare:

”När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går dem till slut. På hal mark ställer du dem, du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse” (Ps. 73:16-19).

Dessa djupa ting var var för mycket för honom att förstå till dess att han gick in i Guds helgedom – d.v.s. till dess att han närmade sig Herren och började att se på detta från en mer gudomlig synpunkt. Detta var nyckeln till hans insikt.

Att se på saker från en enbart mänsklig synpunkt medför bara förvillelse och dumma reaktioner. Alltså, att inbilla sig att de onda verkligen har framgång är en kolossal felbedömning. Endast när Asaf började att se detta från en gudomlig synpunkt, insåg han att de onda verkar att ha framgång. Han insåg att när vi verkligen närmar oss Herren i denna sak och ser på detta från en gudomlig istället för en mänsklig synpunkt, då ser vi att de onda, trots deras skenbara framgång , i själva verket snart kommer att störta sig in i helvetet och kommer att bli fyllda med förskräckelse. Fastän de kan klä upp sig i överdådig elegans och skinande juveler och köra de mest vräkiga bilarna och hålla till på alla de häftigaste ställena, är de rätt och slätt som vandrande döda, som är på väg till undergång, eftersom deras liv är grundade på temporär tillfredsställelse. I denna världen är materiellt överflöd i själva verket något som försvagar och är till hinder.

Efter att Asaf hade fått denna överväldigande insikt, sa han:

”När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting, som ett djur var jag inför dig” (Ps. 73:21-22).

Ja, verkligen. Endast de dåraktiga och okunniga kan inbilla sig att de onda har fått allt, därför att de har fått rikedom. Att inbilla sig något sådant är så primitivt och andligt oupplyst. Vi ser samma tanke i Davids psalm:

”Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer… Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer, när du ser efter hans plats är han borta. Men de ödmjuka ska ärva landet” (Ps. 37:7, 10-11).

När vi ser saker från en gudomlig synpunkt, kommer vi att förstå att detta livet bara är en kort inledning till, och en förberedelse för, det kommande livet och att allt vi gör måste planeras med detta yttersta mål i sinnet (Luk. 12:32-34; 2 Kor. 4:17-18). Det är inte andligt relevant hur rika eller friska vi är i detta livet. Om vi har det alltför bra ställt i denna världen, kan vi lätt avfalla andligen. Vi behöver inte jordiska rikedomar och absolut inte som ett mått på Guds kärlek och omsorg om oss.

Jag undrar vad dessa ”ekonomiskt framgångsrika” människor gör med Hebréerbrevets elfte kapitel. Vi läser om alla dessa trosmänniskor som var utblottade, klädda i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade, var hungriga, levde i grottor och så vidare. Vad ska de göra med detta?

Hebréerbrevets elfte kapitel är faktiskt undergången för dem som undervisar om ”ekonomisk framgång” på mer än ett sätt. De åberopas ofta som ”troslärare”, för de lär att vi genom tro kan ”uttala saker så att de blir till ” och att vi har ”rättighet att uttala det som inte finns som om det vore till ” för att tjäna på det materiellt och bli rika och utföra organiska helanden med kraften i våra ord. Denna uppfattning är fullständigt felaktig och en avskyvärd förvrängning av det mest definitiva uttalandet om tro i bibeln:

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt” (Hebr. 11:1-2).

Dessa verser lär inte alls att vår tro kan få ekonomisk framgång att inträffa, eller att vi helt enkelt kan uttala ord så att något blir till utan vidare. När bibeltexten säger att ”tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser , syftar det ytterst på en sak och bara en sak: den mirakulösa bekräftelsen på det framtida livet i härlighet för den troende genom tro.

Det finns bara en sak som kan göra detta verkligt för oss, som ännu inte har inträffat. Det är realiteten av vår himmelska existens. Det är inte jordisk rikedom som uppenbaras för oss genom tro. Det är all den framtida härlighet som Gud har lovat oss i Kristus. Det är det som görs verkligt för oss genom tro. Det är detta som de första verserna av Hebr. 11 handlar om helt och hållet. Det är detta som tron gör.

Vi har varken rättigheten eller förmågan att ”uttala saker så att de blir till ”, men genom tro kan vi alldeles säkert just nu känna till verkligheten i vårt eviga liv i Kristus, trots att våra kroppar en dag kommer att dö. Det är detta som föreligger för oss nu, även om det inte formellt ännu gör det. Matthew Henry uttrycker det så här: ”Tron påvisar för det inre ögat verkligheten av de ting som ännu inte kan urskiljas av kroppens öga ”. Vi ser hela denna tanke storslaget bekräftad i Rom. 8:30:

”Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat”.

Det tempus som använts varje gång i grekiskan för dessa fyra verb – förutbestämt, kallat, förklarat rättfärdiga, förhärligat – är samma förflutna tidsform. Det visar att inte bara vår förutbestämmelse till frälsning, vår kallelse ut ur världen och vår rättfärdiggörelse inför Gud är gärningar som redan har blivit gjorda, utan också vårt förhärligande, när det ses från en synpunkt utifrån Guds inställning.

I Guds ögon har allt detta redan blivit fullbordat. Vår tro gör sedan detta verkligt för oss nu och den får oss att se detta genom hans ögon, som om det redan fanns till. Fastän vi ännu inte har erfarit vårt framtida liv i evigheten med Kristus (det som ”man hoppas”), gör tron det verkligt för oss så att vi kan begripa det. Detta är vad välsignad visshet handlar om helt och hållet!

De som undervisar om ”ekonomisk framgång” har förvrängt allt detta, så att det innebär att vi genom att uttala ord och påbjuda saker genom tro, därigenom kan göra allting verkligt som vi önskar. Men detta är fullständigt nonsens. Det är ett djävulskt nonsens i själva verket – magins avskyvärda smörja som gör anspråk på att vara kristen för att förleda de aningslösa.

När vi ser på bibeln från en helt och hållet mänsklig synpunkt, kommer vi att tolka saker på ett världsligt sätt och missa den andliga aspekten fullständigt. Vi påpekade tidigare t. ex. hur de som undervisar om ”ekonomisk framgång” uppfattar ordet ”överflöd” i bibeln och förutsätter att det syftar på materiellt överflöd, t. ex. i Joh. 10:10: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd ”. Detta är inte ett försvar från Herren Jesus för att vi ska leva i rikedom på jorden. Sammanhanget är tydligt. Överflödande liv är evigt liv – liv utan fruktan för döden. Överflödet är andligt.

Sanningen är – i motsats till dem som undervisar om ”ekonomisk framgång”, vilka förkunnar att rikedom är ett tecken på Guds ynnest, att ”en människas liv består inte i att hon har ett överflöd på ägodelar ” (Luk. 12:15). Att hänga fast vid rikedom är en av de dummaste villospår genom vilka vi kan bli förförda, bortledda och stoppade.

Den första bibliska lösningen på Joyce Meyers uppfattning att ”de onda har framgång, så varför skulle jag inte ha det?”, är alltså att se detta från en gudomlig synpunkt istället för en mänsklig.

Den andra bibliska lösningen på gåtan om den onda människan som har framgång är för oss

2. ATT KAPITULERA, UTAN INVÄNDNINGAR, FÖR HERRENS OUTGRUNDLIGA VILJA

Det är tjänar inget till att avundas de onda människornas ekonomiska framgång eller att försöka att överträffa deras ekonomiska framgång, i avsikt att få kristendomen att framstå som mer verkningsfull. Skulle Herren verkligen belöna sitt folk idag med det som inte har något evighetsvärde? Vår uppgift är helt enkelt att kapitulera för Guds vilja. Han känner till våra behov. Han känner till vad vi ska göra, när och var vi ska göra det och med vilka resurser. Detta är en tanke som vi finner uttalad kraftigast möjligt i Ordspr. 30:8-9:

”Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: ’Vem är HERREN?’ eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn”.

Förstår du tanken med att kapitulera för Guds vilja här? ”Låt mig få den mat jag behöver ”. Det grekiska ordet som här översatts med ”behöver” är qj, hok , vilket syftar på något fastställt eller förordnat. King James-bibeln översätter detta med ”passande”, och noten i marginalen av den hebreiska översättningen lyder ”enligt min tillåtelse”. Bönen parafraserad är alltså så här:

”HERRE, vadhelst du tillåter mig kommer jag att acceptera. Jag vill bara ha det som du har tilldelat, bestämt, förordnat för mig. Var vänlig håll mig borta från fattigdom, för det kan bli en snara, men var vänlig att också hålla mig borta från överdriven rikedom, eftersom det kan bli en annan slags snara”.

Detta är undervisningen: ”Herre, ge mig vadhelst du vill att jag ska ha. För om du har förordnat det , då kommer jag med glädje att acceptera det ”.

Men ibland ger Herren rikedom åt sitt folk. Ibland kan de också få gå igenom svåra tider. Om så är fallet bör vår bön vara:

”HERRE, om det är rikedom om du har tilldelat åt mig vid något skede i mitt jordisk liv, var vänlig att ge mig visheten att handskas med den på rätt sätt och förmågan att förvalta den så att den blir till nytta. Om det är svårigheter eller förföljelse som du har tilldelat åt mig, var vänlig att ge mig mognaden att klara av det och kraften att stå ut med det”.

Framför allt lär oss detta bibelord att det inte är automatisk rikedom som vi bör få, utan det som Herren vill att vi ska ha, vadhelst det än är. ”Ske din vilja, o HERRE ”. Vi har ingen som helst rättighet att ”uttala något så att det blir till ” eller att ”påbjuda ” det. Vårt tänkande på detta området ska alltid vara: ”HERRE, inte vad jag vill utan vad Du vill ”.

III. ATT ÖVERGE DET FALSKA EVANGELIET

Ni kanske kommer ihåg Jimmy Bakker, som var ledare för ”Praise the Lord” (PTL Ministries). Han satt fem år i fängelse för att ha bedragit aktieägare i Heritage USA. Han undervisade om ”ekonomisk framgång”. Han trodde på all undervisning om ”ekonomisk framgång” som blev populär på sådana TV-stationer som ”God TV”. Nu har han ändrat sig. Han säger i själva verket att han gjorde ”ett tragiskt misstag ”.

Vi borde applådera Bakkers helomvändning i hans undervisning om ”ekonomisk framgång”. Som ni kan föreställa er, har han fått ta emot en hel del vrede och fördömelse från dem som undervisar om ”ekonomisk framgång” och som fortfarande sprider lögnerna och villfarelserna som han har övergett. I sin bok från 1996, ”I Was Wrong ”, skrev Bakker:

”Jag insåg att jag under åratal hade bidragit med att sprida ut ett bedrägeri, inte ett sant evangelium, utan ett annat evangelium – ett evangelium som förklarade att ”Gud vill att du ska bli rik! ” Kristna skulle ha det bästa, eftersom vi är barn till Gud, ”Kungens ungar”, som jag ofta uttryckte det. Och skulle inte Kungens ungar ha det bästa som världen hade att erbjuda? Men ju mer jag studerade bibeln, måste jag medge att budskapet om ekonomisk framgång inte överensstämde med bibelns andemening. Mitt hjärta blev förkrossat när jag tänkte på att jag vilseledde så många människor. Jag blev bestört över att jag kunde ha haft så fel, och jag blev djupt tacksam över att Gud inte hade dödat mig för att jag var en falsk profet!” (62).

Samma falska evangelium, som även Bakker nu medger har vilselett så många, vilseleder nu miljontals människor på kanaler som ”God TV” som sänds över världen. De andliga konsekvenserna är svindlande.

Vi ska inte hysa några tvivel om att dessa människor i verkligheten har gjort en faustisk överenskommelse i deras satsning på att bli super-förmögna. Liksom dr. Faust i den gotiska medeltida legenden, har de sålt sina själar till djävulen för att uppnå kortvarig jordisk framgång. Viken usel uppgörelse. När man gör materialism och välstånd till det centrala i sin undervisning och i det man vill uppnå, har man gått över till den andra sidan – den mörka sidan.

Den verkligt avskyvärda delen i allt detta är – om inte Herren öppnar ens ögon för hur mycket man har gått vilse – att man inte inser det förrän det är försent.

Jag måste säga att jag känner sympati för paret Alec – speciellt Rory som jag lätt kan identifiera mig med som man och musiker. När jag ser dem på deras TV-station, ser jag dem snarare som duperade personer än sataniska. De har blivit formade ända sedan barndomen, att som kristna ta emot det falska evangeliet av dem som undervisar om ”ekonomisk framgång”. Jag vill verkligen sträcka mig ut till dem och få dem att inse att de har byggt ett riktigt fint hus på en urusel grund. Jag vädjar alltså personligen till Rory och Wendy:

”Ni påstår att ni har en längtan att se Herren förhärligad, evangeliet predikat till folken och att ni har grundat ”God TV” som ett uttryck för detta. Men ert val av förkunnare bestrider fullständigt denna längtan.
Hur kan ni kalla er kanal ”God TV” om den undervisar saker som Gud inte har godkänt? Ni kan kalla den ”Framgångskanalen” eller ”Roy & Wendy Show”, men ni kan inte uppriktigt kalla den ”God TV”, eftersom den inte på ett sant sätt framställer det som har med Gud att göra.
Besinna det fruktansvärda att ni, precis som Jim Bakker, har begått ett tragiskt misstag, propagerat för en bedragare – ett falskt evangelium – och vilselett många människor världen över.
Om ni fick en sådan sinnesändring som Jim Bakker, då kan er ”God TV” omvandlas till ett mäktigt försvar för sanningen och ett medel för att sprida det sanna evangeliet. Vilket Guds underverk det skulle bli!”

Låt oss be brinnande böner för att detta ska ske.

IV. TRE ANDLIGA LÄRDOMAR

Till sist vill vi ge tre andliga lärdomar som kommer från allt det tidigare. Den första andliga lärdomen är denna:

1. AKTA ER FÖR ATT BLI FASCINERADE

Det är tveksamt om televisionen någonsin kan bli ett passande medium för det rena evangeliet. Det har förvisso spridits mer falsk undervisning via television än sant evangelium. (Som väl är kan Herren använda och använder det förvanskade för att föra människor till sig. Detta förlåter det inte, men det har åtminstone varit en förmildrande faktor).

Det ligger i själva televisionens natur att uppmuntra till passivitet. När vi ser någon uttala sig på television, blir vi flyttade bort från verklig kontakt med det vi ser. Vi har i själva verket bara kontakt med en bild. Detta är mycket mer relevant än vad vi kanske inser. Det är speciellt relevant när det är en bild av en falsk lärare.

Något dynamiskt äger rum när man fysiskt är tillsammans med en annan person, något som aldrig kan förmedlas av enbart en bild eller återges på television. Därmed inte sagt att det aldrig har något värde att se på en person som talar, men det är ändå en skillnad i kvalitet. Vi är utlämnade på nåd och onåd till bildredaktören. Vi ser bara det som kameran ser. Det är stor skillnad mot att vara där.

Television har också starkt samband med underhållning, vilket innebär att en passiv publik suger åt sig vad som än framförs. Även de program som gör anspråk på att tillföra våra hjärnor något – som t. ex. nyhetsprogram eller dokumentärer – är mycket noggrant kontrollerade. Television handlar helt om kontroll. När vi ser på den, tillåter vi att den kontrollerar oss. Det finns en outtalad överenskommelse mellan den som tittar och den som har gjort programmet, i vilket den som tittar litar på den har gjort programmet och bara suger åt sig det som sänds. Detta har vi fått i oss som en nödvändig förutsättning genom TV-tittande under årtionden.

Samma kriterium gäller speciellt den som ser på ”God TV”. Vi blir passiva mottagare och vi stänger av alla kritiska sinnen som behövs. Allt detta har på ett bra sätt dokumenterats i framlidne Neil Postmans briljanta bok ”Amusing Ourselves to Death ”, som av en kritiker beskrevs som ”En genialisk analys av televisionens påverkan på kulturen ”.

Detta var faktiskt den första boken som granskade det som nu är bekant som kulturens ”fördumning”. Det finns ett kapitel som heter ”Shuffle off to Bethlehem ”, som är en djupgående kritik av TV-evangelisation. Postman sammanfattar kapitlet med att säga att ”Faran är inte att andligheten har blivit det som televisionen innehåller, utan att program i televisionen kan bli det som andligheten innehåller ”. (63)

Förstår ni vad som menas här? Ett annat sätt att uttrycka det är att mediet blir budskapet eller att programmen blir andligheten. Det är detta som jag tror har hänt med kanaler som t. ex. ”God TV”. Tittarna blir fascinerade och tror att Guds sanna ord – ännu mer p.g.a. att det kallas ”God TV” – sänds till dem på deras TV-apparater.

När vi blir fascinerade avskaffar vi bedömningen. Vi blir lätt bedragna av falska lärare och deras doktriner. Vi behöver bli medvetna om en sak, detta att vara fascinerad är som att vara förslavad. Sådant slaveri ska inte vara en del av en kristens liv. ”…men jag skall inte låta något ta makten över mig ” (1 Kor. 6:12), sa Paulus. Det gäller oss också.
Den andra andliga lärdomen är denna:

2. BARA FÖR ATT NÅGOT VERKAR HA FRAMGÅNG ÄR DET INTE NÖDVÄNDIGTVIS GUDS GODA VERK

Vi behöver bli medvetna om en viktig sak – speciellt i denna oberäkneliga tidpunkt i historien: det som verkar vara framgångsrikt i ett ministry är ingen garanti för dess integritet.

Paulus talar om att ”de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar ” (2 Kor. 11:13). Sedan talar han om hur

”Satan själv gör sig lik ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten” (2 Kor. 11-14-15).

De falska apostlarna i Korint förskapade sig själva till superapostlar. De såg ut som i högsta grad strålande människor. Precis som många kan göra idag, kunde de förfalska ljuset. För de naiva, de lättlurade eller de som var ovarsamma, såg de på så sätt ut som mer apostlalika än de sanna apostlarna! Det är exakt detta som vi vill betona här. Bara för att något verkar vara framgångsrikt, är det inte nödvändigtvis ett verk av Gud.

Vi läser på andra ställen om falska lärare som hade nästlat sig in i församlingen och som lätt övertygade andra om att de var äkta (Gal. 2:4; 2 Petr. 2:1; Judas 4). De var framgångsrika, karismatiska och sympatiska.

Medan sanna lärare ofta måste föra fram obehagliga saker från Guds ord inför deras församling, säger de falska lärarna bara det som folk vill höra. Detta gör dem ännu mer välkomna i de breda lagren, som bara vill få sina öron kittlade av ytliga banaliteter. Kom ihåg varningen:

”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen” (2 Tim. 4:3-4).

Om det någonsin har funnits en undervisning som kliar i öronen, är det den som de som undervisar om ”framgång” har. Den verkar så ofarlig och attraktiv för en människa som inte är troende och intet ont anande.

Tro inte på berättelserna om att tusentals kommer till Herren regelbundet som en följd av dessa ”framgångsministries”. Det är lätt att påstå detta i ”framgångs”-kyrkorna. Även om tusentals bekänner sig till tron, är anledningen ofta den utlovade ekonomiska framgången eller också har de varit med om någon vansinnig känsloupplevelse och inbillat sig att det är omvändelse.

Därmed inte sagt att Herren inte kan för människor till sig själv trots all denna lögnaktighet. Det är bara så att det finns så mycket som är bedrägligt för den nyomvände att ta sig igenom, att det kan vara svårt och komplicerat för vem som helst som kommer till Herren idag. Vi behöver verkligen tro och nåd!

Repris: bara för att något verkar ha framgång är det inte nödvändigtvis Herrens goda verk. Det är faktiskt så i denna tid, att det finns en stor möjlighet att ett till synes högst framgångsrikt ministry är grundat på villfarelse.
Den tredje andliga lärdomen är denna:

3. UPPRIKTIGHET KAN OFTA KAMOUFLERA SJÄLVBEDRÄGERI

Ingen tvivlar på uppriktigheten hos dem som driver ”God TV”. Och det finns mycket som de säger och gör som verkar vara sant kristet. Men, som Paulus sa om judarna på hans tid: ”Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten ” (Rom. 10:2). Dessutom beskrev Paulus sig själv som ”i fråga om iver en förföljare av församlingen …” (Fil. 3:6). Uppriktighet kan ofta vara en form av iver, men utan den nödvändiga insikten för att göra den sund eller fruktbärande. Iver utan insikt är en farlig kombination.

På liknande sätt varnade Herren Jesus för dem som ska tro, att de gör Gud en tjänst genom att döda lärjungar: ”Den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud ” (Joh. 16:2). Detta är det yttersta villfarelsen: att mörda Guds folk och tro att det är en tjänst för Herren. Men nummer två i ordningen måste absolut vara uppfattningen att man driver en trovärdig TV-station som predikar evangeliet, när man i verkligheten leder en av de mest avskyvärda bedrägerierna som visar upp de smartaste falska lärarna i världen. Uppriktighet kan verkligen ofta vara en täckmantel för självbedrägeri.

Rory och Wendy Alec ser ut som det perfekta paret för frukost-TV. Men deras ”God TV”-kanal är full med skurkar som ger sig ut för att vara förkunnare av evangelium, men som utlovar hälsa och rikedom som tecken på att man har det rätt ställt med Gud. Det faktum att någon kan verka vara uppriktig garanterar inte hans/hennes trovärdighet eller att man är gudfruktig.

SAMMANFATTNING

Världen håller på att gradvis bearbetas till den tid då rena helvetet kommer att bryta ut på den här planeten, när det gudomliga beskyddet tas bort och ondskan tillåts komma fram. Möjligheterna håller på att förberedas just nu när den synliga församlingen håller på att raseras inifrån och ut. Vi som vågar tala ut, kommer i allt större utsträckning att bli märkta som orättfärdiga bråkmakare. Under den här tiden har verkligen ondskans väg framgång, när ”onda människor och bedragare … gör framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna ” (2 Tim. 3:13). (64)

Uppkomsten av ”God TV”-modellen med globalt ministry är i sig själv en del av de ogudaktigas välgång, när falska profeter och falska lärare får människor att vika av från sanningen med smart uttänkta lögner och främmande läror, som låter som om de hade kristet ursprung. Villfarelsen är så omfattande att de inte kan se den och de tror helt enkelt att de befrämjar Herrens verk.

Artiklar som denna uppfattas av dem som ett verk av Satans representanter, vars syfte är att tillintetgöra församlingen i den yttersta tiden. Det som har sagts i denna avhandling kommer att vara lika besvärande för dem som ett myggbett för en elefant, därför att grundarna av ”God TV” tror att de är utvalda av Gud som hans redskap för att kristna världen med ett ”Andens verk i den yttersta tiden” och påskynda Kristi återkomst. Wendy Alec uttrycker det så här:

”Vi tror att när vi går in i det andra (sic) årtusendet, att God Digital som ett TV-bolag har blivit förordnat av Fadern, som ett av hans redskap att påskynda hans verk i den yttersta tiden och att det ska fortplanta sig över hela världen. Att televisionen, just det instrument som används av Satan för att kontrollera den här sista generationens sinnen och hjärtan, ska användas av Fadern för att ge djävulen ett dödande slag och att påskynda ett verk av hans Ande i den yttersta tiden och ställa fram honom med en brud som är utan fläck, skrynkla eller brist och för att föra själar till honom”. (65)

För det första finns det inget ”Guds verk i den yttersta tiden” eller en global väckelse förutsagd någonstans i bibeln. Det rakt motsatta är faktiskt sant. För det andra skulle Herren aldrig, även om det fanns något sådant, som sitt flaggskeppsministry bruka några som förvränger bibeln på sina häxmöten och tillber den snöde mammon och nedkallar förbannelser över alla som vänder sig mot dem!

Det finns en del som säger att vi inte ska vara så kritiska, därför att dessa TV-stationer har en del bra program. Men detta är ytterst naivt.

För det första har vi redan förklarat hur giftet på riset verkar. Förekomsten av något ”ris” eliminerar inte faran för giftet. För det andra är renhet i läran av största vikt i ett kristet ministry. Herren sa:

”Mina stadgar skall ni hålla: Du skall inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. I din åker skall du inte så två slags säd. Ett klädesplagg av två olika slags garn skall du inte ta på dig” (3 Mos. 19:19).

Det finns en innebörd här som går långt bortom lagens krav i budet. Även om lagens krav i detta bud i gamla förbundet har blivit ersatt av det nya förbundet i Kristus, finns det fortfarande en starkt bildlig aspekt som fortfarande kan tillämpas idag. För vi ser här en betoning på behovet av renhet i samband med gudomliga förordningar.

Med andra ord får vi inte ordna till en blandning där det inte ska finnas någon. Vi får inte så en åker med ”blandad säd”. Det är Herren som sätter gränserna och skiljelinjerna. Matthew Henry skriver om dessa verser:

”Vi måste finna oss i naturens ordning som Gud har fastställt och tro att den är bäst och att den räcker till och inte trakta efter missfoster”.

Missfoster är det som man får när man ordnar till en ogudaktig blandning. Ta ”God TV” ad notam. Renheten i evangeliet måste bevaras till varje pris. Från den utgångspunkten borde kristna inte lära ut en blandning av det som är gott och det som är falskt. Den naturliga följden av detta är att kristna inte heller borde lyssna på en blandning av det som är gott och det som är falskt. Om det inte fanns några som var villiga att lyssna på falsk undervisning, skulle det inte finnas några som lärde ut den.

Aposteln Paulus talade om dem som ”förfalskar Guds ord ” (2 Kor. 2:17). Det grekisk ordet för ”förfalska” är kapeleuo som betyder att göra affärer för snöd vinning. Det kommer från kapelos , en skojare. Om det finns ett ord som passar in på dem som undervisar om ”framgång” på ”God TV”, är det detta.

Avfallet i Nya testamentet återspeglar det Gamla testamentet

Det gammaltestamentliga Israel avföll gång på gång och urartade slutligen till hedendom och/eller ockult religion. Precis samma mönster har förföljt den synliga församlingen – men över hela världen har alltid, dolt i den korrumperade synliga församlingen, funnits tillräcklig med sann kristendom för att bevara evangeliet levande och framgångsrikt. Precis som Herren alltid bevarade en kvarleva i Gamla testamentet (t. ex. 1 Kung. 19:18; jmfr Rom. 9:27), så har han gjort det i denna tidsålder också.

Förnedringen in i hednisk/ockult religion för Israels del var det som till sist medförde oåterkallelig dom och slutet på det gamla förbundets tidsålder. Samma förnedring av den synliga församlingen in i hedendom och ockult religion kan mycket väl vara förebudet till den slutliga domen och avslutningen av denna ”nuvarande onda tidsålder”.

När detta avfall fördjupas förblir antingen alla de mesiga, feminiserade evangeliska ledarna tysta för att inte rubba jämvikten och undviker att ta ställning, eller fortsätter med att förneka hur illa det verkligen står till. Som bäst kan de ge en mild tillrättavisning för att tillfredsställa alla, medan de säger till dem som vill sätta stopp att inte vara så negativa. Att dessa ”ledare” kan vara så högaktade av så många, är bara ett av de största kyrkliga mysterierna i modern tid om man bortser från 2 Tim. 3:13 & 2 Tim. 4:3-4!

Den evangeliska-pentekostala-karismatiska världen (de tre rörelserna – som en gång var skilda från varandra – har idag blivit nästan synonyma) förenar en kraftigt verkande blandning av andligt förödande falska läror, som man noga har samlat ihop från Latter Rain-, Manifested Sons of God- och New Thought- rörelserna, tillsammans med all den kultiska idiotin inom rörelserna Signs and Wonders (Under och tecken) och ”Toronto-välsignelsen”. Nära förknippat med detta är vidskepelsen Strategic Level Spiritual Warfare (Strategiska planen för andlig krigföring) om kontroll över demoner på jorden, de globala apostoliska aspirationerna, som ger så många ministries sådan manipulativ makt i församlingen. Det är denna berusande blandning som omger programmen i ”God TV”.

”God Channel TV” gör sann kristendom till ett åtlöje och nedvärderar och fördärvar Kristi härlighet. Sätten på vilka evangeliet förkunnas eller undervisning ges måste alltid vara i överensstämmelse med värdigheten, sanningen och integriteten som finns i evangeliet.

När man behandlar Herren som om han är en enarmad bandit eller en ande i lampan, som gör vad vi befaller för att ge oss allt det som vi vill ha, är detta en hädelse av satanisk omfattning. Om vi inte inser detta, kommer vi att finna att vi har blivit en del av detta och vi kommer en gång, med mycket fasa, att få höra Herren Jesu ord ljudande i våra öron: ”Jag har aldrig känt er! ”

Alan Morrison

Noter
1. Detta är den väg i ensamhet som den som varnar och den som sätter stopp får vandra. De som avslöjar korruption, falska profeter och falsk undervisning i församlingen kan förvänta sig att bli gjorda till åtlöjen, förtalade, utfrusna och t.o.m. bli skadade kroppsligen av de religiösa påtryckarna. Inte bara bibeln är belamrad med många exempel (t. ex. profeterna), utan denna omilda behandling förekommer genom hela den äldsta församlingen (t.ex. Athanasius, om vilken de flesta kristna i vår tid förmodligen inte känner till något alls) till vår tid. När t. ex. Jerry Sholes, tidigare anställd hos Oral Roberts Evangelistic Association, avslöjade dess korrumperade verksamhet genom att skriva ”Give Me That Prime-Time Religion ” (New York: Hawthorn Books, 1979) och reportagefolket på ”60 Minutes” blev inblandade, blev han misshandlad. (J.K. Hadden & C.E. Swann, ”Prime Time Preachers: The Rising Power of Televangelism ”, Addison-Wesley, 1981, sid. 58). Att ta sig an de olika Goliat som finns i den korrupta församlingen medför ett högt pris.
2. Se http://www.godnetwork.com/Europe/Schedule.asp . Klicka sedan på andra datum för att se att samma programplan tillämpas.
3. Se http://www.goodnetwork.com/godChannel/Ministries/ för exempel på ministries som rekommenderas av ”God TV”.
4. Se t. ex. följande hemsida: http://www.anaheimconventioncenter.com/eventsOpen.cfm?id=658 där (angående 27 maj 2005) det kallas ett ”möte för troende”. Jämför med http://getimmersed.org/2005wcbc/ där det kallas ett ”möte för ekonomiskt överflöd”. För en fullständig förteckning över alla de titlar som Copeland använder för sina möten, se sidan för evenemang på hans hemsida på http://www.getimmersed.org/upcoming-events.php
5. Se http://www.worldchangers.org/soponline/soplanding.html?site=WCM .
6. Enjoying Everyday Life Magazine, ”Sweet Satisfaction of Contentment ”, maj 2004.
7. Se http://prosperitynetwork.com/index.htm .
8. John Randolph Price, The Planetary Commission ” (Quartus Books, 1986), sid. 164.
9. Du kan läsa allt om New Thought Movement på http://www.brob.com/history.htm , där du kommer att förstå hur den kom att stå i samband med kyrkor. Du kommer också att lägga märke till där att t.o.m. Mary Baker Eddy kallade Emma Curtis Hopkins en ”andlig charlatan ”.
10. Se bevis för detta på http://www.atributetohinduism.com/quotes301_320.htm .
11. J. Gordon Melton, ”New Age Encyclopedia ” (Gale Research Inc., 1990), sid. 221.
12. Frank Gaetano Morales, ”Yoga’s Contributions to the New Age Movement ”. Från en artikel på hemsidan Hindu Dharma Basha på http://www.dharmacentral.com/articles/newage.htm . Betydelsen av Theosophical Society, New Thought Movement och Swami Vivekananda i relation till den nutida New Age-rörelsen finns bland de många ämnena i Alan Morrisons bok ”The Serpent & the Cross: Religious Corruption in an Evil Age ” (K. & M. Books, 1993, 1999).
13. T. ex. har ”medvetenhet om ekonomisk framgång” varit ett viktigt grunddrag inom New Age Findhorn Centre i Skottland, som startades på 1960-talet som ett experiment för tanke-kontroll av personer inom underrättelsetjänsten.
14. Detta citat skickades till mig av en upprörd brevskrivare som hade varit i USA och sett på ett TV-program med Creflo A. Dollar.
15. Paul (nu David) Yonggi Cho, ”The Forth Dimension: The Key to Putting Your Faith to Work for a Succesful Life ” (Logos International/Valley Books Trust, 1979), sid. 18.
16. John Randolph Price, ”The Superbeings ” (Quartus Books, 1981), sid. 21.
17. Stanley M. Burgess & Gary B. McGee, ”Dictionary of Pentecostal & Charismatic Movements ” (Zondervan, 1978), sid. 719.
18. Word of Faith Magazine , september 1990.
19. Se http://66.102.9.104/search?q=cache:DOfCgauYB5YI:guitrwiz.com/haginvskenyon.htm+haginvskenyon.htm&hl=en för förteckning.
20. Detaljer kan ses på http://www.unknownprophet.com/ . Att denna bok kan ha blivit så populär hos många pastorer är en av århundradets mysterier. Den ger sken av att vara profetia, men är i själva verket en massa pladder om medvetenhet – ofta skrivet i första person, som om Gud själv skrev det. Det liknar väldigt mycket en av de många medium-böckerna som man kan hitta i en New Age-bokhandel.
21. Kolla in den smickrande, förgyllda beskrivningen av honom på hans egen hemsida på http://www.paulcain.org/59701.html . Gå sedan till sidan som innehåller hans trosbekännelse: http://paulcain.org/8373/66701.html . Med all tillbörlig respekt verkar det förvånande att den här killen fortfarande har en hemsida för ett internationellt ministry. Han klagar över de hårda orden som uttalats av så många som en följd av hans trosbekännelse, men han har, för att säga det rent ut, gillrat en fälla för sig själv, genom att framställa sig själv under så många år som en gudomligt utnämnd person, som lever i celibat med apostolisk auktoritet, profetisk gåva och oerhört stor makt över människors liv.
22. Kenneth Hagin, ”Word of Faith Magazine ”, Kenneth Hagin Ministries, januari 1990, sid. 4-5.
23. Se http://www.godnetwork.com/Archive/200309-KennethHaginTribute.aspx.
24. Stanley M. Burgess & Gary B. McGee, op.cit., sid. 718.
25. Skip Ross, ”Say Yes to your Potential ” (Word Books, 1983), sid. 100.
26. Florence Scovel-Shinn, The Game of Life and How to Play it ” (Fowler, 1925), sid. 25.
27. Morris Cerullo, ”A Guide to Total Health and Prosperity: God Wants to Bless You ” (World Evangelism Inc., 1978), sid. 42.
28. Ibid., sid. 104.
29. Ibid., sid. 44.
30. Ibid., sid. 6-7.
31. Se Peter Wagners hemsida: http://www.globalharvest.org/ och George Otis hemsida: http://www.sentinelgroup.org/ .
32. Joyce Meyer, ”PFO Quarterly Journal ”, april-juni 2002, sid. 10.
33. Elizabeth Clare Prophet, ”Prayer and Meditation: Jesus and Kuthumi ” (Summit University, 1963), sid. 138-139.
34. Richard Foster, ”Celebration of Discipline ” (Hodder and Stoughton, 1980), sid. 33.
35. Paul (nu David) Yonggi Cho, ”The Fourth Dimension: The Key to Putting Your Faith to Work for a Succesful Life ” (Logos International/Valley Books Trust, 1979).
36. Kenneth Copeland, ”Walking in the Realm of the Miraculous ” (KCP, inget datum), sid. 101.
37. Starhawk, ”The Spiral Dance: The Rebirth of the Ancient Goddess ” (Harper & Row, 1979), sid. 111.
38. Ursprungligen sändes detta på ett Kenneth Copeland Ministries ”Voice of Victory”-program den 4 december 1999, och det sändes senare på ”God TV”.
39. För mängder av avslöjande citat från Steve Munsey, se http://www.myfortress.org/stevemunsey.htlml . Den här killen är den ultimata försäljaren av undervisning om ”ekonomisk framgång”. Det är lätt att förstå varför ”God TV” kallade på honom för att samla in pengar. Han har en av de bästa sätten för att tvinga människor och att utöva påtryckningar för att sälja som vi någonsin sett. Läs bara dessa citat och du kommer att förstå vad vi menar.
40. Skip Ross, ”Say Yes to your Potential ” (Word Books, 1983), sid. 100.
41. Den populäre kristne läraren Robert Tilton, på hans hemsida http://www.success-in-life-now.org/ .
42. Kenneth Hagin, ”The Word of Faith ”, april 2004, på http://www.rhema.org/media/wof/wof404.pdf .
43. Benny Hinn i en TV-sändning 20 okt, 1990 på TBN.
44. Ett tio minuters utdrag från denna dokumentär i Windows Media eller Quicktime-format kan fås på följande länk: http://www.wittenburgdoor.com/godstuff/dateline_hinn.html .
45. För övrigt, om en tegelpanna ramlar ner från taket och dödar mig, när jag går nerför gatan, kommer det inte att vara en följd av Benny Hinns förbannelse. Detta kan vi helhjärtat försäkra dig om! Benny har ingen makt över någon, förutom de godtrogna människor som frivilligt ger honom den.Om en takpanna träffar min hjärna, kommer det helt enkelt att så att Herren kallar mig hem. Även Benny kommer en dag att dö. De som förkunnar hälsa och ekonomisk framgång måste dö, precis som den övriga mänskligheten – vilket, som statistiken visar, vanligtvis är en obehaglig död som orsakats av sjukdom eller olyckshändelse. Vi lever i en fallen värld. Detta är den ironiska akilleshälen i deras undervisning. Många av dem som förkunnar om hälsa och ekonomisk framgång har dött efter en försvagande sjukdom. E.W. Kenyon dog av en tumör. Hans plagiator, Kenneth Hagin, dog av en hjärtkärlssjukdom, som han hade lidit av från och till under en tid, trots hans falska påståenden om att han aldrig blev sjuk. Med all tillbörlig respekt, var fanns makten i Guds ord i hans mun, eller deras runt omkring honom, vid den tidpunkten i hans liv?
46. S.M. Burgess & G.B. McGee, op.cit., sid. 719.
47. Ibid.
48. Ibid.
49. International New Thought Alliance, ”New Thought Defined ” (15 december 1916).
50. Selwyn Hughes, ”Lord Heal Me Now ” (Crusade for World Revival, datum saknas), sid. 39.
51. Paul (David) Yonggi Cho, op. cit., sid. 31.
52. Ibid., sid. 75.
53. Se fotnot 14.
54. Wendy Alec, ”Against All Odds: The Story of Europe’s First Daily Christian Television Network ” (Warboy’s Media, 2001), sid. 127. För övrigt äger Paul Crouch Trinity Broadcasting Network (TBN) – världens största kristna TV-bolag med omkring 21 satelliter, 3.100 lokala TV-stationer, intäkter på omkring 200.000.000 dollar under 2003, och nästan en miljard dollar i tillgångar.
55. Razelle Frankl, ”Televangelism: The Marketing of Popular Religion ” (Southern Illinois University Press, 1987), sid. 134.
56. Hennes officiella hemsida finns på http://www.joycemeyer.org/ .
57. Det finns en uppsjö på information om Joyce Meyer och hennes ministry i en rad av betydande undersökande artiklar i St. Louis Post-Dispatch på http://www.stltoday.com/stltoday/news/special/joycemeyer.nsf/front?OpenView&count=2000 . Se också följande hemsida: http://www.pfo.org/wan-star.htm för en avslöjande artikel med titeln ”Doctrinal Ambiguity Of A Wandering Star: The Changing Views of Joyce Meyer ”.
58. Hämtad från en artikel med titeln ”TV Evangelists Thriving Once Again after Scandals of the 1980s ” i Akron-Beacon Journal, 3 januari 2004, som man kan finna på http://www.ohio.com/mld/beaconjournal/living/religion/7625050.htm .
59. Jag använder (det engelska) ordet ”stupidity” här som ett avsiktligt samband med ordet ”stupor” (omtöcknat tillstånd).
60. Akron-Beacon Journal , 3 januari 2004, op.cit.
61. Jim Bakker, ”I Was Wrong: The Untold Story of the Shocking Journey from PTL Power to Prison and Beyond ” (Nelson, 1997), 512 sid. Du kan läsa ett rörande utdrag från denna bok på http://www.spiritwatch.org/firejbwrong.htm .
62. Neil Postman, ”Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business ” (Methuen, 1985), sid. 127.
63. Det är intressant att lägga märke till att det grekiska ord som översatts med ”bedragare” i 2 Tim. 3:13 är goays (från ordet goao , att högljutt jämra sig). Detta syftade ursprungligen på en magiker som besvärjer fram trollkraft i syfte att locka andra på avvägar. Tänk på detta mycket noga i sammanhanget i denna artikel.
64. Wendy Alec, op. cit., sid. 9.

Artikeln är översatt och publicerad med författarens tillstånd.

https://www.karlektillsanningen.se/