FALSK ANDLIGHET

“JAG BETVIVLAR ATT MER ÄN FEM PROCENT AV DE BEKÄNNANDE KRISTNA I USA ÄR SANT FÖDDA PÅ NYTT” (LEONARD RAVENHILL)

Om vi har bara 5-10% sant kristna, pånyttfödda individer, efterföljare till Jesus, i våra kyrkor, skulle detta förklara mycket om tillståndet i dessa inrättningar.

Den överväldigande majoriteten av kyrkomänniskor har i så fall aldrig någonsin fått sina hjärtan förvandlade, och ger därför villigt sitt ja och amen till att uppenbara avvikelser från urkristen tro normaliseras och tillåts rasera alla de djupa övertygelser som Kristi efterföjare under århundradena hållit för dyrbara och som många varit villiga att offra sina liv för.

Alltså tillåts religiöst nonsens förkunnas istället för Guds frälsande evangelium. Ingen omvändelse förklaras vara nödvändig för frälsning och detta medför i sin tur, att kyrkorna fylls med ännu fler icke-kristna. Dessa falska bekännare till kristen tro är helt passiva eller rakt av positiva till masslakt på icke-framfödda individer, Guds skapelser. Lovsången ljuder till universums Skapare samtidigt som dom vassa abortinstrumenten hackar sönder dom värnlösa små liven. Och kyrkomänniskorna reagerar inte.

Vidare tror man sig i sin uppblåsthet göra Gud en tjänst, genom att regelbundet samlas till den avgudadyrkan, som präglar dessa religiösa institutioner, som verkar sätta sin ära i att ha noll relation till Guds rike och dess utbredande. I allt ökande omfattning ser vi också att synkretistiska lögnkoncept får ta över kyrkomänniskornas sinnen, med en obestridlig öppenhet för att Jesus inte är enda vägen till Fadern. Som en självklarhet väljer man därför att rationalisera bort snävtänkande urkristen, biblisk tro.

Men vi har bara sett början på alla dom lögner och den djävulskap som kyrkorna kommer att kränga till egofixerade och sofistikerade nutidsmänniskor, som i allt ökande omfattning finner talet om Jesu kors anstötligt. Begrepper relevans har därför blivit den ledstjärna som icke-kristna ledare inom kyrkoSverige uppmanar varandra att följa. Jo, den kollegiala korruptionens makt är stor och det kostar på att gå emot strömmen, tro mig. Därför, mina vänner, är detta inga bra miljöer att vistas i för en efterföljare till Jesus. “Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er.”

1

  • Like