FALSK ANDLIGHET

RICK JOYNER: DEN ULTIMATA LÖGNEN

Boken av Rick Joyner, med titeln Finalkampen, borde stämplas ”Den slutliga lögnen”. Den är den absolut största samling av ”ultimata lögner” från demoner som jag någonsin läst igenom. Denna bok kan inte bedra någon, som inte först har blivit hypnotiserad av den villfarelse, som finns i denna sista tid. Innehållet är så löjligt och långsökt, att om man sätter tro till den, uppenbarar det att den religiösa villfarelsen har förändrat ens sinnestillstånd. Kom ihåg, att vara ”hypnotiserad” helt enkelt innebär ”ett förändrat medvetandetillstånd”. Antikrists yttersta religion är trolldom och häxkraft och denna mörkrets ande har redan fått djupa rötter i kyrkans värld.

Rick Joyner är en ultimat falsk profet. Han är så intagen av sig själv, att han tror sina egna lögner och upphöjer sig själv med en mörk känsla av sin egen betydelse. Låt oss se på hans fall nedåt till nekromanti (samtal med de döda), som han fritt ger uttryck för i denna bok. Mr Joyner antas komma till himmelen och möter alla de stora och betydelsefulla inom biblisk uppenbarelse. Lägg märke till hur han, enligt denna bok, möter aposteln Paulus:

”Sedan kände jag mig tvingad att se på dem, som satt på de troner som vi passerade. När jag gjorde det, föll min blick på en man som jag visste var aposteln Paulus. Jag såg på Herren, han gav mig tillstånd att tala med honom. ’Jag har sett fram mot detta så mycket’, sa jag och kände mig tafatt men upprymd av detta möte. ’Jag vet att du känner till hur mycket dina brev har varit en vägledning för församlingen och de åstadkommer förmodligen mer än resten av oss tillsammans. Du är fortfarande ett av de största ljusen på jorden’”.

”’Tack så mycket’, sa han vänligt. ’men du förstår inte alls hur mycket vi har sett fram emot att träffa dig. Du är en soldat i det sista kriget; ni är dem som alla här väntar på att få möta. Vi såg denna tid dunkelt genom vår begränsade profetiska syn, men ni har blivit utvalda till att leva i den. Du är en soldat som förbereder dig för den sista striden. Ni är dem som vi alla väntar på’”.

”Jag kände mig fortfarande tafatt, men fortsatte: ’Men finns det inget sätt på vilket jag kan uttrycka den uppskattning, som vi känner för er och alla dem som hjälpte till med att ge våra liv en inriktning, genom deras liv och det som de skrev. Jag vet också att vi kommer att ha en evighet för att visa varandra uppskattning, så låt mig fråga, när jag är här: vad skulle du vilja säga till min generation, som kan hjälpa oss i denna striden’”?

”’Jag kan nu bara säga det till er, som jag redan har sagt till er genom det som jag skrivit. Jag skulle vilja att ni förstod det bättre genom att ni får veta, att jag misslyckades med allt det som jag blev kallad till att göra’ förklarade Paulus och såg resolut på mig i ögonen”.

”Men du är här på en av de högsta tronerna. Du skördar fortfarande mer för det eviga livet än vad någon av oss någonsin kan hoppas skörda’, protesterade jag”.

”Genom Guds nåd kunde jag slutföra mitt levnadslopp, men ändå utförde jag inte allt det som jag var kallad till att göra. Jag misslyckades med de största föresatserna, som jag kunde ha utfört. Det har alla gjort. Jag vet att vissa tycker att det är hädelse att tänka på mig som något mindre än det mest storslagna exemplet på kristen tjänst, men jag var ärlig när jag skrev nära slutet av mitt liv, att jag var den störste av syndare. Jag påstod inte att jag har varit den störste av alla syndare, men jag var den störste av syndare då. Jag hade fått så mycket insikt, och vandrade så litet i den”.
(The Final Quest , på svenska Finalkampen , Rick Joyner, Morning Star Publications , 1996 sid. 131-132).

Det är lätt att förstå, att den ande som Rick Joyner talade med vid denna akt av nekromanti, var en falsk lögnande från djävulen. Allt i detta samtal är bedrägligt och falskt. Mr Joyner ser sig själv i en så upphöjd position, att aposteln Paulus behandlas nedlåtande. Att förringa Guds Ord som gavs till aposteln Paulus tjänar bara till att upphöja honom själv och hans kolleger som varande mycket mer lydiga och nära Gud, än de människor som skrev Guds Ord. Det är så blatant och falskt, att man skulle skratta åt det, om han inte menade allvar.

Han citerade aposteln Paulus som sa ”du förstår inte alls hur mycket vi har sett fram emot att träffa dig”. Vem som helst som tror på samtal genom nekromanti har allvarliga problem, men de som tror att aposteln Paulus sa detta om en avfälling som Rick Joyner, behöver få sina huvuden undersökta.

Låt oss väga in vittnesbördet från aposteln Paulus mot ett av uttalandena som citerats ovan. Mr Joyner anför att denna röst som han hörde, som han kallade aposteln, gjorde följande uttalande:

”’Genom Guds nåd kunde jag slutföra mitt levnadslopp, men ändå utförde jag inte allt det som jag var kallad till att göra. Jag misslyckades med de största föresatserna, som jag kunde ha utfört. Det har alla gjort. Jag vet att vissa tycker att det är hädelse att tänka på mig som något mindre än det mest storslagna exemplet på kristen tjänst, men jag var ärlig när jag skrev nära slutet av mitt liv, att jag var den störste av syndare. Jag påstod inte att jag har varit den störste av alla syndare, men jag var den störste av syndare då. Jag hade fått så mycket insikt, och vandrade så litet i den’”. (Ibid, sid 132 ).

Det som Mr Joyner fastslog och det som aposteln Paulus sa, är totalt olika. Här är Guds Ord uttalade genom den helige Ande: ”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på ’den dagen’, och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse”. (2 Tim 4:7-8).

När aposteln Paulus talade om att han var den störste av syndare, talade han om det förflutna, inte sitt syndfulla tillstånd när han skrev dessa ord. Återigen verkar Mr Joyner se sig själv som en revisionist av den Heliga Skrift, för att få den att stämma överens med hans falska uppenbarelser.

Den ockulta hänryckningen

Mr Joyner bekänner att denna bok i grunden är en följd av hänryckningar som han har upplevt. En biblisk hänryckning som upplevs av människor i bibeln, är totalt skild från ockulta hänryckningar, som inte är något annat än djävulens imitationer. I en bibisk hänryckning fanns rum för inspiration där personen, i full kontroll av sig själv, tog emot underbara uppenbarelser från Herren. En ockult hänryckning är ett förändrat medvetandetillstånd när främmande andar tar kontroll. Vi ska låta Mr Joyner tala från sin bok om denna sak:

”De syner som finns i denna bok började alla med en dröm. En del kom under en mycket påtaglig närvaro av Herren, men de allra flesta togs emot i någon nivå av hänryckning. De flesta kom på den nivån där jag fortfarande var medveten om min omgivning, och där vi kunde nå varandra, som t.ex. att svara i telefon. När de avbröts, eller när det hela blev så intensivt, att jag var tvungen att ställa mig upp och gå omkring, kom jag, när jag satte mig ner, omedelbart tillbaka till det som jag hade varit i, när jag gick iväg. En gång blev upplevelsen så intensiv, att jag faktiskt reste mig upp och lämnade stugan på berget, dit jag brukade åka för att söka Herren, och körde hem. Mer än en vecka senare återvände jag, och nästan omedelbart kom jag tillbaka till det som jag hade varit i, när jag gick iväg”. (Ibid , sid 11).

Mr Joyner ger absolut inget stöd från bibeln för någon av dessa hänryckningar. Faktum är, att det står helt klart att hela boken skulle passa perfekt i en New Agebokhandel eller i en magikers bibliotek. I samband med dessa hänryckningar, ger Joyner fem nivåer av profetisk uppenbarelse eller hänryckningar, återigen utan verkligt stöd från Guds Ord. Här är hans fem nivåer, som uppges i Finalkampen.

FÖRSTA NIVÅN: ”Det finns många nivåer av profetisk uppenbarelse. Begynnelsenivåerna innehåller profetiska ”intryck”. Dessa är äkta uppenbarelser. De kan vara utomordentligt tydliga och exakta, när de tolkas av dem som är erfarna och känsliga för dem”. (Ibid , sid 9).

ANDRA NIVÅN: ”Syner kan också komma på intrycksnivån. De kommer stilla och måste ses med ”vårt hjärtas ögon”. Också dessa kan vara mycket tydliga och exakta, särskilt när de tas emot och/eller tolkas av dem som har erfarenhet. (Ibid , sid 10).

TREDJE NIVÅN: ”Nästa uppenbarelsenivå är en medveten känsla av Herrens närvaro, eller den helige Andes smörjelse, som ger speciellt upplysning för våra sinnen. Denna kommer ofta när jag skriver eller talar, och den ger mig en mycket större tillit till vikten eller riktigheten av det som jag säger. Jag tror att det antagligen var detta som apostlarna upplevde när de skrev Nya Testamentetes brev.” (Ibid , sid 10).

FJÄRDE NIVÅN: ”’Uppenbara syner’ inträffar på en högre nivå än intryck. De tjänar till att ge oss mer klarhet än vad vi kan ha, när vi t.o.m. känner den medvetna närvaron av Herren eller smörjelsen. Uppenbara syner är externa och ses med en filmduks klarhet. Eftersom de inte kan styras av oss, tror jag att det finns mycket mindre möjlighet att sammanblanda uppenbarelserna, som kommer på detta sätt”. (Ibid , sid 10).

FEMTE NIVÅN: ”En annan högre nivå av profetisk upplevelse är en hänryckning, som den Petrus hade, när han först fick order om att gå till Kornelius hus och predika evangeliet för hedningarna för första gången och som den Paulus fick, när han bad i templet i Apostlagärningarna 22. Hänryckningar var en vanlig upplevelse för profeterna i bibeln. Istället för bara se en ’duk’ som i en uppenbar syn, känner du dig som om du är med i filmen, att du faktiskt är där på ett underligt sätt”. (Ibid , sid 11).

Rick Joyner attackerar bibeltroende

Joyners huvudsyfte i denna bok är att attackera var och en som urskiljer och tror att bibeln är ofelbar och som är villig att försvara sanningen till slutet. Del ett har titeln ”Helvetets härskaror marscherar”. Hela hans beskrivning av denna trupp, som han ger benämningen ”helvetets härskaror”, visar att de inte kan vara några andra, än de som vägrar att tro på de ”nya uppenbarelser” som han förkunnar. Om du tror att bibeln ska bedöma hans syner och profetior, då är hans beskrivning av dig skildrad på ett levande sätt.

Här är först hans yttrande i inledningen: ”Den demoniska armén var så stor, att den sträckte sig så långt jag kunde se. Den var avdelad i divisioner, vilka var och en hade olika fanor. De främsta divisionerna marscherade under fanorna högmod, självrättfärdighet, aktningsvärdhet, orättfärdig dom och avund. Det fanns många fler av dessa onda divisioner utanför mitt synfält, men de som fanns i förtruppen av dessa fruktansvärda härskaror från helvetet, tycktes vara de mest starka. Ledaren för denna armé var brödernas åklagare själv”. (Ibid , sid 16).

Sedan uttryckte han sin åsikt om denna armé och det som deras motstånd var menat att åstadkomma: ”Denna armé marscherade bestämt mot församlingen, men den attackerade alla som den kunde. Jag visste att den försökte göra slut på ett kommande Guds verk, som skulle rycka med sig massvis med människor in i församlingen”. (Ibid , sid 17).

Mr Joyner fortsätter att beskriva hur människorna som han kämpade mot var vidrigt smutsiga och täckta med slem från vissa inbillade gamar, som red på hans fiender. Han kallar t.o.m. den helige Andes sanna smörjelse över dessa bibeltroende kristna för ”slem”. Lägg märke till hans ord: ”Ännu värre än spyorna från dessa gamar var ett motbjudande slem, som dessa demoner kissade och bajsade ut på de kristna som de red på. Detta slem var högmodet, de själviska ambitionerna o.s.v., som var deras divisions naturliga väsen. Men detta slem fick de kristna att känna sig så mycket bättre än tidigare (då de hade upplevt fördömelse), att de lätt trodde att demonerna var Guds budbärare, och de trodde i själva verket att detta slem var den helige Andes smörjelse”. (Ibid, sid 21).

Det enda svaret på denna falska bok är Guds Ord och den helige Andes sanna smörjelse. Du kommer alltid att finna att Satan strider mot det han fruktar. För många år sedan talade Herren till mitt hjärta, så att jag förstod att det enda motgiftet mot lögn är sanning och den enda kraften som mörkret inte kan tolerera är ljuset. Det är därför som boken attackerar de slutgiltiga orden i den Heliga Skrift och den helige Andes sanna smörjelse.

Mörkrets underbara verklighet

Den tredje avdelningen av denna bok för läsaren in i den verklighet som är ockultismens falska härlighet. Den har titeln ”Örnarnas återkomst”. Den vilda fantasin i denna händelse är antagligen fascinerande för alla som har blivit indragna i den ”Nya vågen” i karismatikernas mystiska värld. Stora örnar framträder och Joyner berättar om hur spännande det var att umgås med dessa intelligenta skapelser. Han ställde en fråga, som visar något om deras egenskaper. ”’Var kommer ni ifrån’? frågade jag” (Ibid , sid 59).

Här är svaret som han fick: ”’Vi äter ormar’, svarade örnen. ’Fienden är bröd för oss. Vår styrka kommer av att göra Faderns vilja, som är att omintetgöra djävulens verk. Varje orm som vi äter främjar till att öka vår uppenbarelse. Varje fiendens fäste som vi bryter ner, styrker oss så att vi kan sväva högre och stanna längre i luften. Vi har just kommit från en festmåltid där vi har slukat skammens ormar, som har bundit många av dina bröder och systrar. De kommer snart att vara här. De kommer med örnarna som vi lämnade efter oss för att hjälpa dem att hitta vägen och för att beskydda dem från fiendens motattacker’”. (Ibid , sid 59-60).

Kan du föreställa dig en Guds skapelse, som förökar sin visdom genom att äta ormar? Detta uppenbarar tydligt att dessa örnars väsen var en demons väsen. Örnen uppenbarar sedan för Joyner att han var en människa, som han tidigare hade känt, men som hade blivit förvandlad till sin nuvarande uttrycksform. Örnen visar honom en dörr, som var en genväg för att uppnå en viss hög nivå av andlighet. Joyner går nu in genom den dörren.

Här är hans ord: ”Härligheten som jag såg var så överväldigande, att jag omedelbart föll ner på mina knän. Guldet, silvret och de dybara ädelstenarna var mer underbara än vad som kan beskrivas. De konkurrerade faktiskt med härligheten från Livets träd. Rummet var så stort, att det tycktes vara utan slut. Golvet var av silver, pelarna av guld och taket var en enda ren diamant, som återspeglade varje färg som jag någonsin sett och många som jag inte sett. Otaliga änglar fanns runt omkring, klädda i olika klädnader och uniformer som inte var av jordiskt ursprung”.

”När jag började gå genom rummet, bugade alla änglar till hälsning. En steg fram och välkomnade mig med mitt namn. Han förklarade att jag kunde gå överallt och se allt jag ville i rummet. Ingenting undanhölls från dem, som gick in genom dörren. Jag var så överväldigad av skönheten, att jag inte ens kunde tala. Till sist yttrade jag att detta var ännu mer vackert än vad lustgården hade varit. Överraskad svarade ängeln ’Detta är lustgården! Detta är ett av rummen i din Fader hus. Vi är dina tjänare’.

”När jag gick genom rummet, följde mig en stor skara änglar”. (Ibid , sid 67-68).

Inne i detta rum beskriver Joyner vad han kallar underbara stenar och juveler. Här är en beskrivning av dessa stenar, som de skildras av honom:

”Sedan föll mina ögon på en underbar grön sten. ’Vad har den där inne i sig´?, frågade jag ängeln som stod intill”.

”’Alla dessa stenar är rikedomarna i frälsningen. Du rör nu vid den himmelska verkligheten, och den där är livets återställande’, fortsatte han”.

”När jag rörde vid den gröna stenen, började jag se jorden i djupa och sensationella färger. De växte i djuphet ju längre jag hade min hand på stenen, och min kärlek till allt jag såg växte också. Sedan började jag se en harmoni mellan allt levande på en nivå, som jag aldrig tidigare sett. Sedan började jag se Herrens härlighet i skapelsen. Den började växa, tills jag igen var tvungen att stiga åt sidan p.g.a. intensiteten”. (Ibid , sid 68-69).

Hesekiel ger en bild av Satan och hans skapade fascination av juveler och underbara saker: ”I Eden, Guds lustgård, bodde du, höljd i alla slags stenar; karniol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd jämte guld; du var klädd med smycken och klenoder, beredda den dag, då du skapades. Du var en kerub, som skuggade vida, och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget, du fick där gå omkring bland gnistrande stenar”. (Hesekiel 28:13-14).

Naturligtvis har inte Satan förlorat sin övernaturliga kraft för att lura människor med sin skönhet och med löften om religiös härlighet.

Sammanfattning

Jag skulle vilja tro, att ingen bekännande troende kan bli fångad av sådana vilda spekulationer. Ett av Satans verktyg för att lura människor har alltid varit en underlig förkärlek för fantasin. Medan en ren fantasi visserligen är underbar, är den fantasi som lämnat den bibliska sanningens och visdomens säkra vägvisare, i lika hög grad farlig. Dungeons & Dragons ockulta värld är inte mycket olik denna bok, Finalkampen. Den passar fullkomligt in i den forntida hedendomens mytologi och har alla grunddragen i Satans lögnaktiga tecken och under.

Personer som redan har blivit förförda av Rick Joyner, kommer troligen att förakta mig och denna artikel. Den är i själva verket skriven för att varna alla som vill lyssna, så att de undviker allt som inte är genomströmmat av biblisk sanning. Bibeln har aldrig varit mer betydelsefull. Den har all den sanning som du behöver för att inrikta ditt liv i renhet mot frälsningens glädje och mot Guds eviga stad.

Joseph R. Chambers

https://www.karlektillsanningen.se