FALSK ANDLIGHET

BENNY HINN … SJUNKER ÄNNU DJUPARE

”Jag lägger en förbannelse på varje man och varje kvinna som sträcker ut sin hand mot denna smörjelse! Jag förbannar den människa som vågar uttala ett ord mot detta ministry”
The Christian Channel Europe – Benny Hinn ”This is Your Day” 7.30 am – 8.00 am, 11 oktober, 1999.

Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död, är den som bedrar sin nästa och sedan säger: ”Jag skämtade bara”. – Ordspråksboken 26:18-19.

När Benny Hinn fann att han satt fast i sin fadäs om att det finns nio personer i treenigheten, sa han att det bara var ett skämt. Han har kommit med många andra oansvariga påståenden, som t. ex. att människorna blev skapade för att simma som fiskar och flyga som fåglar och med en tanke kunde förflytta sig från en planet till en annan. När han ställdes till svars för sitt stöd för sådana löjliga påståenden, hänvisade han till sitt judiska ursprung (Hinn föddes som palestinsk arab, inte som jude) och sin kunskap i hebreiska, vilken han uppenbarligen inte har. Han sa att det ord som översattes med ”råda över” i skapelseberättelsen, innebär att Adam och Eva kunde göra allt det som djuren över vilka de skulle råda kunde göra. Så förmodligen kunde de lägga ägg som hönor och svärma som bina.

Benny Hinns undervisning är från starten av hans ministry uppenbart predikandet från en pajas. Hans senaste TV-intervjuer visar emellertid att mannen har gått utanför anständighetens gränser, att han verkligen har förflyttat sig till en lägre nivå.

”De som Gud har bestämt till fördärv, förbereder han för deras undergång, och tillintetgör först deras sinne” – John Dryden, (1687).

Paul Crouch (PC) intervjuar Benny Hinn (BH) på TBN tillsammans med Paul och Jan Crouch den 13 september 1999:

I den inledande replikskiftet av intervjun åberopas Kathryn Kuhlman, som BH hänvisar till som ett tidigare exempel på hans ”förbannande och välsignande” uttalanden, som han gjorde vid en helandekampanj som nyligen hölls i Denver i USA. Han åberopar också Fred Roberts, som han kallar ”en apostel”, som var en annan person som uppmuntrade honom att ”uttala dom” över sina motståndare.

BH: ”Han sa att du har rätt till det nu, eftersom de hädade den helige Ande, när de ifrågasätter att du befaller Gud att göra det som du vill ska ske.
PC: ”Eftersom de tillskrev djävulen ditt verk, precis det som de gjorde med Jesus”. Hinn samtycker.
BH: Du förstår att i det ögonblick de tillskriver Satan Guds verk, det som vi som troende går in i, har rätt att gå in i, är vi i en position där vi kan be Gud att stoppa dem”.
PC: ”Amen!”
BH: ”När William Branham var i verksamhet en gång – och detta hände mer än en gång, men jag har bara hört det två gånger – hände detta: när en man kom in och sa – han ljög i själva verket för William Branham – och sa – han försökte att driva med honom – och kom in och sa att han var sjuk, och ville att William Branham skulle be för honom, och William Branham sa ’du är inte sjuk, du är bara här för att driva med mig, men du kommer att gå ut med samma sjukdom som du sa att du hade´, och han gick ut sjuk!”

När intervjun fortsätter åberopar Benny Hinn en händelse som han påstår ägde rum under Tommy Reeds ministry på Filippinerna, när Gud förmodligen lade sjukdom på någon som som motsatte sig mötena. Om en sådan ägde rum eller inte, har vi inga möjligheter att kolla upp. Att döma av det sätt Benny Hinn återger det, är det mycket tveksamt. Det som är säkert, är att Benny Hinn använder orättmätig skrämseltaktik. Det som är ännu värre, är att han hänvisar till en biblisk händelse i Kristi liv på ett icke-bibliskt sätt. Läs det som Benny Hinn sa i ljuset av Ordspråksboken 26:18 och versen från poeten John Dryden som citeras ovan.

BH: ”När de sa detta – ’det är från djävulen’, sa han: ’Detta är en sak jag inte kommer att förlåta’. Han uttalade dom där, och domen han uttalade var evig fördömelse. Han sa att jag kommer att förlåta varje synd, men inte denna. Och där var han glasklar. Så Tommy Reed sa till Herren: ’O.K. Herre, här är det som jag vill ska ske’. Den sista kvällen på mötet förde de fram denna kvinna med ledgångsreumatism i rullstol längst fram. Mannen kom tillbaka och började med samma sak igen. ’Detta är av djävulen´ och skrek all denna smörja. Och Tommy sa: ’Herre, nu!’ När han sa ’nu’ helade Herren damen med… med… med ledgångsreumatismen och hemsökte mannen med hennes sjukdom, han flyttade över sjukdomen”.
PC: ”Jesus!”
BH: ”Han flyttade över sjukdomen och tog den från damen och angrep mannen med den. Och mannen började skrika och sprang ut. Med LEDGÅNGREUMATISM”.

Ta nu och stanna upp ett ögonblick. Fråga dig själv: ”Är detta en predikan från en man, vars sinne sviktar, som inte längre tänker rationellt? Eller är det, som det framställs, uttalanden från någon som är smord med den helige Ande?” Enligt Benny Hinn helar Gud en kvinna i en rullstol. När han gjorde detta (d.v.s. Gud Allsmäktig) ”flyttade han över sjukdomen” och bringade dom över en stackars filippinsk man, som SPRANG ut skrikande med samma LEDGÅNGSREUMATISM som hade hållit kvinnan sjuk i en rullstol? Det låter som ett dubbelt mirakel och att det senare upphäver verkligheten av det första. Det är verkligen godtroget så att det räcker.

Bortsett från det fullständigt idiotiska i Benny Hinns fantasier i denna uppenbart tillverkade historia, är det verkligt sorgliga att han hänvisar till bibeln för likartade händelser. Det finns något som hädelse mot den helige Ande, och för vilken synd vår Herre sa att det inte finns någon förlåtelse. När vi ser att så många som vill ha ”väckelse nu” hela tiden åberopar denna SYND, för att undkomma en befogad granskning och bedömning av dem som vill följa exemplet från Berea, tillkommer det oss att tydligt få veta vad denna hädelse mot den helige Ande är i det bibliska sammanhanget.

Matt. 12:31-32: ”Därför säger jag er: ’All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande”.

Hädelse mot den helige Ande är uppenbart en mycket allvarlig sak. Enligt vers 22 var undervisningen grundad på ett ett äkta helande, som utförts av Kristus och var relaterat till andebesvärjelse. Inte all sjukdom har sin källa i andebesättelse, men denna var det.

”Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg”.

Omedelbart efter detta förkunnar Matteus för oss (v. 23-24):

”Och allt folket blev utom sig av häpnad och sade: ’Kanske är han Davids son?’ När fariséerna hörde det, sade de: ’Det är bara med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna’”.

Markus återger något liknande, och ger oss en djupare insikt i det som denna synd hos fariséerna och de skriftlärda, och kanske också hos vissa av det ”vanliga” folket (se hänvisningen i Lukas) verkligen var:

Markus 3:22: ”Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: ’Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna’. (v.30) De hade ju sagt att han hade en oren ande”.

Hädelse mot den helige Ande är att tillskriva utdrivandet av onda andar från människor av Herren Jesus Kristus (själv) djävulens (Satans) verk, medan man vidhåller att Kristus själv är besatt av onda andar. Vi kan dra ut principer från dessa ställen i Nya testamentet och relatera dem till det äkta tjänsten, som det sanna evangeliets förkunnare har i vår tid, men tillämpningen som görs av Benny Hinn och andra som honom är inte välgrundade bibliskt sett.

Lukas sprider mera ljus om detta när han citerar Kristi ironiska fråga och oundvikliga slutsats till dem som felaktigt anklagade honom:

Lukas 11:19-20: ”Men om det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er”.

Uttrycket ”Guds finger” framträder fyra gånger i bibeln och i bara tre sammanhang. Det första beskriver Guds sanna underverk i motsats till de egyptiska spåmännen – 2 Mos. 8:19, jmfr 2 Tim. 3:8. Det andra har samband med att de tio budorden gavs – 2 Mos. 31:18 och 5 Mos. 9:10, och det tredje till Kristi gärningar – Luk. 11:20. Hänvisningen i Lukas citering är till Apg. 19:13 och är högst upplysande. Judarna hade sina egna andebesvärjare och de var lika oförmögna att befria människor som deras nutida motsvarigheter i den falska under- och teckenrörelsen, som toppas av sådana som Benny Hinn. Var finns hans ÄKTA underverk? Så här långt har de kommit till korta i detta avseende.

Så hädelse mot den helige Ande har samband med vår Herre Jesus Kristus och inte med Benny Hinn eller någon självutnämnd ”smord person”, d.v.s. ”kristus”. Om du gör det som bibeln kräver av dig – ”prövar andarna” (1 Joh. 4), ”fäller rätta domar” (Joh. 7:24), ”prövar allt” (1 Tess. 5:21) och allmänt handlar som en bereansk kristen ska göra (Apg. 17:11), är det omöjligt att du hädar den helige Ande. Det är mycket mera troligt att män som Benny Hinn och Paul Crouch och andra själva är skyldiga till den hädelse som de tillskriver andra.

Tillbaka till TV-intervjun. Den blir värre och för fram i ljuset just det som vi har förutsagt och varnat för nu i flera år. Godtrogna kristna kommer att bli insnärjda i ett villfarelsens nät. Inte undra på att David Wilkerson så starkt har varnat Guds folk för att hålla sig borta från allt detta nonsens.(se Guds förödmjukade församling – David Wilkerson).

2 Tim. 3:13-17: ”Men onda människor och bedragare ska göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning”.

BH: ”Under smörjelsen faller inte ett ord till marken”.
PC: ”Amen”.
BH: ”Jag är inte samma människa under smörjelsen som jag är nu – Mina barn är rädda för mig, när jag är under smörjelsen. Det som de inte vet är att jag är rädd för smörjelsen också. (skratt) Jag är inte rädd för mig själv, jag är rädd för det som smörjelsen kan göra med mig om jag behandlar den illa. Eller om jag missbrukar den.

Uppenbarligen talar inte Benny Hinn om ”smörjelsen” som summan av bibeln beskriver den och aposteln Johannes beskriver den i 1 Joh. 2:19-29. Vad är denna smörjelse som han och andra håller på att tala om? Ingenstans i Nya testamentet finns tanken på att NÅGON är speciellt smord förutom vår Herre Jesus Kristus, som är den SMORDE, d.v.s. KRISTUS (orden ”smörjelse, kristus, messias” härleder sig alla från samma rot). Det finns en mening i vilken allt Guds folk har en allmän smörjelse, och Johannes klargör att detta ger oss en relation med vår välsignade Herre, men den gör oss inte förnämare, bättre, större eller mer kraftfulla än någon annan. Detta är yttersta villfarelse och är en del av en ofrånkomlig värld av ”mytbildning” för att tysta kritik och kritiker. Men detta kommer inte att uppnås.

Sedan fortsätter TV-intervjun till en nivå vilken bara kan beskrivas som fasansfull och ockult. TBN visar en video som spelats in i Denver, när Benny Hinn uttalar välsignelser över dem som stöder honom och förbannelser över dem som opponerar sig.

BH: ”Jag har predikat i nästan 25 år och jag har aldrig sett smörjelsen så skrämmande som jag såg den i Denver i fredags kväll. Och så när ni hör mig på något sätt välsigna och förbanna och i stort sett allt jag säger – alla, var och en som attackerar denna smörjelse, jag uttalar en dom över dem”

Enligt redogörelsen från ett ögonvittne: ”Under den kampanj som hölls i Denver nyligen blev Hinn en helt annan människa under påverkan av ”smörjelsen” på ett sätt som aldrig skådats tidigare. Så mycket att hans röst förvandlades till ett ”morrande”. Han sa åt folket att lyfta sina händer och upphöja mästaren Jesus. Det var uppenbart att han inte talade om bibelns Jesus. Han förbannade också alla som skulle sätta sig emot hans ministry i ord eller gärning”. Här är några utdrag från videoinspelningen som återgav det som hände i Denver.

BH: ”Min hud håller på att explodera. Din kropp kommer att darra uppifrån och ner. Höj upp era röster. Lyft era händer och be honom om det – Guds folk, bli helade! Herrens folk, bli befriade! Res er upp från er sjukdom och hoppa i helandets flod och bli helade, i Jesu namn. Inta era platser, detta är bara början av mötet”. Hinn för sedan fram en man och påstår att två tredjedelar av hans hjärta är dött. ”Han har knappt kunnat gå”. Hinn morrar: ”Härligheten! Härligheten, om jag inte frigör den, kommer jag att explodera. Jag måste frigöra den på på någon. Demonen måste böja sig i mästaren Jesu namn… Ja Herre, jag ska göra det! Jag lägger en förbannelse på varje man och kvinna som räcker ut sin hand mot denna smörjelse. Jag förbannar den människa som vågar uttala ett ord mot detta ministry. Men varje man, varje kvinna som lyfter sina händer i välsignelse mot detta ministry, jag välsignar den människan. Jag välsignar det hemmet, jag välsignar den familjen. Varje man, varje kvinna, varje person som upplåter sin tunga i välsignelse över denna verksamhet, upplåter sin tunga i välsignelse över denna smörjelse, upplåter sin tunga i välsignelse över denna Herrens tjänare, jag välsignar dem.

Jag välsignar era händers arbete. Jag välsignar ert liv med mäktig kraft. Jag välsignar ert hem med gudomligt beskydd. Jag välsignar era barn med långt liv och jag välsignar er med en lång följd av dagar. Jag välsignar er med helande. Jag välsignar er med ekonomiskt överflöd. Jag välsignar er med själva närvaron av den Allsmäktige Guden. Jag, som en tjänare, välsignar er i dens namn som jag tjänar. Jag välsignar ert folk ikväll i Denver. Lyft upp era händer och ta emot välsignelsen.

Jag gör nästan aldrig det jag gör nu. Det är den helige Ande som är över mig, som befaller mig att göra detta. Jag välsignar er, jag välsignar era hem, ert liv, er framtid, era barn. Må varje attack från Satan tillintetgöras. Må varje plan från helvetet mot er tillintetgöras (förändring av rösten) och varje plan från Gud bli fastslagen i Jesu namn. Amen, amen”.

Benny Hinns senaste program som man har kunnat se på TV i Hawaii, visar nya programtekniker med intervjuer och inslag från kampanjer, där Hinn genomgående förändrar sin röst, och en farlig trend mot en katolskt typ av tillbedjan och ekumenisk enhet.

Ett antal tredje vågen-karismatiker, nyckelpersoner i dagens väckelse var gäster i Hinns program under de senaste veckorna – Kenneth Copeland, Rod Parsley, Joyce Meyers och Rodney Howard-Browne. Hinn övertar uppenbarligen den apostoliska förebilden av fader inom helandetjänsten och tar upp manteln där, inte Kathryn Kuhlmann, utan William Branham slutade.

Här följer bara ett utdrag från ett av TV-programmen, för att ni ska förstå vart det hela är på väg. Det låter som en repris på Jimmy Bakker. Detta är med Benny Hinn (BH) och Rod Parsley (RP) på ”This is your day”, den 24 augusti 1999:

RP: ”Helandetjänsten är i det närmaste död. När man kollar ut och ser vem som håller på att be för sjuka idag, finns det inte många!” (Detta är inte sant. Det finns fler helande-ministies idag än någonsin tidigare). ”Och Herren sa till mig att bygga ett helandecenter, ett helande- och bönecenter som människor kan komma till 24 timmar om dygnet, varje dag i veckan, och få förbön och bli helade. Och jag visste inte riktigt vad Herren skulle visa mig, men allt eftersom tiden gick började bilden klarna. Den 3 januari år 2000 lägger vi grunden till till det helandecentrat i Dallas, Texas. Det kommer att ha helande trädgårdar med helande statyer av bibliska män från Gamla testamentet som utfört helanden. Det kommer att ha en helandekälla, en evigt helande eld. Det kommer att ha ställen, dit människor kan komma och få förbön i en helandekatedral med kapell i den. Tänk er en plats som kommer att bli bemannad med partners, av Gud smorda partners. De kommer att vara där och frivilligt erbjuda sina tjänster dit människor kan komma 24 timmar om dygnet och få förbön. Så ingen behöver vänta på en kampanj. Ja, vi kommer att fortsätta med att ha kampanjer. Ja, jag kommer att fortsätta att resa, men så underbart det skulle vara när Guds folk kan komma till en plats som den. Det kommer att byggas med sten från Jerusalem. Det kommer att se ut som Jerusalem och Herren gav oss mark en och halv mile från Dallas Stadium rätt vid highway 114.

Syskon, vi måste bevara den smörjelsen, vare sig det är den smörjelsen… som är över Rod… och ni upprättar en position… varifrån er tjänst nu utbreder sig”.

Rod Parsley bad sedan och visade hur lite han förstår av den sanna bibliska smörjelsen.

”Guds helige Ande, jag tackar dig nu för att din tjänare har varit villig att föda fram detta barn, detta helandecenter där tusentals och åter tusentals ska bli helade, men mer än detta, där helandetjänsten kommer att bli upprätthållen. Upprätthållen så att vi inte förlorar våra rötter, så att kan lära känna Kathryn Kuhlmanns och Aimee Semple McPhearsons, A.A. Allens och Jack Coes, Oral Roberts och Lester Sumralls ministries, Gud, där dessa smörjelser kommer att föröka sig (jag ser detta nu Benny) och tillämpas på denna plats, multiplicerade med varandra – Smith Wigglesworths smörjelse multiplicerad med Oral Roberts smörjelse, multiplicerad med Kathryn Kuhlmanns smörjelse, multiplicerad med Benny Hinns smörjelse. Och när människor kommer dit, kommer deras tro att vara på en sådan nivå, att deras andliga härstamning som ni bevarar kommer att tillämpas på deras behov. A.A. Allen hade en mirakeldal. Detta kommer att bli ett mirakelberg.

BH: ”Whoa! Detta kommer att bli ett mirakelberg”.

Philip Powell

https://www.karlektillsanningen.se