FALSK ANDLIGHET

NIO FÖRKLÄDNADER SOM ÄR FIENDER TILL SANNINGEN

Varning

Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Då är det inte något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapar sig, att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar. 2 Kor. 11: 14 -15

Följande nio förklädnader är angivna i Bibeln som fiender till Sanningen.

Falska ”Evangelium”…..2 Kor. 11: 4…..Gal. 1: 6-9

Falska ”Läror”…..Rom. 16: 17…..1 Tim. 1: 3

Falska ”Under & Tecken”…..2 Tess. 2: 9-10…..Matt. 24:24

Falska ”Gudar”…..5 Mos. 13: 2-3…..2 Tess. 2:4

Falska ”Kristus”…..Matt. 24:24…..2 Kor. 11:4

Falska ”Andar”…..2 Kor. 11:4…..1 Joh. 4: 1-2

Falska ”Profeter”…..Matt. 24:24…..2 Petr. 2:1

Falska ”Apostlar”…..2 Kor. 11:13…..Upp. 2:2

Falska ”Lärare”…..1 Tim. 1:7…..2 Pet. 2:1