Kan man tro på något som man inte håller för sant? Är trosbekännelsen något som läses upp utan tanke på sanning i innehållet? Kan man tro på vad som helst eller på ingenting och ändå kalla sig kristen?

Ärkebiskop K