(Detta är ett utdrag från W. Martins budskap på band)

Det här är inte för de fega, det är inte ett tröstens budskap för dem som lever i falsk undervisning eller skyddar lärare.

(Bakgrund: Kenneth Copeland påstår, att Jesus i samtal med Copeland sa att han aldrig påstod att han var Gud. Han påstod bara att han vandrade med Gud).

Dr. Martin kontaktade Copeland via mail och ställde honom till svars i denna fråga, men tyvärr var hans svar till Dr. Martin ”inte vänligt eller mottagligt”.

Låt oss nu gå till Walter Martins varning för trosrörelsens undevisning till församlingen

Om ni har med era biblar, vill jag att vi går till Apostlagärningarna, kapitel 20. Jag vill läsa några versar från detta avsnitt, som jag tror är mycket tillämpliga idag.

När han talar till de äldste i Efesus och förbereder sig för att resa till Jerusalem, där han kommer att bli fängslad av judarna och sedan dö, skriver aposteln dessa ord eller talar dessa ord som Lukas återger och som jag ber att ni tar till er idag, Apg 20:26.

Detta är ett direkt citat från Hesekiel 34, där bibeln säger att om du inte varnar den onda människan för hennes ondska och hon dör i sin synd, kommer jag (Gud) att hålla dig ansvarig för det. Så vi förväntas varna de onda för den ondska de utför, och också för Guds dom över dem. Om vi inte gör det, kommer vi att bidra till deras synd. Så Hesekiel 34 är det som Paulus absolut syftar på.

”Därför betygar jag för eder nu i dag, att jag icke bär skuld för någons blod. Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds rådslut. Så haven nu akt på eder själva och hela den hjord, i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. Ty jag vet, att sedan jag har skilts från eder, svåra ulvar skola komma in bland eder och att de icke skola skona hjorden. Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är för att locka lärjungarna att följa sig. Vaken därför och kommen ihåg, att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder”.

Här finns en dubbel varning till den kristna församlingen. Vi talar denna morgon om Guds varningar. Detta avsnitt i bibeln talar om för er, att efter att apostlarna lämnat församlingen, skulle grymma vargar komma. Rovlystna vargar skulle komma och de skulle inte skona hjorden, vilket innebär att de kommer att attackera hjorden utifrån. De kommer att tränga in i fårfållan och de kommer att tugga i sig fåren. Detta är kristallklart redan nu. Jag vet, att efter det att jag gått bort, kommer detta att hända. Vi har dessa grymma vargar idag. Vi har teologiska seminarier och grenar av religiösa skolor, som bokstavligen tuggar i sig hjorden. De tuggar i sig människorna som studerar för gå ut i tjänst och de spottar ut dem upp i våra talarstolar, där de kan tugga i sig oss. Dessa är de grymma vargar som kommer in och som inte skonar hjorden. Avfällingar i auktoritetsställningar i den kristna församlingen. Avfällingar som inte tar avstånd från ordinationen av homosexuella, som är förbjuden och förbannad av Gud. Avfällingar som förnekar vår ende Herre och Gud, vår Herre Jesus Kristus. Avfällingar som ordinerar dig, om du förnekar treenigheten, Kristi Gudom, jungfrufödelsen, den kroppsliga uppståndelsen och den andra tillkommelsen. Avfällingar som hör till våra samfundsorganisationer och våra utbildningsinstitut. Avfällingar som har kommit in och tuggar i sig församlingen. Det förklaras mycket tydligt här, att vi ska se upp för dessa människor. Paulus sa: ”Jag har under tårar varnat er natt och dag under tre års tid”. Mycket viktigt.

Det finns en andra del av detta, som sällan förkunnas om, därför att när man förkunnar om det blir folk upprörda. I min tjänst är det en risk man måste ta, eftersom man måste förkunna hela Guds rådslut. Lägg märke till Paulus betoning här: ”Jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds rådslut” (vers 27). Hela Guds rådslut är att varna för de grymma vargarna, kultiska ockultister, religiösa icke-kristna, ateistiska och skeptiska filosofer, psykologer och allt vad det är, som har attackerat församlingen utifrån och vissa har trängt in och tuggat i sig församlingen. Det finns en andra varning från Gud, denna varning är en som församligen har brytt sig väldigt litet om, och därför att vi har brytt oss så litet om den, har den växt och frodats och blivit dödande. Varför? Därför att det som finns i din närhet och som du inte ser, gör dig mycket mer skada, än det som är längre bort och som du lätt kan identifiera.

Så låt oss ta en rejäl titt på det som Paulus säger här: ”Bland eder själva” (vers 30), du borde stryka under det i din egen bibel, ”bland eder själva”. Det betyder att inifrån själva församlingens organisation ska män uppträda. Det står inte kanske, kan, Paulus sa: ska män uppträda. De ska tala vad förvänt är. Ordet på grekiska betyder i motsats till, King James har ordet perversion (=förvrängning). De ska tala saker i motsats, i syfte att locka lärjungarna att följa dem själva. Så Guds varning är för respekterade människor i församlingen i ledarställning, som lockar lärjungar att följa dem själva, lärjungar vars tro och lydnad inte är till Kristus, utan till de personerna. De kommer att locka lärjungarna till sig själva inifrån församlingen, så att de inte behöver ta ansvar för det som de säger.

Nu är inte detta mitt budskap, det är Paulus anvisningar och förmaningar till församlingen i Efesus. Det är varningar från den helige Ande att se upp för vargarna och se upp för de ledare som söndrar och splittrar församlingen, genom att dra till sig lärjungar att följa dem. Bibeln har många uttalanden om falsk undervisning och falska profeter. Matteus 7 ger oss ett av de mest skrämmande avsnitten i hela den gudomliga uppenbarelsen. Det säger att, och detta är Herren Jesus som talar i detta ämne, de ser ut som får, men i själ och hjärta eller andligen har du att göra med grymma vargar, och att du kommer att känna dem av deras frukt. Jesus har sagt något annat, som församlingen har glömt idag. Jesus sa: ”I mitt namn”, eller om du vill ha den faktiska innebörden i den grekiska texten, genom min auktoritet – namn betyder auktoritet. När du säger: ”Stopp i lagens namn” till en brottsling som flyr, säger du stopp i auktoritet av vad? Lagen. Lagen säger att man inte kan göra så. Stopp!

OK, bara du får detta koncept in i ditt sinne, att Jesus sa att män ska komma som kommer att tala och göra anspråk på att ha sin auktoritet i mig. Se till att du verkligen förstår detta. Det ska komma män som kommer att tala i mitt namn. Vad jag försöker säga till dig, är att detta är ett avgörande viktigt sätt att uttrycka sig. Jesus säger: ”De ska komma och säga att de talar till dig i mitt namn. De kommer att utföra underverk i mitt namn. De kommer att driva ut onda andar i mitt namn. De kommer att profetera och förkunna. Men när jag möter dem, kommer jag att säga, gå bort från mig, jag har aldrig känt er, ni ogärningsmän”. Varför? Eftersom de använder hans auktoritet och hans namn, eftersom kraften var i Jesu namn eller Jesu auktoritet, inte i dem. Och Gud visade sin Sons namn ära. Och de tog det som ett medel för att förkunna sina egna falska doktriner och falska profetior, och de förvrängde och fördärvade därför församlingens tro.

De ser ut som får, men inombords, andligen, ryyyyyter de verkligen. Nu kan du inte pröva dessa människor genom Walter Martin eller någon annan apologet som försvarar den kristna tron, hur mycket du än litar på dem. Du prövar dem inte genom andra människor, du prövar dem genom bibeln. Om din håller fast vid bibeln och din tro och lydnad är till bibelns budskap, då bortvisar du dem! Men Paulus säger, att i den yttersta tiden kommer människor att lockas bort genom falska lärare och profeter i församlingen, vilka talar i Jesu namn. Och om du inte prövar dem, kommer du att följa efter dem. Och de kommer att splittra och söndra församlingen, eftersom du inte är villig att pröva dem.

Nu är det dags att vi prövar dem. Kenneth Copeland gav följande profetia under en tredagars mötesserie, som hölls i Dallas, Texas. Copeland påstår att hans profetia kom från Jesus Kristus. Han citerar Jesus som sa till honom: ”Ni kommer ihåg, att jag sa i mitt ord att detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta”. Han talar nu om bönens makt. Jesus fortsätter med att säga: ”Bli inte oroade, när människor anklagar dig för att vara Gud. Ju mer du blir lik mig, desto mer kommer de att tänka så om dig. De korsfäste mig, för att jag påstod att jag var Gud. Men jag påstod inte att jag var Gud, jag bara påstod att jag vandrade med honom, och att han var i mig. Halleluja!” Detta är en lögnens ande. Se på mig och läs mina läppar. Detta är en lögnens ande. Det är inte den helige Ande. I tio år har jag varnat och det jag har sagt finns på band och man kan läsa det. Det är inte så, att du närmar dig kulternas rike med trosförkunnarna. Du närmar dig inte, du är där! Bara så att du inte missuppfattar detta, låt mig ännu en gång ge dig det som Jesus sa: ”Ju mer du blir lik mig, desto mer kommer de att tänka så om dig. De korsfäste mig, för att jag påstod att jag var Gud. Men jag påstod inte att jag var Gud, jag bara påstod att jag vandrade med honom, och att han var i mig. Halleluja! Det är det som du gör”.

Detta sändes på TBN, på kristen television och radiostationer. Detta tolereras av den kristna församlingen, särskilt den karismatiska flygeln, därför att de inte vill lyda Herren Jesus Kristus och de inte vill lyda det som bibeln säger. De tas emot av människor och ministries och av stora skaror med människor och med jetplan och rikedom som förment bekräftelse på framgång. Om du är stor och du är mäktig och rik och människor kommer för att höra dig, måste det automatiskt vara från Gud. Nej! Det är inte automatiskt från Gud. Du måste pröva det som personen säger mot bibeln. Och om du inte prövar det mot bibeln. kan du få i dig andlig arsenik eller cyanid, och det kan ruinera ditt kristna liv och få dina ögon bort från Kristus. Bibeln säger att det kommer att omstörta tron i församlingen.

Karismatiska meningsskiljaktigheter. Detta är långt mer än diskussioner om doktriner, han talar i Jesu namn. Han är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Se Jesaja 20. Om de inte talar i enlighet med detta ord, har de vad? INGET ljus i sig, hebreiskan säger faktiskt att det inte finns något upplyst förstånd. Det som vilseleder människor i fråga om dessa falska profeter, är att de ur ena sidan av munnen förkunnar evangeliet, och ur den andra sidan av munnen förnekar honom, som är hjärtat i evangeliet. Och om du inte för ihop de två sidorna, tror du att du hör kristendom. Men det gör du inte. De falska profeterna vet, att de för att få stora folkskaror måste predika kristendom, de falska profeterna vet, att de för att få finansiellt stöd, måste få församlingen att bidra med detta. Så de förkunnar som församlingen och de profeterar i Jesu namn, de helar i Jesu namn, de utför underverk i Jesu namn, och sedan förnekar de honom vid lämpligt tillfälle. Hur vet du att han är en falsk profet? Det är lätt, kolla in det som han sa. Jag undrar om människor som läste detta TÄNKTE! TÄNKTE! ”De korsfäste mig, för att jag påstod att jag var Gud. Men jag påstod inte att jag var Gud”. Gjorde han inte det? Det är ett märkligt sätt att uttrycka sig på. Joh. 8: ”Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad”. Men de sa: ”Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!” Jesus sa: ”Förrän Abraham blev till, ÄR JAG”. Och de tog upp stenar för att döda honom. Vem tänkte de att han var? Uppenbarligen Gud. Johannes, kapitel 10: ”Det är icke för någon god gärnings skull, som vi vilja stena dig, utan därför att du hädar”. Du som är en människa gör dig själv till, vem? GUD!

Vi har här att göra med en doktrin från antikrist. Och den kommer inte från en avfällig bekännare från ett teologiskt seminarium, den kommer inte från ett Jehovas Vittne, som knackar på din dörr. Den kommer inte från Mormonmissionären som går omkring och bjuder ut. Den kommer från Kenneth Copeland på din TV eller din radio och i tryck. Och om du tar avstånd från antikrists falska doktriner på annat håll, varför tar du inte avstånd från den här? Svaret är mycket enkelt, p.g.a att människor hör evangeliet förkunnas, och de antar automatiskt att den person som förkunnar är en sann Guds profet. Nej, sa Jesus, de falska profeterna kan göra det. Det enda sättet för dig att få reda på detta, är att pröva dem. Jag har inte underlåtit att förkunna hela Guds rådslut för er under 10 år. Jag har talat till er natt och dag fullständigt passionerat.

Citat från TBN: ”Hundar föder hundar, katter föder katter, och Gud föder gudar, ni är små gudar”. Detta säger Kenneth Copeland på din TV. Ni är små gudar! Nej, det är ni inte, ni är syndare frälsta av nåd. Och han är inte en gud, han är en syndare, som bekänner sig vara kristen och förnekar i profetia, i Jesu namn, det som Jesus sa. Detta är en falsk profet. Jag vet inte vad det innebär för dig. Om du säger: ”Men se på helandena, se på mötena, se på underverken. LÄS Matteus, kapitel 7, använd era hjärnor. Jesus sa, att det är just detta som kommer att hända. De kommer att förkunna och profetera i mitt namn. Och det gör de! I mitt namn ska de göra underverk. Det gör de! I mitt namn ska de driva ut onda andar. Det gör de! Och sedan förnekar de honom. Jesus sa, att vi skulle se upp för dem, eftersom de finns. Och de finns här nu! De finns på vår TV och radio och i tryck. Frågan är om du ska tolerera dem? Vi borde bombardera TBN och varje kristen kanal, som producerar och distribuerar detta. Och vi borde säga till dem, att vi inte stöjer Antikrists doktriner. Du får inte göra detta med mina pengar, och dessutom kommer jag inte att skicka några pengar, och sedan också att jag kommer att aktivt avskräcka alla jag känner från att skicka några pengar till er. Jag kommer att få utstå mycket förtal för detta. Ni kommer att höra om en massa människor som är ute efter mig, och jag vill att ni ska veta, att det bryr jag mig inte om. Detta är SANNINGEN. Det som jag säger till er är sanningen, och om det är en röst som ropar i öknen, är det sanningen.

Och den helige Ande kommer att se till att de lyssnar. Därför att jag är en profetisk röst i detta och har varit det i ett årtionde, tror jag naturligtvis inte för ett ögonblick att jag är en profet, än mer att jag tror att jag är en apostel. Jag är lärare, men man kan tala med en profetisk röst, man kan utöva apostolisk tjänst i givna situationer. Tro mig, vi är i svårigheter, och om vi inte gör något åt det omedelbart, kommer vi att få mer svårigheter än vi vet hur vi ska klara av, eftersom folk fortsätter att acceptera dessa som kristna representanter. Vad vi får är Antikrists doktriner. Om du förnekar det, har du inte kunskap i bibeln. Jesus säger genom Copeland: ”Jag påstod aldrig att jag var Gud”. Det är inte bibelns Jesus. Vill du att jag ska säga vem han är, slå upp 2 Kor 11 i din bibel. Jag kommer att säga vem det är. Vers 3-4: ”Men jag fruktar, att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, så fördragen I ju sådant alltför väl”. Sedan fortsätter han att säga, att det finns falska apostlar, oredliga arbetare, som utvärtes förskapar sig till att se ut som Kristi tjänare, men invärtes har du att göra med Satans imitationer.

Jag fäller inga domar eller leker Gud, det är inte min uppgift eller din. Men om Jesus Kristus sa det, och Nya Testamentet undervisar det, och det är biblisk teologi och vi upprepar det gång på gång som texten säger, leker vi inte Gud. Vi är trogna mot det som Gud har sagt. Är Kenneth Copeland kristen? Om han är kristen, låt honom då omvända sig! Låt honom då be om ursäkt till församlingen, låt honom avsäga sig dessa falska doktriner. Han är inte en gud. Han ljuger, när han säger att alla i församlingen är en gud. Han ljuger, när han säger att Jesus Kristus gav honom denna profetia. Detta kom inte från Herren Jesus Kristus. Aposteln Paulus kallar Jesus den store Guden och Frälsaren i Titus 2:13. Det står i Apostlagärningarna 20:28 att Gud har vunnit församlingen med sitt eget blod. Vem dog på korset? Gud i mänskligt kött köpte församlingen med sitt eget blod. Hela NT förkunnar Jesu Kristi gudom. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”.

Och Kenneth Copeland vet detta likaväl som jag! Men han förnekar det. När du inte ger akt på bibeln som kriteriet på auktoritet och låter dig styras av upplevelser och människor och uppenbarelser och budskap, som påstås komma från Gud, är du mottaglig för villfarelse, eftersom du inte har något att pröva det mot.

Men du måste pröva det. Och du måste lyda Kristus. Att lyda honom är att proklamera honom som Herre över allt. Uppenbarelseboken 1:8 lyder: ”Jag är A och O, säger Herren Gud, den som är och som var och som skall komma, den Allsmäktige”. Vem är han? ”Han kommer med skyarna och allas ögon skola se honom”. Och han är den Allsmäktige. Det är detta som Kristus sa om sig själv. Tomas sa: ”Min Herre och min Gud!”, och tillber honom och Jesus sa: ”Eftersom du har sett mig, tror du. Saliga äro de som icke se och dock tro”. Kenneth Copeland citerade var och en av dessa versar, och sedan kan han förneka Jesu Kristi identitet i en profetia som har sitt ursprung i Jesus Kristus. Här har du att göra med falska profeter.

Jag tar mig inte friheten att bedöma människors eviga bestämmelse, det är inte vår uppgift, men jag ska säga en sak till dig. Bibeln säger att om du tillhör Kristus, då har du Kristi Ande (Rom 8:9). Och den som inte har Kristi Ande, tillhör inte Kristus. Kristi Ande förnekar inte Jesus Kristus. Kristi Ande upphöjer honom. Detta är ett förnekande av Herren Jesus Kristus. Detta är Jesus som säger: ”Jag sa aldrig att jag var Gud, påstod aldrig att jag var Gud”. Nej, det är en lögn. ”Låt Gud vara sann och varje människa en lögnare”. Jag vill ha ett förnekande av detta, och att man avlägsnar dessa män från Trinity Broadcasting Network, tills de ber om ursäkt till den kristna församlingen och omvänder sig från denna ondska. Och om de inte gör det, måste det vara den kristna församlingens uppgift att göra motstånd mot dem kraftfullt, offentligt, och säga det till hela församlingen. Och att den får läsa detta tills människor inte står ut med att höra det mer. Tills de reagerar på det. Passa dig noga för att tala om trohet till Jesus Kristus och kärlek till Jesus Kristus och lydnad till Jesus Kristus och inte göra någonting medan människor förnekar honom!

Din enda möjlighet är att du är konsekvent i din lydnad. Du kanske sitter här och tänker: ”Du låter väldigt arg!” Det är jag. Jag kanske är en av Guds sista arga människor, men jag är arg av rätt orsak. Jag är mitt inne i Antikrists doktriner, och jag tänker vara arg på detta sättet under resten av mitt liv. Och om du inte hör att jag är arg på dess doktriner, kom då och säg det till mig så snart som möjligt, för då har jag avfallit från min tjänst. Så jag kommer att be dig att vara med mig i bön, att Gud ska föra Kenneth Copeland till omvändelse för denna hädelse, och att det blir en offentlig ursäkt och avståndstagande från den i den kristna församlingen. Och tills detta sker, kommer vi att fortsätta i bön, och vi kommer inte att stödja det som vi vet är ondskans doktrin. Om vi gör det kommer Gud att välsigna oss och ge oss ära. Om vi inte gör det, kommer vi att få bärga en fruktansvärd skörd.

Det har varit svårt att predika detta budskap denna morgon, Guds varningar. Därför att alltid när man talar på detta sätt blir man missförstådd, och människor tror på något sätt att man har slipat yxan och är ute efter någons hals. Det är jag inte, men om jag inte agerar i närvaro av Antikrists doktriner, är jag en medbrottsling till dessa doktriner och faller under den dom som finns i Apostlagärningarna, kapitel 20. Om du går vidare till Uppenbarelseboken, kapitel 2, finner du att den helige Ande lovordar församlingen i Efesus mer än alla de andra sex församlingarna, eftersom de prövade dessa människor precis som Paulus hade sagt åt dem att göra, och de fann att de var lögnare. Och Anden säger: ”Bra gjort, ni gjorde det som ni skulle göra”. Han lovordade efesierna för det. Må Herren Jesus göra oss trofasta i efesiernas tradition. Herren Jesus Kristus betalade priset för all synd på korset. Herren Jesus Kristus uppstod i seger från de döda för vår återlösning. Vi är frälsta genom hans liv. Herren Jesus Kristus har givit oss Anden så att vi kan vandra med honom. Han har också givit oss sin Ande, så att vi kan urskilja det onda, såväl som det goda.

Walter Martin
(W. Martin är inte längre en röst som ropar i öknen. Vi kan nu se tillbaka på en sann profetröst, och förstå att församlingen till största delen inte fäste avseende vid hans varning och har fått plikta för konsekvenserna av detta).