FALSK ANDLIGHET

AVSLÖJAD…BENNY HINN DEL 1

Mystiker, trollkarl eller undergörare?

Ofta när man presenterar fakta om Benny Hinn, möter vi påståendet: ”Jo, men Benny Hinn har vänt om och därför är det fel att gräva upp det förflutna”. Men bibeln syn på allvarlig synd (villfarelse är en allvarlig synd) är att den medför konsekvenser.

Vidare lär bibeln att sann omvändelse får ett förändrat levnadssätt som följd. Vi publicerar denna artikel med djup känsla av medkännande och omtanke, speciellt för det stora antal kristna, som är förvirrade eller bedragna, men också för Mr Hinn själv och för dem som uttalar sitt bifall till, understöder och ordnar hans möten. De som bedrar är ofta själva bedragna. Vi måste se till fakta.

Ingen enda gång, enligt vår uppfattning, har Benny Hinn fått stå till svars för den enorma skada som hans falska undervisning har orsakat individer och Kristi kropp och därför fortsätter problemen. Vi förstår att hans rådgivare, inklusive ledaren för en karismatisk församling, Jack Heyford, övertalade honom att offentligt tillkännage en del av hans tidigare falska undervisning, vilket han gjorde. Vid den tidpunkten avslutades hela saken i verkligheten och i många människors tankar. Men är så fallet från ett bibliskt perspektiv? Vi tror inte det.

Aposteln Paulus undervisar att ”litet surdeg syrar hela degen ” (1 Kor 5:6); ”I icke häri skolen tänka på annat sätt ” (Gal 5:10). Om vederbörlig, biblisk tillrättavisning inte sätts in, kommer det hela att sprida sig – i båda fallen med avseende på omoraliskt liv och falsk undervisning. Och sorgligt nog är det precis detta som har hänt allmänt i församlingen i båda avseendena.

Församlingsledare som gjort sig skyldiga till omoraliskt liv tas alltför ofta itu med privat eller ”förflyttas” till en annan anställning. Saken ”tystas ner”. Det bibliska kravet på offentlig tillrättavisning (1 Tim 5:20) och bevis på omvändelse (Luk 3:7-8), bryr man sällan sig om. Vänskapsband och nepotism är vad som är förhärskande i vår tid. Ibland får församlingar intrycket att deras pastor har fått ett nervöst sammanbrott eller ”är utbränd”, när han i själva verket har gjort sig skyldig till allvarlig synd, som öppet skulle tas itu med, både för hans egen skull och för Guds folks. Korruption i toppen kommer till sist att korrumpera allt och alla.

Samma sak gäller falsk lära. Den sprider sig – ”och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår. Av det slaget är Hymeneus och Filetus….de hava farit vilse från sanningen….(2 Tim 2:17:18). Det är intressant att Paulus namngav de falska lärarna på sin tid, för att beskydda församlingen. Han skulle göra samma sak idag, om han fanns hos oss.

Benny Hinn har erkänt att hans enormt populära ”God morgon helige Ande” innehöll villfarelse. Så vad gör han åt det? Vid ett tillfälle sa han att han skulle skriva en annan bok som återspeglade hans förändrade inställning. Slutresultatet är total förvirring. Vi har nu alltså inte bara villfarelse, utan också allmän förvirring och allt beror på att vederbörlig, biblisk tillrättavisning inte sätts in.

Genom sin egen bekännelse är Mr Hinn en villolärare och är därför inte värdig att ha ställningen som lärare i den kristna församlingen (jmfr Jakob 3:1-2). Han borde sluta skriva och predika och låta sig själv bli tillrättavisad, tills han känner till och förstår de grundläggande sanningarna i bibeln. Kanske skulle han gå på en bra bibelskola. Eftersom boken (och annat material) som innehåller villfarelsen inte kan dras tillbaka och eftersom villoläraren inte blir vederbörligt tillrättavisad, är det ofrånkomligt att att ytterligare falsk undervisning kommer från Mr Hinn och det är just vad som har hänt och kommer att hända – ”litet surdeg syrar hela degen ”. I denna korruption från den karismatiska och pingstinriktade församlingen, måste ledarna som ger sitt bifall till och understödjer Benny Hinn dela ansvaret för det som händer.

Det är nu klart fastslaget och väldokumenterat att Mr Benny Hinn utövar nekromanti (spådom genom frammanande av de dödas andar), vilket är absolut förbjudet i bibeln (vilket framkommer i boken The Confusing World of Benny Hinn ). Men om detta är illa nog, så är saken ännu värre. Ovanstående bok påstår och bevisar odiskutabelt att en mycket yngre Benny Hinn, i ett försök att skaffa sig mystik och aura, har publicerat rena lögner och stora överdrifter om sig själv och sin tjänst. (Utgivarna av ovannämnda bok kontaktades av Hinns advokat med en begäran om att dra in den. De vägrade). Att i människors sinnen framkalla mystik om sig själv genom berättelser om påstådda andliga möten eller inbillade helanden, är ett knep som används av ett antal så kallade ordets tjänare. Benny Hinn har använt påhittet med omfattande verkan. Vissa av dem som ger sitt bifall, har fått fakta och bevis presenterade för sig, men de fortsätter med sitt stöd. När de gör detta, är de själva skyldiga till den det omfattande bedrägeri som äger rum bland Guds folk. Vi manar dem att omvända sig.

Två av de bibelställen som vi ska betänka när vi befattar oss med denne man, och andra som honom, är Gal 1:7-8: ”Det är allenast så, att några finnas, som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vare det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad ” och 1 Tim 2:1: ”Så uppmanar jag framförallt därtill att man må bedja, åkalla och tacka Gud för alla människor ”.

Det huvudsakliga målet med denna artikel är att varna Kristi kropp för falska lärare och falsk undervisning och att visa från bibeln hur man ska ”bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud ” (2 Kor 10:5). Det andra syftet är att förmå läsaren att bedja för personer som Benny Hinn och dem som han påverkar, så att Herren, ”som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen ” (1 Tim 2:4), ska uppenbara sig för dem och befria dem från djävulens lögn.

Benny Hinn – personen
Pastor i Orlando Christian Centre i Florida. Församling: 12.000

Permanent TV-evangelist på Trinity Broadcasting Nework med program somThis is your day; Benny Hinn, Praise- a -Thon och Praise the Lord ( PTL) ; potentiellt tittarantal: 16 miljoner. Författare till storsäljarna Good Morning Holy Spirit, This is your day for a miracle, The Blood, Rise and be Healed, Lord I need a miracle, Welcome Holy Spirit och The Anoiting . Antal sålda böcker: uppemot en miljon.

Född och uppvuxen i Israel, vilket får många att tro att han behärskar den auktoritativa bibliska hebreiskan (det gör han inte). Han hävdade att hans far var borgmästare i Jaffa (det var han inte).

”Ve eder, när alla människor talar väl om eder! På samma sätt gjorde ju deras fäder i fråga om de falska profeterna ” (Lukas 6:26).

Benny Hinn – vad är han ute efter och med vem har han samröre?

Han framträdde i Earls’ Court i London i augusti 1996 med den internationelle evangelisten Morris Cerullo och i Kensington Temple (London) med Colin Dye bland andra, där han gjorde anspråk på att komma med en större väckelse till England än som någonsin skådats (en som apostlarna Petrus och Jakob önskade att de fått närvara), i vilken the Houses of Parliament och Buckingham Palace skulle skakas. Han befriade de mycket villiga åhörarna från en en ofantlig summa kontanter (i spannar), och lovade människorna att de skulle få en stor (finansiell) belöning, fysiskt helande, den helige Andes smörjelse, befrielse från djävulen o.s.v. Denne författare var närvarande och kan i sanning verifiera att det som kännetecknar Bennys korståg inte är evangeliet, utan PENNINGBEGÄR – ”Människor, som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor, som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Men fly sådant du gudsmänniska (1 Tim 6:5,11).

Herren Jesus Kristus, hans kors, synd, omvändelse och tro nämndes inte. Ingen bön förekom. Man läste inte från bibeln, utom versar slumpvis för att understödja penningutpressning. Det mesta av talet var till djävulen och inte till Gud.

I ett korståg som hölls i Rom 1996 retade han så upp sina understödjare från pingströrelsen genom sitt offentliga stöd för påven och den romersk katolska kyrkan, att översättaren vägrade att tolka hans predikan, musikgruppen vägrade att framträda och senare skrev understödjarna på en förklaring om icke-samröre med Benny Hinn, och lät antyda att de aldrig skulle bjuda in honom till Italien igen. Den italienska Assemblies of God hade tidigare vägrat att bli inblandade i korståget.

Vid den konferens som National Assemblies of God höll i Adelaide 1997 lovordade Benny Hinn igen påven och berättade om sitt möte med kardinal Sin från Filippinerna och deras privata överenskommelse, att Sin skulle stödja Hinn och att Hinn skulle uppmuntra romerska katoliker att återvända och förbli i sin katolska tro och stanna kvar i sin kyrka. Trots dessa fakta fortsätter tongivande AOG-ledare i Australien och Nya Zeeland att understödja och rekommendera Benny Hinns besök i Australien och kringliggande öar.

1991gav Benny Hinn Rodney Howard-Browne i uppdrag att bli ”skratt-förmedlare” i den så kallade nya vågen i den helige Ande:

”Rodney, Gud har givit dig en stor smörjelse för detta. Låt det heliga skrattet träffa dem i Jesu mäktiga namn….det kommer (zappar honom)….Res upp honom. Frigör det nu på folket, Rodney! ”

Rodney svarar: ”Bli fylld just nu. I Jesu namn befaller jag dig att skratta just nu. Jag frigör Herrens glädje just nu. I Jesu namn, låt det bubbla ut från din mage just nu i Jesu namn. Låt Herrens glädje bubbla ut från din mage. Herre låt alla bli druckna i den helige Ande. Låt alla bli druckna i den helige Ande. I Jesu namn (upprepas 10 ggr)….Dubbel dos! ” (Knuffar människor, egendomligt tungotal utan översättning, etc. (Se avsnittet från A Plauge in the Land, video av Alan Morrison, kan fås från Sola Scriptura)

Mr Hinn har fått sin tjänst av the International Convention of Faith Churches and Ministers, vars främsta förespråkare är Kenneth Hagin och Kenneth Copeland. Han är också fullkomligt rekommenderad av Oral Roberts inom samma organisation. Han har sagt: ”Jag tror inte längre på trosundervisningen ” (Christianity Today, oktober 1991), men han fortsätter att ståndaktigt försvara lärosatserna inom denna grupp, som betonar ”positiv bekännelse” och undervisning om fullständig hälsa och ekonomiskt överflöd: ”De som attackerar bekännelsen är på djävulens sida ”. (Benny Hinn, TBN 8 juni 1992). Här är ett citat som visar att han försvarar deras märkliga villfarelse ”ni är gudar”:

”Är ni redo nu för litet verklig uppenbarelsekunskap? OK. Kolla in det här nu: Han lade sin gudomlighet åt sidan för att jag en dag skulle bli klädd här på jorden med gudomlighet. Kenneh Hagin har en undervisning. Massor med människor har problem med den. Ändå är det en absolut sanning. Kenneth Copeland har en undervisning. Många kristna har skjutit på den, men den är gudomlig sanning. Hagin och Copeland säger: du är gud. Ni är gudar. ’Å, jag kan inte vara gud’. Vänta litet. Låt oss få balans på denna undervisning. Balansen undervisas av Hagin. Det är de som upprepar honom som förstör det hela. Balansen undervisas av Copeland, som är min käre vän, men det är de som upprepar det som han säger som förstör det hela. Förstår du detta broder? När Jesus var på jorden, säger bibeln att han först avklädde sig själv sin gudomlighet. Han, den obegränsade Guden, blev människa, för att vi människor skulle bli det som han är ”. (Our position in Christ, Orlando Christian Center, 1990 ).

Benny Hinn är en förgrundsfigur inom Torontorörelsen, särskilt med tanke på hans inflytande över John Arnott, pastor i Toronto Airport Vineyard: ”John är en mycket nära vän till Benny Hinn, vilket visar vad han betonar när det gäller den helige ANDE” (Alpha magazine, september 1994). Arnott bekänner sin egen oförklarliga okänslighet för Bennys smörjelse:

”Jag tror att Benny bad för mig 50 gånger, i sitt försök att ge mig det som han hade (John fick inte smörjelsen förrän i november -93). Jag är inte säker på om jag föll för allt hände så snabbt och om de som stod bakom mig bara tog tag i mig och reste mig upp eller om han (Benny) tryckte så hårt på min panna att han knockade mig, eller om jag så gärna ville ha det, att jag liksom bara föll bakåt för att det var vad som förväntades av mig och jag liksom låg där på golvet och tänkte för mig själv – ’jag kan lika gärna resa mig upp’ – jag fattade inte om jag verkligen tog emot saker från Gud, eller inte. (Avsnitt från A Plauge in the Land, video av Alan Morrison ).

Men när det gäller uppträdande och framtoning , dras Hinn till sådana helande-genom-tro- förkunnare som Aimee Semple Mc Pherson och Kathryn Kuhlman . Den påverkan som dessa kvinnor har över Hinns liv och tjänst är så stor, att han fortfarande besöker deras gravar och upplever ’smörjelsen’ som han hävdar utgår från deras skelett . Dessutom har Hinn givit sitt bekräftande av den ökände väckelseförkunnaren A.A. Allen, en schackrare om någon ” (Christianity in Crisis , Hank Hanegraaf, 1993, sid 30; ref. Double Portion Anointing #3 band & Praise the Lord , TBN 16 april 1992).

”Strax före julen 1973 besökte jag ett av Kathryn Kuhlmans helandemöten. Den kvällen kom den helige Ande in i mitt rum, och för första gången kom jag in i en personlig relation med den helige Ande, vilket förvandlade mitt liv. Efteråt, när jag var i tjänst, sänkte sig Guds kraft ner och under började ske”, säger Benny Hinn på sin hemsida på Internet. (Läg märke till att han inte säger att han omvände sig från sin synd och satte tro till Herren Jesus Kristus. Benny Hinns ”helige ANDE” är ett intressant väsen, som tycks verka oberoende av Gud Fader eller Gud Sonen). Kuhlman är helt klart den som med sitt uppträdande och framtoning formar och påverkar Bennys sätt att uppträda. Tyvärr ”dog en åttiofemårig gammal kvinna, som hade kommit fram för att få en helande beröring av Benny Hinn efter att någon som blivit slagen i Anden, föll över henne och bröt hennes höft. Kvinnans familj stämde Hinn på fem miljoner dollar för olyckshändelsen” (Charismatic Chaos , John MacArthur, Jr., 1992; ref. Elderly Woman Killed by a Person ’slain in the SPIRIT’ falling on her , National & International Religion Report, 21 sept, 1987).

P.L. Powell/N. Richardson

Med tillstånd från tidningen VANGUARD, utgiven av Christian Witness Ministries.
Detta är en del av en bok med titeln “Benny Hinn UN-MASKED”, som också kan beställas från CWM. Se deras hemsida

https://www.karlektillsanningen.se