GNOSTICISM - GIFTET SOM DÖDAR

GNOSTICISM – GIFTET SOM DÖDAR KAPITEL 9

FALSKA PROFETER

Den ”gnostiske profetens” tjänst är alltid karaktäriserad av mystiska upplevelser som sägs vara från Gud, med fokus på jaget. Det är svårt för honom att utöva en tjänst med Bibelns uppenbarelser som ramar. Den Gnostiske Uppenbararen har frihet att bidra med vad han vill, vare sig det är skriftenligt eller inte. När vi hör deras ord skakar vi på våra huvuden i häpenhet och misstro och undrar hur det är möjligt att häva ur sig påståenden som

…Doften av rökelse fyllde mötet under cirka femton minuter. Den var så intensiv att man inte kunde låta bli att känna den. Jag menar, det var inte ett av de tillfällen när du ”tyckte att du kunde få en puff”, men Han gav den som ett vittnesbörd om att Han tog emot förbönen från dessa människorna — bönerna och deras förböner. Han hade sagt att Han skulle komma med ett tecken: att vi skulle känna rökelsen. Den kom så kraftfullt att tro knappast behövdes. (Fulness, The unfolding of a prophet, Rick Joyner, s. 13).

Gud kan fylla en plats med sötluktande rökelse. Inget är omöjligt för Gud. Men förmätenheten att säga att tro knappast behövdes visar att dessa ”nya” dimensioner verkligen är ”av ett annat slag”. En ”andlighet” av bedrägeri. Bibeln säger att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ändå upphöjs denne profet, och andra och deras budskap förs fram i ledande kristna tidskrifter.

Rätt många Gnostiska ”profeter” uppträder som Guds sanna profeter och gör anspråk på att ha en speciell smörjelse och gemenskap med Anden. Deras tjänster uppskattas av alltför många och de respekteras och fruktas. Personliga profetior och förutsägande av framtida händelser ges med visst mått av riktighet. De får människor att tro att de har stor makt med Gud och att i dem bor en ande som gör dem ”Guda-lika”. Kontroll av andras tankar och liv uppnås genom deras hycklande andlighet och deras anspråk på ”Guda-lik” auktoritet.

För att få makt har det för dem ingen betydelse att man förvänder Bibeln och missbrukar auktoritet. En vanlig metod som används för att skapa fruktan i dem som vågar kritisera eller ifrågasätta deras tjänster är att utdela skarpa domar mot dem. Ibland innehåller dessa domar även dödshot! De är definitivt inte Ordets profeter, och de kan inte heller vara det därför att de inte sätter någon tilltro till det skrivna Ordet och dess domar.

Den ”nya andlighetens” arroganta apostlar och profeter är kända för att utöva makt och auktoritet över Guds folk. Det rapporteras att de får Församlingen att passera under vad de kallar ”herdens stav”. Det är ännu en splittrande teknik för att kontrollera Guds folk. De säger att ”herdens stav” är Kristi domstol på Jorden, genom vilken de såkallade profeterna dömer Församlingen. Ideèn är lånad från en GT-text där man åberopar ”Herdens stav” och ”Domar”. Detta är ett exempel på en felaktig, godtycklig och subjektiv tolkning av en biblisk text som man använder för att leda kristna vilse.

Följande citat från en av de så kallade ”profeterna” talar för sig själv:

Så när han (profeten) gick under Herdestaven, såg vi fler människor lämna oss än vi såg smorda. De blev avsatta från ledarskapet, därför att de hade synd i sig. Du förstår att det som ska vara heligt för Herren kan inte ha någon synd i sig…det finns alltihop i Bibeln. När du går under den så vänder Han upp och ned på dig och Han ser på alla ställen på din Kropp. Och om du blir funnen O.K sätter Han sin stämpel på dig att offras som ett levande, heligt offer till Honom. En av tio får stämpeln ”helt” för Herren. Detta är en herdestav…Han utvärderar var och en som känner Herren Jesus Kristus som Frälsare…När jag gick under den här gången sa Han: ”Det finns några saker som fortfarande är fel i dig. Det kommer att bli sju månaders fördröjning innan du blir smord” (The Sheperd`s rod, Bob Jones tape . Grace min. Okt. 1989).

Bibeln varnar för falska profeter

Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas (2 Petr 2:1)

Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror(1Tim 4:1)

Jag vet, att sedan jag har skilts från eder, svåra ulvar skola komma in bland eder och att de icke skola skona hjorden (Apg 20:29)

Många falska profeter

Många skola på den dagen säga till mig: ‘Herre, Herre har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän! (Matt 7:22,23).

Vi måste utmana de falska profeterna

(Hes 13) Du människobarn, profetera emot Israels profeterande profeter …som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser: Hören Herrens ord (v2).

Och min hand skall drabba profeterna, som skapa falska syner och spå lögnaktiga spådomar. De skola icke få en plats i mitt folks Församling…(v9).

Och du, människobarn, vänd ditt ansikte mot dina landsmaninnor som profetera efter sina egna hjärtans ingivelser; profetera mot dem…(v17).

Därför skolen I icke få fortsätta att skåda falska syner och att utöva spådom; utan Jag skall rädda mitt folk ur eder hand, och I skolen förnimma, att Jag är HERREN. (v23)

Jeremia 23

I kommande dagar skolen I förvisso förnimma det. Jag sände icke dessa profeter, utan själva lupo de åstad; Jag talade icke till dem, utan själva profeterade…(v20,21).

Jag har hört, vad profeterna säga, de som profetera lögn i mitt namn; de säga: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm …” (v 25).

Ja, Jag skall komma över profeterna, säger Herren, dessa som frambära sin egen tungas ord, men säga:”så säger Herren.” Ja, jag skall komma över dem som profetera lögndrömmar, säger Herren, och som förtälja dem…Ni förvänder den levande Gudens Ord. (v 31, 32, 36).

En profets inspiration och prövningen av honom
En falsk profet hämtar vanligtvis sin inspiration från känslor, fantasier och tankegångar från det mänskliga psyket. Ibland kommer inspirationen från apokryfiska eller gnostiska skrifter. I motsats till musikerna, artisterna och författarna som hämtar inspiration från naturliga, medfödda talanger (inte att förväxlas med inspiration från Gud), så hämtar de falska profeterna inspiration från demoniska källor eller fallen natur.

Det är stor villfarelse att tillskriva Guds inspiration till en subjektiv upplevelse (passiv eller känslomässig) eller till skrifter utanför Skriften. Gudomlig auktoritet eller inspiration har inte sitt upphov i 1) det naturliga eller det onaturliga, 2) det högre jaget eller det lägre jaget, 3) det medvetna eller det omedvetna. Den kommer från Guds ofelbara Ord. ”Ordet” förblir Guds eviga inspiration. Gudagiven inspiration måste ha sitt ursprung i Guds Ord. Inspirationen från den helige Ande kommer genom Skriften – ”Andens svärd”.

All skrift är ingiven av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet (2 Tim 3:16).

Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något Skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade, vad som gavs dem från Gud (2 Petr 1:20,21).

En del av de såkallade ”profeterna”, som är uppbackade av kristna tidningar och massmedia, hälsas som Guds Profeter. De åberopar sina extraordinära gåvor att förutsäga händelser, uppenbara situationer, utföra tecken och under och klanderfria liv som bevis för sina Gudagivna profetiska tjänster. Därför att dessa profeter gör anspråk på att ha hört änglar sjunga, känna doften av rökelse som fyllt ett möte och ser Andens vind blåsa så att de kunde se människors hår blåsa, har många fått uppfattningen att Gud har godkänt deras tjänster med tecken och under, och att Gud ger budskap genom dem när Han försöker säga något till Församlingen.

Ett annat knep som av många församlingsledare ses som ett tecken på en ”sann” profet av idag är hans förmåga att allegorisera aktuella händelser och därigenom bestämma vad Gud specifikt säger till Församlingen idag. Denna nya trend är både demonisk och ett bedrägeri för att förföra människor bort från den Sanne Guden och Hans Ord.

Den profetiska vågen av tecken och under

”Det kommer också att ske nya under i Församlingen. Vi fick uppleva en del av dessa nyligen, när Bob Jones och jag (Rick Joyner) hörde änglar sjunga två gånger under ett möte. Det krävdes ingen tro för detta, det var så högt och så tydligt; det var som en kör som sjöng.”

”En annan gång fyllde doften av rökelse ett möte under cirka femton minuter. Det var så intensivt att man inte kunde låta bli att känna det. Jag menar, det var inte ett av de tillfällen när du ”tyckte att du kunde få en puff”, men Han gav den som ett vittnesbörd om att han tog emot förbönen från dessa människor – bönerna och deras förböner. Han hade sagt att Han skulle komma med ett tecken; att vi skulle känna rökelsen. Den kom så kraftfullt att tro knappast behövdes och vi såg Andens vind blåsa så kraftigt att man kunde se människors hår blåsa!”

”Så Han kommer alltmer dramatiskt. Som en broder sa: ”Det behövs knappast någon tro, det hela är så tydligt.” Men när Han kommer på detta sätt, är det alltid för att ge ett budskap. Han försöker inte bara kittla din nyfikenhet eller ditt intresse för det övernaturliga, Han försöker säga någonting till oss.”

”Tecknet att bli slagen i Anden är för att få oss att helt vila i Honom. Och miraklet med benförlängning som gick genom Kristi kropp under så många år, förklarade vår obalanserade ståndpunkt om de två benen nåd och sanning. Det behövdes få ordning i kroppen”. (Fullness, jan-feb 1990, The unfolding of a prophet, Rick Joyner, s.13).

Från ovanstående citat framstår två budskap klart och tydligt:

Församlingen behöver knappast Guds ord för att fullkomna en
Gudsmänniska och grundligt rusta henne för goda gärningar
Kristna behöver knappast tro i denna nya tid.

Profeternas, såväl som deras efterföljares ståndpunkt är att en profet inte får bedömas efter vad han säger, utan istället efter hans frukt. Med andra ord, vad en profet säger spelar i själva verket ingen roll. Denna ståndpunkt är både obegriplig och satanisk för att uttrycka sig försiktigt. Vad händer om profeten förnekar att Jesus har kommit kroppsligen (Hans inkarnation vid födelsen)? Vad händer om han inte talar enligt Guds skrivna Ord? Kan han då betecknas som en falsk profet eller en sann profet?

Guds svar finns tydligt skrivet:” Han är anti-krist!” Trots ett till skenet gudaktigt liv hos en profet, eller de tecken och under som skett genom honom, varnar Guds Ord strängt för att när människornas hjärtan påverkas i riktning bort ifrån Gud och Hans skrivna Ord emot rösten från en annan gud, är han en falsk profet i Guds ögon.

Därför, när vi älska Gud och hålla Hans bud, då veta vi, att vi älska Guds barn. Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla Hans bud; och Hans bud är icke tunga (1 Joh 5:2-3).

Vad säger Skriften om falska profeter och apostlar?

Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: ”Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen”, så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty Herren, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov för att förnimma, om I älsken Herren, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ. Herren, eder Gud, skolen I efterfölja, Honom skolen I frukta, Hans bud skolen I hålla, Hans röst skolen I höra, Honom skolen I tjäna och till Honom skolen I hålla eder. Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från Herren, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land och förlossat dig ur träldomshuset; och han ville förföra dig till att övergiva den väg, som Herren, din Gud, har bjudit dig att vandra. Du skall skaffa bort från dig, vad ont är. (5 Mos 13:1-5).

Ty de männen är ‘falska apostlar ‘, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är så icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare (2 Kor 11:13-15).

Skriv till Efesus Församling:…har prövat dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit dem vara lögnare (Upp2:2).

Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: Var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; Men var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört, att den skulle komma, och som redan nu är i världen (1 Joh 4:1-3).

Falska profeter fångar listigt in uppriktiga, okunniga kristna i ett nät av religiösa tankar om Gud. De använder samma trick som satan använde mot Eva i Edens lustgård den stora lögnen, ”ni ska bli som Gud”. Innehållet i deras tilltal, fastän det ser ut att ära Kristus, är alltid självcentrerat. Det väsentliga i deras gnostiskinspirerade tjänster innehåller följande säd av nya-vågen tankar som plågar Församlingen:

En del av de tankar som den troende får från villoandar idag kan vara:

”Du är ett speciellt redskap för Gud”, vilket när egenkärleken.

”Du har kommit längre än andra”, vilket förblindar själen för nykter självkännedom.

”Du är annorlundare än andra”, vilket får honom att tro att Gud nödvändigtvis behandlar honom på ett speciellt sätt.

”Du måste gå en speciell väg”, ett antagande gjort för att nära den oberoende anden.

”Du måste säga upp din anställning och leva i tro”, vilket siktar på att få den troende att sväva ut i falsk ledning, vilket kan resultera i ruin av hans hem, och ibland av det arbete för Gud i vilket han är engagerad.
(War on the saints, Jessie Penn-Lewis, The christian literature crusade, 1977, s.73).

Gud hjälpe Församlingen att avslöja dessa falska profeter innan oskyldiga själar och fina kristna församlingar dras ännu mer in i det villfarelsens nät som den bedräglige fienden breder ut.

Frälsningsvisshet

Angående människans förlossning, hävdar gnostikern att Skriften inte är Guds hela uppenbarelse. Han framhåller att verklig förlossning endast kan erfaras fullt ut genom en inre gnosis (självkännedom) som upplevs i människans själv-medvetande. Den verkliga kunskapen som har betydelse i förlossningen kommer inifrån. Förnuft, tro, nåd och Guds blodsförbund (fri gåva) är inte tillräckligt för att frälsa utan någon form av inre upplysning. Upplevelsen ses som en första invigning till ett större uppenbarande av det gudomliga i jaget. Detta är huvudsakligen deras frälsningskoncept.

Den inre uppenbarelsekunskapen om förlossningen försäkrar en ”kristen gnostiker” om följande,

En kristen:

är en liten gud,

är en Guds uppenbarade son jämställd med Kristus,

är medlem av Melkisedeks andliga stånd, d v s präst i klass med Jesus Kristus

är medlem av det elitistiska människosläktet.

Kärnan i vad den ”kristne” gnostikern säger är:
”Gud är i dig. Upptäck Honom och du kommer att uppleva Hans närhet och få veta att du är frälst och att även du är en liten gud”. I huvudsak håller detta gnostiska tankesätt att snabbt inta en stor del av det kristna tänkandet och predikandet.

Enligt innehållet i mycket av dagens predikande, uppfattas frälsning i termer av subjektiv upplevelse. Detta betonas i så hög grad att ett stort antal kristna har kommit att tro att den verkliga erfarenheten av frälsningen ligger i en personlig, andlig upplevelse i stället för i den enda auktoriteten, som är Guds skrivna Ord. För just denna orsaks skull, övergår många kristna till gnostiska tankar. Massor lämnar ”sund lära” och ”sunt sinne” för upplevelsecentrerad erfarenhet inom dagens gnosticism.