MAKTMÄNNISKAN I FÖRSAMLINGEN

DEN FARLIGA MAKTMÄNNISKAN

“Innehållet i den här boken hör till det viktigaste jag läst på senare år. Boken ser liten och tunn ut, men banbrytande tankar är ofta enkla när man väl tagit del av dem. Edin Lövås är känd i Norge som en erfaren och ömsint själavårdare. Det ämne boken tar upp kan dock inte beskrivas i enbart ömsinta termer. Boken handlar nämligen om hur makten förstör den människa som börjat hungra efter makt. Vidare beskrivs hur sådana personer drabbar omgivningen med sin makthunger. Skådeplatsen är Kristi församling, men ganska snart förstår man att samma problem kan äga rum i familjen, på arbetsplatsen, i politiken, affärsvärlden, det akademiska livet etc.” (Sven Reichmann i bokens förord).