FALSK ANDLIGHET

BENNY HINN: GUDS PROFET…ELLER…? DEL 2

Benny Hinn: katolsk mystiker

Benny Hinns värld är en underlig och en förvirrad värld. Han är som klippt och skuren för rollen som en karismatisk katolsk präst som leder människor in i teologiska labyrinter och mystisk vidskepelse. I sin egen video, ”Mirakler: Igår, idag och för evigt”, presenteras Benny Hinn som 1900-talets ”Heligast av heliga”, en ”kontaktpunkt” för kraften och smörjelsen från Gud. Detta är mycket likt bilden av katolska präster under medeltiden. (Benny Hinns förvirrade värld, Fisher o Goedelman sid. 79) Man får närmast intrycket av att han blivit en sorts ”karismatisk påve”.

Det är en hel massa problem i Benny Hinns värld, men ingenting är farligare än hans katolska stil och teologi. Kathryn Kuhlman var helt klart den första officiella karismatikern som blandade samman katolska ideér som stöd i sin karismatiska verksamhet. Benny Hinn betraktar sig själv som en efterföljare av Kathryn Kuhlmans mystik.

Oral Roberts säger på den tre timmar långa Hinn-videon;
”Jag såg Katryn Kuhlman som ojämförlig, men jag måste göra gällande att Hinn är större än Kuhlman”. Roberts talar sedan om att han själv har Guds kraft…i sin högra hand, men säger om Hinn att hans smörjelse ”fyller byggnaden…en högre nivå har kommit”.

Benny Hinn och katolsk förvirring

Det finns inte en organisation på hela jordens yta som är mer helt igenom demonisk än vad Katolska kyrkan är. Den är genomsyrad av hednisk undervisning och djävulska läror. Ändå framhåller Hinn stolt:

”Min uppväxt var förstås katolsk, i det att jag gick i en katolsk skola i Jaffa, Israel. Så min mentalitet är i grunden katolsk. När jag blev född på nytt var jag katolsk i mitt sätt att gå till väga. Jag var väldigt katolsk i mitt tänkande och mitt sätt att vara. (Christianity today 3 sept. 1991)

Den mystik som följer i hans verksamhet, vilket den har gjort sedan första gången han talade offentligt, enligt hans egna ord, är helt i stil med en medeltida mystiker. Benny Hinn berättade själv för två reportrar från Toronto Globe And Mail i en artikel daterad 25 december 1976 om sin första kallelse att predika. Det var den 7 december 1974 i Trinity pingstkyrka i Oshawa.

Han sade: ”Jag höll upp mina händer och bad och de 100 närvarande personerna föll till golvet. Det var då jag förstod min fantastiska kraft”.

Denna sorts fenomen händer ständigt i mystiska religioner, ockulta ceremonier och med religiösa gurus, men är absolut frånvarande i Bibeln. De enda tillfällen i Bibeln när människor föll till marken var när Gud själv manifesterade sig eller när en ängel uppenbarade sig för den personen.

Att överhuvud taget tänka sig en person som har kraft att slå människor till marken går rakt emot all reson och biblisk ordning. Varför skulle Gud ge en människa kraft att slå ner andra människor? Om Han skulle vilja åstadkomma en demonstration av sin närvaro i sina profeter, skulle Han göra något meningsfullt och ej nonsens. Det skulle bli oreda i min själ om Gud skulle använda mig till att slå ner människor i tusental och sedan hela en handfull. Om det verkligen är Gud, och Han bryr sig om människorna, varför helar han inte tusental och slår ner en handfull. Bibelns Gud gör inte tokiga och meningslösa saker. Det är Satans stil och inte vår Himmelske Faders.

Benny Hinn och den katolska mässan

Mässan som firas i den katolska kyrkan är en hädisk händelse. Ingenting stålsatte reformatorerna att motstå påven och de katolska lärorna mer än denna falska undervisning. Mässan framställer Jesus död såsom något som händer om och om igen. Inte undra på att läran om Maria är viktig för att bistå den om och om igen döende Frälsaren, som Hans medfrälsarinna. Även skärselden behövs pga den svage Messias som hela tiden dör sin dagliga död. Det är en förvirrande och obiblisk bild.

Det är uppenbart att Benny Hinn älskar denna förvirring. Låt mig återge en upplevelse som han nyligen berättade om i Paul Crouchs (TBN) Amerikanska tv-show. I tv delade Hinn med sig av en upplevelse som skulle resa röd flagg i sinnet hos alla tänkande kristna. Han beskriver en katolsk nattvardsgudstjänst i Amarillo, i vilken han deltog. Han säger att han plötsligt kände sig avdomnad och att någon ställde sig framför honom.

Förnimmelsen blev så verklig att han sträckte sig efter och rörde vid en klädnad som hade:
”en len känsla, en underbar mjukhet…det jag kände var i själva verket formen av en kropp, gestalten av en kropp. Min egen kropp blev helt avdomnad…”Gud gav mig verkligen en uppenbarelse den kvällen, som visade mig att när vi delar nattvarden, är det inte bara nattvarden vi delar, vi delar Jesus Kristus själv. Han sa inte, tag och ät, detta föreställer min kropp. Han sa, detta är min lekamen som varden utgiven för er… ”När du delar nattvarden, delar du Kristus, och det helar din kropp. När du tar del av Jesus, hur kan du då förbli svag?…sjuk?…Och så i kväll när vi tar del av nattvarden, delar vi ej bröd, vi delar det Han har sagt att vi ska vara delaktiga av: ”Detta är min kropp”. (Benny Hinns förvirrade värld, G. Richard Risher och M. Kurt Goedelman sid. 132-133. Återgivning från Praise the Lord show, Trinity broadcasting network, 27 december 1994)

Benny Hinn är klart och tydligt en katolsk mystiker som invaderar karismatiska och evangeliska kyrkor med demoniska läror. Verket på korset är ett avslutat verk. Den sanna tron vill inte och kan inte låta mystiska religiösa upplevelser bli det som bestämmer trons innehåll. ”Den rättfärdige skall leva av tro” (Gal. 3:11). Aposteln Paulus skrev till galaterna om denna fara. Han kallade det att vara ”förhäxad”, förvillande genom en häxkraftens ande, som blir följden när vi försöker bygga på vår tro med köttsliga ceremonier och ritualer.

”I oförståndige galater! Vem har så dårat eder? I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst. Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar, att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro? Ären I så oförståndiga? I som haven begynt i Anden; viljen I nu sluta i köttet? Haven I då upplevat så mycket förgäves – om det nu verkligen har varit förgäves? (Gal. 3:1-4)

Benny Hinn är en katolsk mystiker

Den enkla tron på vår Herre Jesus Kristus är hårt prövad i denna sista tid. Människor har kliande öron och vill höra budskap som lindrar. Det finns ett stort begär efter mystiska upplevelser och religiösa ”superstars”. De flesta religiösa människor är inte tillfreds med en enkel bibelcentrerad förkunnelse där sanning lärs ut och man närs av Guds ord. De har inte blivit undervisade om att Guds ord kan lyfta deras själar in i trons gemenskap med den store och sanne Guden. Det är ”herdarna” (präster och pastorer) som ska anklagas för vår tids religiösa förvirrade tillstånd. Den sanna kyrkan kan inte överleva utan en genuin rörelse av den helige Ande. Vad kyrkan behöver är en sann väckelse.

I denna förvirrade atmosfär kan en mystiker som Benny Hinn erbjuda falska religiösa höjder som faller människorna i smaken, eftersom de har en längtan efter att lära känna Gud. Hinn talar om och om igen om sina uppenbarelser som han fått från sin gud. Fastän hans teologi förändras hela tiden så är hans prat om dessa uppenbarelser hela tiden detsamma. De flesta människor hör inte ens innebörden i läran så länge de känner gåshud och fäller tårar.

Människor hungrar så efter att uppleva Gud, att de reducerar Honom till några ytliga känslor som känns bättre för dem än ingenting. Detta är samma bojor som förslavar miljontals katoliker, hinduer, moonfolket m.fl. Det är falska känslor, skapade av smarta mystiker, voodoo-häxdoktorer och mängder av gurus som har hjälp av ”lögnens fader”. Benny Hinns mysticism kan bara beskrivas som demonisk.

Hans förmåga att ena minuten rasa mot sina fiender och dem som avslöjar hans förvillelse, för att sedan i nästa minut mottaga en uppenbarelse från Gud, är minst sagt förvirrande. Han har bekännt sina falska läror och lovat att rena sin teologi, gång efter annan, men ändå har han fortsatt i samma spår.

Hinns makt över massorna som besöker hans kyrka, de stora korstågen och det man ser på tv, är skrämmande. Det ger en aning om den kontroll som antikrist kommer att ha över massorna. Det verkar som om Hinns mystiska hopkok blandat med hans gudslika uppträdande har upphöjt honom till en nivå som påminner om avgudadyrkan. Han kan inte mer passande beskrivas än som en religiös magiker. Han gör en lyckad blandning av sitt arv ifrån Israel + sin katolska bakgrund + trosförkunnelsen med karismatiska inslag, allt för att framstå som en framgångsrik showman. Han är helt klart ”fängslande”.

Är Benny Hinn en mytoman?

I en artikel i The Inkhorn nyligen kunde man läsa förljande, appropå Benny Hinn.

”…tv-evangelisten och troshelaren har ett väldokumenterat rykte som förfalskare, att han förskönar, att han förvränger sanningen, att han överdriver och att han ger felaktiga uppgifter. Att följa upp hans historier leder oftast fram till en rad påståenden om uppskruvade upplevelser som inte kan bestå i ljuset från sanningen. Hinn har givit en felaktig bild av allt, från sina tre omvändelseberättelser till sin fars politiska karriär, hans stamning som pojke och en flygplanskrasch som han sagt att han undkommit utan ens en skråma”. (The Inkhorn, augusti-95)

Det är uppenbart att Benny Hinn har allvarliga problem med sin trovärdighet. I hans bok ”Välkommen Helige Ande” finns en episod om en inbjudan till ett katolskt sjukhus, under en pågående predikoturné i Ontario, Canada, beskriven:

”Jag mottog en speciell inbjudan från föreståndarinnan för ett katolskt sjukhus i området. Hon ville att jag, tillsammans med tre andra pingstpredikanter och sju katolska präster, skulle hålla en gudstjänst. Kapellet i sjukhuset rymmer ca 150 personer.”

Benny Hinn berättar en fängslande berättelse om denna händelse. Han säger att kapellet var fyllt av kroniskt sjuka, sängbundna och rullstolsbundna patienter, allt under uppsikt av läkare och sjuksköterskor. Hinn berättar att han tog initiativ genom att smörja olja och de andra pastorerna och prästerna började också smörja olja och bedja för de sjuka. Hinn säger att folk föll som käglor när de bad för patienterna. Sjukhuset såg ut som efter en jordbävning, säger Hinn, och att folk var under den helige Andes kraft. Han återger vad föreståndarinnan säger: ”Efter gudstjänsten i kapellet säger föreståndarinnan ”O, detta är underbart. Skulle du nu vilja följa med och lägga händerna på alla patienter på sjukhuset?”…”Mer än femtio läkare, sköterskor, pingstpredikanter, präster och nunnor var med i vårt hastigt uppkomna mirakelteam när vi gick till sjukhussalarna”. Hinn fortsätter…”Vi kom till dagrummet…En efter en föll under kraften. Faktum är, att när vi började bedja för en gentleman som rökte, föll han under kraften med en tänd cigarett i munnen”.

Vilken fantastisk berättelse. Enda problemet är att hela historien verkar vara uppdiktad. Samma sjukhus släppte nyligen ett uttalande som förnekar det Hinn berättat om vad som skulle ha hänt på sjukhuset.

”Ingen sådan här händelse har någonsin inträffat på sjukhuset. Hinns uttalande kan inte bekräftas vare sig från medicinska arkivet eller från dåvarande och nuvarande personal på sjukhuset. Det Hinn gör gällande är både besynnerligt och obefogat”. (Quarterly Journal Personal Freedom Outrech, juli-september-95)

Det är helt klart att Benny Hinn är en katolsk karismatiker i samma stil som de medeltida mystikerna. Det som borde angå oss mest är att varna människor för den sista tidens förvillelse och mana till en noggrann trohet mot Bibeln.

Hinn-fenomenet kan inte existera i en bibelcentrerad atmosfär. Han skulle bli avslöjad med en gång!

J. Chambers