Efter att i många år mest tigit stilla om undervisningen i våra församlingar i Sverige, kan jag inte längre tiga. Jag är en vanlig, enkel kristen, ”gräsrot” och många av er har kommit längre på vägen än jag. Efter att ha rannsakat mig tror jag inte att jag har något behov av att utmärka mig, jag tror inte att jag är på något högre plan än någon annan människa. Min personlighet är sådan, att det är mycket lättare för mig att inte ”höja upp min röst”.

Men som pånyttfödd, bibeltroende kristen i snart tre decennier, manar jag alla att sätta sig in i vad den i Sverige sedan 20 år utbredda trosrörelsens undervisning verkligen står för, och vad profeterna inom den numera vanligt förekommande s.k. profetrörelsen för fram i Sverige idag. Dessa förkunnare har aldrig, vägar jag påstå, druckit ur den sanna källan, som är Guds ord. Jag gör detta av rena motiv och med kärlek till sanningen, vilken förutan ingen frälsning finns (2 Tess 2:9-12).

Bibelstället talar också om att Gud sänder villfarelsens makt över alla som inte satt tro till sanningen. Den ande som är verksam i dessa rörelser är inte den Ande, som verkat under drygt 2000 år i församlingens historia, när människor blivit överbevisadfe om sin bortvändhet från Gud och upplevt sann frälsning genom Jesus Kristus, Guds Son. Istället är det en annan ande i verksamhet, en annan Jesus än bibelns Jesus och ett annat evangelium som förkunnas (2 Kor 11:4)

Det här ligger som en börda på mitt hjärta. Jag vill ingen människa något illa. Samtidigt blir jag starkt upprörd, när människor blir bedragna i kristna sammanhang. Gud vår himmelske fader har tänkt att församlingen ska vara ”sanningens stödjepelare och grundfäste”. Vi behöver så väl en fredad zon, där människor kan känna trygghet. Tiden vi lever i är en förvirringens och villfarelsens tid och kristenheten är tyvärr inte undantagen. Men detta är ju exakt vad Jesus själv och hans apostlar har profeterat om.

Bibeln varnar uttryckligen för falska evangelier, falska läror, falska under och tecken, falska gudar, falska kristusgstalter, falska andar, falska profeter, falska apostlar och falska lärare. Det handlar inte om Jehovas vittnen, mormoner, inte om liberalteologi. Det handlar om den kristenhet inom vilken vi rör oss.

Min längtan är att vi alla ska vara delaktiga av ett frälsande evangelium och vandra i ”den tro som en gång för alla blivit meddelad åt de heliga”. Läget är allvarligt i vårt land. Låt oss besinna oss medan tid ännu finnes.

24. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.
25. Jag har nu sagt eder det förut.
Matteus 24:24-25

Jan Johansson