OM KTS

OM KÄRLEK TILL SANNINGEN

Vi lever i en tid av pluralism och relativism, när den absoluta sanningen anses vara en utopi. Nutidens postmoderna och synkretistiska tänkande visar sig i att man tenderar att behandla andra religioner med mer aktning än en kristendom som vill ha sin grund i bibeln, Guds inspirerade ord.

Vi lever också i en tid när striden mellan sanning och lögn intensifieras. Att lögnen på olika sätt har förmörkat människors sinnen är, trots goda ansträngningar, påtagligt i samhället, inom politiken, människor emellan osv., men även inom den s.k. kristenheten.

Som en kontrast till detta är Guds tanke att församlingen skall vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Kärlek till Sanningen vill därför bidra till att bibelns eviga sanningar i dess rika mångfald får belysa lögn och kultinflytande inom kristenheten.

KTS vill också vara en utsträckt hand till alla som lider av andlig manipulation och känslomässiga övergrepp inom kristenheten och övriga andliga sammanhang.

Lögn=ondska. Låt denna tanke sjunka in på djupet. Låt din relation till honom som själv förklarade sig vara vägen och sanningen och livet växa sig stark. Utan sanningens Ande fungerar inte församlingen och har ingen framtid. “Sanningen är odödlig” (Balthasar Hubmaier).

KTS eftersträvar inte någon som helst form av kyrklig välsignelse, men vill hela tiden vara beroende av Guds välsignelse.