FALSK ANDLIGHET

FALSK ANDLIGHET

KALLELSEN TILL OMVÄNDELSE

Från sitt första budskap till sitt sista var Frälsarens grundtanke att kalla syndare till omvändelse – och detta innebar inte bara att de fick ett nytt synsätt om vem han var, utan också att de vände sig från synden och jaget för att följa honom. Budskapet som han befaller oss att förkunna är det samma: ”omvändelse och syndernas förlåtelse” (Lukas 24:47).

FALSK ANDLIGHET

EN ANNAN JESUS – ETT FÖRVRÄNGT EVANGELIUM

Utan tvekan är lögnen NUMMER ETT bland bibeltroende människor idag: ”Du måste be Jesus komma in i ditt hjärta och tro att han gör det (kommer in i ditt hjärta)”. Men se vad som påstås här! ”Du är frälst för att du bad Jesus komma in i ditt hjärta”. Det finns ingen bibelstöd för denna falska frälsningsplan, som är förödande för Kristi sak. Den lägger betoningen på en bön som uttalas och på det som syndaren kan göra, snarare än på det som Kristus har gjort.

FALSK ANDLIGHET

EVANGELIET I VÅR TID – GODA NYHETER ELLER DÅLIGA?

Det är lätt att bli frälst, det är bara att tro!? “Kan det vara så att vi tror att vi inte är skyldiga att lyda Jesus Kristus? Vi tänker på Herren som ett sjukhus och Jesus som ledaren för personalen som ska fixa till stackars syndare som har råkat illa ut! ‘Fixa till mig, Herre’, har de krävt, ‘så att jag kan gå min egen väg’. Det är usel undervisning, mina bröder”. A.W. Tozer, I Call It Heresy (Jag kallar det villfarelse).

View More