FALSK ANDLIGHET

OCKULT HELANDE SKAPAR VÄRLDENS STÖRSTA FÖRSAMLING

Influensen från Paul Yonggi Cho

Detta är en pragmatisk tid, och om något verkar fungera, är människor benägna att beundra och respektera det. T.o.m. människor som borde veta bättre – människor som håller evangeliet högt, som förutsätts tänka med en bibel i sin hand – har anammat denna tidsålders ande. Om någon ny metod eller företeelse imponerar på dem, säger de: ”Det här verkar vara effektivt och massor med folk attraheras av det. Varför ska vi jobba på med stora svårigheter på vårt vanliga sätt, när vi antagligen kan få mer framgång genom att lägga oss till med den här metoden?”

När jag har läst igenom högar av nyutkomna böcker om en massa karismatiska tillämpningar, inklusive husförsamlingar, profetia och helande, har denna författare lagt märke till att många som förespråkar detta har blivit starkt imponerade av Paul Yonggi Chos verksamhet. Han är pastor för den största församlingen i världen, Full Gospel Central Church i Seoul, Korea. De kan bara inte hålla tyst om honom. T.o.m. när man läser böckerna, växer storleken på församlingen. Den växer så fort! Om en bok gavs ut i början på 1980-talet, förklarar författaren för oss att den största församlingen i världen har 150.000 medlemmar och mer än 100 assisterande pastorer. Den senaste boken talar om 500.000 medlemmar. (1988 – KTS-anm.) Församlingen påstår att man får 17.000 nya medlemmar per månad, och många västerländska evangelikaler är så överväldigade av denna information, att de bara inte kan vänta med att sätta igång att experimentera med Yonggi Chos metoder.

Så förhåller det sig med den amerikanske helaren John Wimber. Innan han övergick till karismatiskt helande, reste han runt till kyrkor och höll föredrag om församlingstillväxt. När han studerade detta ämne, blev han alltmer nedslagen av att den västerländska missionsverksamheten förefaller vara ineffektiv, i jämförelse med den fenomenala tillväxten som karismatiska kyrkor i tredje världen upplever. Han blev speciellt imponerad av påståendet att uppskattningsvis 70% av all församlingstillväxt över hela världen uppnås av karismatiker. Den extraordinära tillväxten i Paul Yonggi Chos församling fångade hans uppmärksamhet, och han låter oss få veta det. Wimber insåg att tillväxten i denna kyrka vilade på dess verksamhet med tecken och under, som utdrivandet av onda andar och dramatiska helanden, och han drog slutsatsen att västerländska kristna upplevde att missionsverksamheten gick trögt p.g.a. att de var rädda för att leva och vara verksamma i en sådan atmosfär av andlig kraft.

Han berättar för oss – ”Genom rapporterna om tecken och under från forskare och missionärer i tredje världen, och genom en större förståelse av hur den västerländska materialismen underminerar kristnas förståelse av det övernaturliga, hade jag börjat att öppna mitt hjärta för den helige Ande. Jag undrade, var tecken och under och församlingstillväxt, som det man upplevde i länder i tredje världen, möjlig i USA? Jag var tvungen att bli pastor igen för att få reda på det”.

John Wimbers entusiasm för Dr Paul Yonggi Chos verksamhet uttrycks i anteckningar under en lärokurs på hans Signs and Wonders and Church Growth – seminarier: ”Full Gospel Central Church växer snabbt p.g.a. en betoning på helande. När Yonggi Cho ber för sjuka på söndagsmötet, blir många människor helade … Efter att de blivit helade av Gud, blir de kristna och goda förkunnare … detta är nyckeln till församlingstillväxten i FGCC”.

Medan Paul Yonggi Cho visserligen inte kan anses som upphovsmannen till den nya helandeextremismen, har den extraordinära expansionen i hans kyrka fått otaliga lättpåverkade pastorer och församlingsledare att falla som döda till hans fötter. P.g.a. den påverkan som hans ”framgång” har haft på så många, och också p.g.a. att hans metoder i största allmänhet är typiska exempel på det som man använder sig av i andra mega-kyrkor i Latinamerika, är det uppenbarligen viktigt att bli bekant med dessa metoder. Paul Chos mest välkända bok The Fourth Dimension (Den fjärde dimensionen) visar hans teologi, som markerar en radikal avvikelse från historisk kristendom.

Pastor Cho förklarar för oss hur han lärde sig att bedja. När han började att vara pastor för sin kyrka i Seoul, var han mycket fattig och bodde i ett rum. Han undrade då han vad han höll på med, när han försökte arbeta utan en säng, ett bord och en stol, eller några transportmedel, och han började be till Gud om han skulle ordna med dessa saker. Han bad väldigt mycket om ett bord, stol och cykel, men efter sex månader saknade han fortfarande alla tre och blev mycket nedstämd. Han berättar för oss:

”Då satte jag mig ner och började gråta. Plötsligt upplevde jag en stillhet, en känsla av lugn kom in i min själ. Varje gång jag får den känslan, upplever jag Guds närvaro. Han talar alltid. Så jag väntade. Då strömmade en stilla susning upp i min själ, och Anden sa: ’Mitt barn, jag har hört din bön för länge sedan’. Direkt for det ur mig: ’Men var är då mitt bord, stol och cykel? Anden sa då: ’Ja, detta är problemet med dig och alla mina barn. De ber till mig, framställer alla slags önskningar, men de ber i sådana otydliga uttryck att jag inte kan svara. Vet du inte om att det finns dussintals olika bord, stolar och cyklar? Men du har bara bett mig om ett bord, stol och cykel. Du har aldrig beställt ett speciellt bord, stol och cykel’. Detta blev vändpunkten i mitt liv”.

Yonggi Cho berättar för oss hur han då började att i detalj ange storleken på bordet (som skulle vara tillverkat av filippinsk mahogny), och typen av stol (en som var tillverkad av järnram, med hjul så att han kunde rulla omkring ”som en höjdare”). Han tänkte länge och ingående om vilket slag av cykel som han ville ha, innan han bestämde sig för den fulländade typen och bad: ”Fader, jag vill ha en cykel som är tillverkad i USA, med växlar på sidan … ”.

Sedan talar han om för oss hur han bad för sina behov: ”Jag gav order om dessa saker på ett sådant uttryckligt sätt, att Gud inte kunde göra något misstag när han levererade dem. Sedan kände jag att tron flödade fram … den natten sov jag som ett barn”.

Paul Cho säger att Herren aldrig är tacksam för otydliga böner. Han tar händelsen när den blinde Bartimeus blir helad, och tar fasta på det faktum att Jesus frågade denna uppenbarligen blinda man: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” , som ett bevis på att Gud kräver att vi framställer mycket uttryckliga önskningar. Jesus kunde inte hela Bartimeus, förrän han han var mycket uttrycklig. När man först ser flyktigt på detta, verkar kanske den här uppfattningen om en högst uttrycklig bön inte vara den största villfarelsen i världen, men Paul Cho fortsätter med att undervisa att den troende tillhandahåller dessa önskningar genom att visualisera dem och får dem sedan att bli till genom tro!

Det är absolut nödvändigt att inse detta, eftersom här finns den punkt vid vilken karismatisk exploatering lämnar kristendomen och går över på hedniskt territorium. Uppfattningar som detta är inspirationskällan för den största församlingen i världen, som tas till förebild för så många västerländska karismatiker. Lägg märke till följande exempel som ges av Paul Yonggi Cho. Medan han slutförde ett åtagande att predika i annan kyrka, frågade pastorn om han ville be för en ogift kvinna som var över 30 år, som längtade efter att gifta sig, men hittills inte hade funnit en framtida make. Pastor Cho frågade henne hur länge hon hade bett för en make, och hon svarade att det hade varit i över tio år. Sedan sa han: ”Varför har inte Gud svarat på din bön under dessa mer än tio år? Vilken slags make har du bett om?” Hon ryckte på axlarna och svarade: ”Det är upp till Gud. Han vet allt”.

Cho svarade med dessa ord: ”Det är här du gör fel. Gud verkar aldrig av sig själv, utan endast genom dig. Gud är den eviga källan, men han verkar endast genom dina önskemål. Vill du verkligen att jag ska be för dig?” Han ber henne sitta ner med papper och penna och fortsätter att ställa en rad frågor: ”Om du skriver ner svaren på mina frågor, då ska jag be för dig. Nummer ett: du vill verkligen ha en make, men vilket slags make vill du ha – asiatisk, vit, eller svart?’ – ’Vit’ – ’O.K., skriv det. Nummer två: vill du att din make ska vara så lång som 6 feet, eller så liten som 5 feet?’ – ’Åh, jag vill ha en lång make.’ – ’Skriv ner det. Nummer tre: vill du att din make ska vara smal och se bra ut, eller bara stor och trevlig?´ – ’Jag vill att han ska vara mager.’ – ’Skriv mager . Nummer fyra: vilken slags hobby vill du att din make ska ha?’ – ’Ja, musikalisk.’ – ’O.K., skriv musikalisk . Nummer fem: vilket slags yrke vill du att din make ska ha?’ – ’Lärare’. – ’Blunda. Kan du se din make nu?’ – ’Ja, jag kan se honom tydligt.’ – ’O.K. Låt oss ge order om honom nu. Du kan inte ge order, förrän du ser din make tydligt i din fantasi, för Gud kommer aldrig att besvara det. Du måste se honom tydligt, innan du börjar att be.’”

Pastor Cho lade sedan sina händer på den unga kvinnan och bad med dessa ord: ”Åh Gud, nu vet hon vem hennes make är. Jag ser hennes make. Du känner till hennes make. Vi ger order om honom i Jesu namn”. Sedan beordrade han henne att klistra upp den detaljerade beskrivningen av maken på en spegel hemma, läsa den på kvällen och morgonen och tacka Gud för det ofrånkomliga svaret. Han undervisar om behovet av en levande sinnebild i förening med en brinnande längtan, och en orubblig övertygelse om att det man vill uppnå redan har åstadkommits.

Dr. Cho kallar denna process: att visualisera det man vill uppnå, sedan att föda fram det till verkligheten genom trons kraft – eller kan det vara viljestyrka? Han undervisar att troende kan ge order om hälsa och framgång och allt de vill ha, bara det är moraliskt. Nyckeln till att få dessa saker är konsten att se dem för sin inre syn, eftersom Gud inte kan få dem att existera, om inte personen föder fram sinnebilden. Dr. Cho har visserligen ”snyggat till” sin undervisning genom att säga att människor först bör be till Gud om vad han vill att de ska ha, innan de för sin inre syn ser och föder fram dessa saker till verkligheten. Men i de flesta av hans exempel (som i det med den ogifta kvinnan), klarar han sig utan behovet att vända sig till Gud för att få ledning om detaljerna. Fastän han försöker att få en del stöd för sina uppfattningar från bibeln, förklarar han för oss att han först och främst fick dem, därför att Gud meddelade dem direkt till honom.

Detta är hans egen förklaring till hur han kom fram till sin undervisning om att föda fram bönesvar och att hela sjukdomar. Han berättar för oss att han manades till att finna en förklaring till hur buddistmunkarna i Korea klarade av att utföra större underverk än hans egna pingstförsamlingar kunde utföra. Det oroade honom att många koreaner fick helande genom yogameditation, och genom att besöka Soka Gakkais möten, en japansk buddistsekt med tjugo miljoner medlemmar. Enligt Cho har många döva, stumma och blinda människor fått tillbaka sina förmögenheter genom dessa religiösa grupper.

Cho var mycket avundsjuk på den framgång som dessa andra religioner hade med att dra till sig anhängare. Han skrev: ”Medan kristendomen har funnits i Japan under mer än hundra år, med bara en halv procent av befolkningen som bekänner sig som kristna, har Soka Gakkai miljoner anhängare … Utan att se underverk kan inte människor bli övertygande om att Gud är mäktig. Den är ni (kristna ) som är ansvariga för att skaffa fram underverk för dessa människor”.

Andra koreanska pingstpastorer var också mycket oroade över dessa ”hedniska” helanden, eftersom vanliga församlingsmedlemmar ständigt ansatte dem för att få en förklaring. En bekymrad Paul Yonggi Cho fastade därför och bad, och hoppades på Gud för att få en förklaring. Det är värt att lägga märke till att han, när han redogör för sin strävan att finna en lösning, inte nämner om att se i bibeln. ”Plötsligt”, berättar han, ”kom en underbar uppenbarelse in i mitt hjärta … förklaringar så klara som en solig dag”. Dr. Cho hävdar att Gud talade till honom och beskrev att den materiella världen tillhörde den tredje dimensionen. I begynnelsen var denna tre-dimensionella värld kaotisk, utan form och som ett gapande hål, men Herrens Ande (som sägs bo i den fjärde dimensionen) ruvade över den, och visualiserade och födde fram en ny ordning att bli till, som innehöll skönhet, renhet, överflöd och framför allt – liv.

Sedan sa Gud till Dr. Cho att p.g.a. att alla människor är andliga varelser (liksom fysiska varelser), har de den fjärde dimensionen i sina hjärtan, och genom att utvecklas i konsten att samla visioner och drömmar i sin föreställningsförmåga, kan de påverka och förändra den tredje dimensionen (materiella saker) precis som den helige Ande gjorde, när han ruvade över den ursprungliga jorden. Enligt Cho, sa Gud till honom att buddister och yogaanhängare utförde ”mirakelkurer”, därför att de hade upptäckt och utnyttjade sin mänskliga kraft i den fjärde dimensionen, genom att föreställa sig sinnesbilder om hälsa och genom en viljeansträngning få dem in i sina kroppar. Gud sa till honom att alla människor hade kraften att utöva legitimt herravälde över den materiella världen genom denna verksamhet i den fjärde dimensionen.

Cho påstår att den helige Ande sa till honom: ”Se på Soka Gakkai. De tillhör Satan … och med den onda fjärde dimensionen genomför de herravälde över sina kroppar och omständigheter”. Sedan sa Gud till honom att kristna ska förena sin andliga kraft i den fjärde dimensionen med Gud Skaparen för att få ännu större kontroll över omständigheterna än Soka Gakkai. Han drog slutsatsen: ”Soka Gakkai har tillämpat lagen om den fjärde dimensionen och har utfört underverk, men i kristendomen är det bara prat om teologi och tro!”

Dr. Cho säger att när Paulus talade om den ”inre människan”, syftade han i själva verket på sin kraftt i den fjärde dimensionen att visualisera saker och föda fram dem till liv. (Han förklarar inte varför Paulus underlåter att säga ett enda ord om detta själv, inte heller varför kristenheten var tvungen att vänta 2.000 år, innan detta skulle uppenbaras genom en personlig uppenbarelse från Gud till Dr. Cho.) Paul Yonggi Chos undervisning är en metod om att sinnet står över det materiella (eller snarare, att föreställningsförmågan står över det materiella).

Han medger öppet att det är en ”kristnad” version av exakt samma metoder som utövas av buddister, representanter för yoga, och anhängarna till andra hedniska, mystiska och ockulta metoder. Den enda skillnaden är att deras kraft i den fjärde dimensionen samarbetar med djävulen, medan den som de kristna har, får hjälp av den helige Ande. Han säger att så länge som vi bevarar våra sinnen från dåraktiga och felaktiga idéer, ska vi hålla duken för vår föreställningsförmåga ren, så att den helige Ande kan måla det vi ska ha på den. Med andra ord kommer direkt vägledning från Gud in i våra sinnen. När vi en gång tar emot detta direkta tilltal – vilket bokstavligen är Guds vilja för det som vi kan få och göra – då måste vi aktivera det genom kraften i det som vi ser för vår inre syn och drömmer om. Dr. Cho sammanfattar det hela med att säga: ”Din framgång eller misslyckande beror på ditt tänkande i den fjärde dimensionen: visioner och drömmar. Vi ser denna princip i verksamhet från själva början av bibeln”.

Abraham påstås vara ett exempel på denna metod. ”Hur kunde en hundraårig man bli en fader för så många?” frågar Paul Cho. ”Han använde sig av tänkande i den fjärde dimensionen. Han var full av visioner och drömmar. Han lärde sig hur man föder fram tron … Genom att se åt alla håll, fyllde han sin föreställningsförmåga på ett konkret sätt med Guds löfte. Han ombads inte att sluta sina ögon när Gud talade till honom. Han skulle se på något konkret och verkligt … Därför förväntar sig Gud att vi också ska vara aktiva i framfödandet av vår tro, genom att visualisera de slutliga resultaten av hans löfte”.

Dr. Cho gör det häpnadsväckande påståendet att Gud visade denna visualiserings- och framfödningsmetod för Jakob, för att han skulle bli mera förmögen genom sin farbror, Laban. När Jakob fick de livskraftiga fåren att passera mellan de ”spräckliga” käpparna av poppel, mandelträd och lönn, skulle han stå och stirra på dem och visualisera strimmig och spräcklig avkomma. Genom att visualisera det önskade målet, aktiverade Jakob den helige Ande som – ”stansade in de nödvändiga generna” (Dr. Chos ord), så att Jakobs boskap började ge upphov till strimmig och spräcklig avkomma.

Cho säger att hans kolossala församling växte till sin nuvarande storlek och fortsätter att växa, p.g.a. att han följer principen om visualisering. Han ser först för sin inre syn att hans församling växer till en viss numerär, och sedan visualiserar han alla ansiktena och föder fram visionen till verklighet. På liknande sätt, när han strävar efter att utvidga sitt TV-ministry, ser han för sin inre syn att det sänds överallt i Korea, Japan, USA och Kanada. Han sätter upp kartor över dessa länder på sitt kontor och arbetar upp en vision i sinnet av att programmen sänds ut.

Han upplyser oss om att Sara, liksom Abraham, var tvungen att visualisera fram sitt barn för att det skulle bli till. Yonggi Cho framhåller att hon först skrattade åt idén att Gud skulle låta henne bli mor vid nittio års ålder, men snart, påstår han, satte hon igång med att visualisera att hennes ungdom kom tillbaka. Var i bibeln läser vi om att hon började att visualisera att hennes ungdom kom tillbaka? Svaret är – ingenstans, men liksom med varje annat påstående av extremkarismatiska författare som Paul Yonggi Cho, blir de mest fantastiska saker ”inlästa” i bibeln. Tankar och handlingar tillskrivs ständigt bibliska gestalter, om vilka den heliga berättelsen inte säger någonting.

Dr. Cho har sin egen version av det som tilldragit sig, när han talar om för oss att när Sara höll ut vid Guds löfte, började en kroppslig förändring äga rum i hennes kropp, med följden att kung Abimelek fann den gamla kvinnan så attraktiv, att han försökte att få henne till sin bihustru. Cho kom fram till att – ”Om en kvinna börjar tänka på sig själv som attraktiv, kan hon bli det. Inte bara kroppsliga förändringar kommer att äga rum, utan hennes jagföreställning kommer att förändras … ”.

Helande kan åstadkommas genom exakt samma metod, och pastor Cho återger berättelsen om en man som blev påkörd och allvarligt skadad av en taxi, medan han var ute och handlade julklappar. När pastorn kom till sjukhuset, var mannen medvetslös och förväntades inte överleva den kvällen. Eftersom han trodde att visualisering i den fjärde dimensionen var livsnödvändig för att han skulle bli återställd, bad Cho att mannen skulle få fem minuter i medvetet tillstånd.

Omedelbart fick mannen tillbaka medvetandet och Cho började tala till honom. Han sa: ”Jag vet vad du tänker … du ser redan döden framför dig. Men Gud vill att du ska ta del i det underverk som ska ske. Orsaken till att du har fått tillbaka ditt medvetande, är att Gud vill att du ska använda din kraft i den fjärde dimensionen och börja måla en ny bild på duken i ditt inre. Jag vill att du ska börja måla en ny bild av dig själv i din föreställningsförmåga. Du är på väg hem och ingen olycka har skett. Du knackar på dörren och din underbara hustru öppnar upp. Hon är mycket vacker. På juldagen öppnar hon sina presenter och du känner dig så stolt för att du har så god smak”.

”Nästa morgon vaknar du upp och får en god frukost med din familj. Med andra ord utplånar du döden från ditt sinne och du målar en ny bild av lycka … Låt mig be! Jag ska be i tro och du samtycker med mig! Bara använd din förmåga att drömma och se visioner om din hälsa och lycka!”

Det var på detta sätt som mannen lärde sig att föda fram bilden av hälsa. Vi måste lära oss, säger Cho, att alltid visualisera det slutliga resultatet och på det sättet kan vi föda fram det som Gud vill göra för oss. Han påstår att i det ögonblick som den skadade mannen slutade med att be till Gud att han skulle få leva, och började vara säker på att Gud skulle hela honom, började sängen skaka och Gud utförde ett underverk.

Paul Yonggi Cho undervisar att alla kristna ska ha som mål att blomstra kroppsligt, själsligt och andligt, och om de lyckas eller misslyckas med detta, beror helt och hållet på om de lyckas eller misslyckas med att visualisera. Han skriver att hans församlingsmedlemmar så till den grad bevisat dessa principer om att lyckas, att det inte har funnits några konkurser i hans församling, och att medlemmarna har åtagit sig den största och dyraste planläggningen för en kyrkobyggnad i hela historien. Men man kan inte alltid ta pastor Chos påståenden särskilt allvarligt, för på ett annat ställe skriver han om hur hans egen konkurs var helt oundviklig, och hur han stod på själva branten till självmord, genom det nära förestående fiaskot med hans kyrkobyggnadsprojekt. Till sist räddades han enbart genom att församlingsmedlemmar vidtog välvilliga åtgärder, när många sålde sina hus och dyrbaraste ägodelar för att rädda honom ut ur det hela.

Självfallet finner vi inte i en enda av dessa upplysningar eller idéer i bibeln. Vi söker förgäves för att hitta något råd om att visualisera, föda fram, att använda sin föreställningsförmåga eller någon annan metod av häxkraft eller viljekraft, som är avsedd att behärska Gud och ta bort hans suveränitet över livet hos dem som tillhör honom. I bibeln finner vi att t.o.m. att en apostel som Paulus måste fråga Gud på ett ödmjukt, beroende sätt, om han skulle kunna få besöka människorna i en viss församling – underkastad Guds vilja.

Aposteln Paulus, om han blir bedömd i ljuset av Paul Chos böcker, var en sorglig misslyckad person, eftersom han visste hur det kändes att bli förnedrad, att utstå lidande och att möta många, många svårigheter. Händelserna utföll mycket ofta inte som han själv önskade eller bemödade sig om som en Kristi tjänare. Paulus gjorde uppenbarligen misstaget att tänka negativt – och accepterade prövningar och vedermödor. På det hela taget misslyckades han på ett bedrövligt sätt med att använda sin kraft i den fjärde dimensionen, och bevisa sin duglighet i att använda sin föreställningsförmåga eller att använda sin viljekraft så att något blev till.

Dr. Cho undervisar att vi, för att få Guds ledning och välsignelse, måste be Herren att han uppenbarar sin vilja genom att lägga en längtan efter den avsedda saken i våra hjärtan. Sedan måste man be Gud att han ger ett tecken som bekräftar att denna ”längtan” är från honom. (Detta tecken kan vara vad som helst! En smärre tillfällighet räcker). Sedan, om vi har frid över det vi önskar, ska vi ”hoppa upp och gå … underverk efter underverk kommer att följa dig … öva dig ständigt att tänka på underverk”. Absolut tilltro till idéer som dyker upp i tankarna som ”önskningar” kännetecknar Dr. Cho. Tro, enligt hans undervisning, är inte endast att lita på att Gud kommer att göra det som han har lovat i sitt ord . Tro omdefinieras till att ha absolut tillit till önskningar som kommer subjektivt till ens sinne, för dessa idéer eller önskningar antas vara direkta tilltal från Gud, och vi måste därför visa orubblig tilltro till dem. Om vi tar dessa idéer och använder vår föreställningsförmåga och föder fram dem till verkligheten, då har vi löfte om ”underverk”, och det här skulle vara det vi upplever hela livet.

Paul Yonggi Cho byggde snart på med ett annat skede i processen att visualisera och föda fram underverk – ”den skapande kraften i det uttalade ordet”. Han säger att han ofta ser på sin ”sinnesduk” en slags TV-bild med svulster som försvinner, invalider som kastar sina kryckor, o.s.v. Då, påstår han, sa Gud till honom: ”Du kan känna den helige Andes närvaro i din församling … men ingenting kommer att hända – ingen människa kommer att bli frälst, inget splittrat hem återförenat, förrän du uttalar ordet. Du ska inte bara be och be om det du behöver. Tala ut ordet … ”.

Cho svarade: ”Förlåt mig, Herre. Jag ska tala ut”. Allt sedan den stunden, närhelst han har sett i sitt sinne att invalider blir helade eller att tumörer försvinner, har han talat ut och sagt: ”Någon här håller på att bli helad från det och det”, och han har namngett sjukdomen. Han påstår att hundratals människor blir helade varje söndag, när han blundar och ropar ut alla de helanden som han ser i sitt sinne. Det är intressant att visionen eller uppenbarelsen som han påstår ledde honom till denna metod, är slående lik den som John Wimber, som erkänner att han beundrar Chos ministry, påstår sig ha fått några år senare. I likhet med alla ”helare” tvingas Dr. Cho att erkänna, att inte alla blir framgångsrikt helade genom hans ord. Han kan inte göra anspråk på den ofelbarhet som Herren Jesus Kristus och hans apostlar hade. Han medger många besvärliga misslyckanden, men han påstår att dessa alltid beror på brist på tro hos den lidande personen.

Dr. Cho uttrycker sin besvikelse över att många människor i västvärlden undviker kristendomen och söker i orientaliska tempel efter övernaturliga krafter, som han och andra nu gör tillgängliga i kristna kyrkor! Han säger: ”Evangeliska kristna förstår allt mer och mer hur de ska använda sin föreställningsförmåga, genom att lära sig hur man talar den helige Andes språk – visioner och drömmar”.

Med tanke på allt detta, har vi inga problem med identifiera de drag som utmärker Paul Chos nya ”syntes”-religion. Det koreanska folket har en gammal religion som heter Sinkyo , som ser världen som en ”andlig stridsplats befolkad av andar”. Tragedier, svårigheter och sjukdomar kan bli botade av Mundanyn , en kvinnopräst som kan påverka andarna. Hon är ortens ”medicinpräst”, som förenar funktionen som medium med funktionen som profetissa. Hon tar emot klärvoajant insikt, faller i trance, driver ut demoner och botar sjukdomar.

Korea har också under århundraden varit starkt påverkat av buddism, speciellt den form som redan nämnts, som lägger mycket betoning på helande och spådom. Man lär ut att människor inte behöver vara bundna av sina omständigheter. De kan, genom rätt inställning, genom koncentration och genom att förena sig med den eviga sfären, komma över lidande och sjukdom. Koreanernas andliga disposition både exploateras och utnyttjas genom Paul Yonggi Chos ”kristendom”, i hans flagranta blandning av häxeri, sinnet-står-över-det-materiella, egennytta, Sinkyo, japansk buddism och kristendom. Men att blanda hedniska uppfattningar och utövanden med en äkta gudsfruktan för Kristus, är brännmärkt i bibeln som den avskyvärda synden avgudadyrkan. Det är en förening av kristendomen och det ockulta, och är förbjudet genom Paulus ord – Vad har ljus gemensamt med mörker? Och – Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

Vad är det som har skapat den största kyrkan i världen? Svaret är en avgudisk blandning av biblisk undervisning och hedniska metoder för sinnet. Gud blir berövad sin suveränitet i den troendes angelägenheter, och bibelns auktoritet blir ersatt av auktoriteten i det som antas vara direkta budskap från Gud och det som föreställningsförmågan skapar.Detta är den typ av kyrka som har förmått horder av lättpåverkade kristna lärare över hela världen att ansluta sig till det framgångsrika helandet och profeterandet. Vi behöver vara mycket på vår vakt i denna tid.

Se på de böcker som karismatiker och ny-evangelikaler skriver idag. De lovordar dessa saker. Se på förespråkare för helande som John Wimber. De är djupt imponerade av detta. Det är denna undervisning som har fångat deras sinnen! Detta är detta slag av kristendom i den tredje världen, som de är så angelägna att ta efter. Vad ska vi säga om detta? Vi tycks ha glömt bort de judaiserande bröderna på den nytestamentliga tiden. Judaisterna var människor som kom in i Kristi församlingar genom att godta trosbekännelserna. Kanske många av dem trodde att de verkligen hade fått erfara frälsningen. Men mycket snart började de att ge uttryck åt uppfattningar, som var helt i strid mot deras evangeliska trosbekännelse, när man jämsides med nådens evangelium ställde undervisning som kom från den korrupta judendomen som de levt i tidigare.

Det verkar om om vår generation av evangeliskt kristna inte har lärt någonting av de problem som judaisterna orsakade. Vi förhåller oss som om infiltrering och förvrängning aldrig kan äga rum, och inbillar oss att djävulen aldrig skulle använda sådana metoder i den tid vi lever i. Så länge som helare, även om de antar hedniska metoder, påstår sig tro på bibelns ofelbarhet och någon form av omvändelse, känner vi oss fullständigt oförmögna att tillbakavisa dem eller deras undervisning. Vi t.o.m. vägrar att vara på vår vakt. Vi vägrar hårdnackat att lära av Nya testamentet, att djävulens främsta syfte är att föra in människor ibland oss på ett dolt sätt – d.v.s. oförmärkt, i hemlighet, som i Galaterbrevet 2:4 – som framstår som bibeltroende, men som ändå undervisar nedbrytande doktriner.

Vi måste ha ögonen öppna för detta idag när det gäller den senaste extremismen inom den karismatiska rörelsen, som nu ohämmat hänger sig åt direkta uppenbarelser från Gud, vilka tillintetgör de gamla och ärevördiga bibliska grunderna för tillbedjan och hur man omsätter något i handling. Tiden är inne för att slå larm och rädda otaliga församlingar och troende från en fruktansvärd katastrof. Vi behöver i högsta grad den välgörande uppmaningen – Se upp för judaisterna!

Peter Masters

https://www.karlektillsanningen.se