TROSRÖRELSEN

SJUKDOM OCH LIDANDE

Satan och sjukdom

Grymheten som trosrörelsen visar när det gäller de sjuka, är nästan bortom ens fattningsförmåga. De som är sjuka har bara sig själva att skylla, får de veta. Genom att uttala ord av fruktan i stället för ord av tro, har de givit Satan makt att orsaka förödelse i deras liv. Kenneth Copeland uttrycker det så här: ”Din tunga är den avgörande faktorn i ditt liv…” (1) ”Du kan kontrollera Satan genom att kontrollera din egen tunga .” (2) Han säger sedan:

Du har sedan födseln övat dig att tala negativa, dödsbringande ord. Omedvetet använder du i ditt dagliga tal ord om död, sjukdom, brist, fruktan, tvivel och otro: Det skrämde mig till döds. Jag skrattade så jag trodde jag skulle dö. Jag bir sjuk om jag inte får det och det. Jag tror att jag håller på att bli förkyld. Vi har bara inte råd med det. Jag tvivlar på det… Du säger dessa ord utan att ens inse det. När du gör det, sätter du igång negativa krafter i ditt liv och elden brinner… Dina ord förlöste Satans kraft…(3).

Finis Dake, som på djupet har påverkat många av troshelarna, sa till och med:

Sjukdomsfröna, som är så nära förbundna med demoners verk… är i själva verket Satans lekamliga agenter, som bryter ner kropparna på hans offer. Inget botemedel har någonsin funnits som kan bota sjukdomar, förutom Jesu Kristi blod. Ingen apoteksvara kan bota en enda sjukdom. Varje uppriktig läkare erkänner att det inte finns någon helande kraft i mediciner. (4)

Lika lätt som 1-2-3

Det är lika lätt som 1-2-3. För det första, om du är sjuk, det är ditt eget fel. För det andra, finner du inte svaret i medicin. Även trosförkunnare som är mer försiktiga än Finis Dake, säger ändå i grunden samma sak: ”Medicin är inte Guds högsta eller bästa”, säger Fred Price. ”Använd din tro, så kommer du inte att behöva medicineringen” (5) Som Price vidareutvecklar saken på ett annat ställe: ”Doktorer kämpar mot samma fiender som vi gör. Enda skillnaden är att de använder tandpetare och vi använder atombomber ! ”(6) För det tredje, om du inte tror att du har tillräckligt med tro, så har Gud rest upp en speciell klass med smorda troshelare, som kan göra jobbet åt dig.

Kenneth Hagin hävdar att han är en av dessa smorda helare. I sin bok I Believe in Visions , återger han berättelser efter varandra, om hur han har blivit brukad att hela människor från deras sjukdomar. I varje fall var problemet demoniskt. Vid ett tillfälle, knappt en månad efter att Jesus uppenbarat sig för honom, helade Hagin en ung flicka från cancer i vänstra lungan.

Detta inträffade en dag när han var mitt i ett helandemöte. ”Plötsligt”, säger han, ”svepte den helige Ande in över mig som ett moln… Denna unga flicka och jag stod mitt i det vita molnet. När jag såg på henne, såg jag fäst på utsidan av hennes kropp, över hennes vänstra lunga, en ond ande eller en liten demon. Han var väldigt lik en liten apa”. (7)

Hagin helade flickan genom att driva ut den onda anden. Enligt Hagin föll demonen till golvet och sprang sedan nedför gången mellan bänkraderna i kyrkan och ut genom dörren.

Hagin berättar också historien om hur Gud vid ett annat tillfälle tillät honom att se in i andevärlden. Denna gången såg han en ond ande sitta på en mans axel. ”Andens armar”, sa han, ”var låsta runt om mannens huvud”. (8) Omedelbart skred Hagin till verket. Han befallde anden att ge sig av i Jesu namn, och mannen blev mirakulöst helad.

Dessa berättelser borde göra klart, att i trosrörelsens lära finns inte bara demoner bakom varje buske, de finns bakom varje sjukdom. Det är därför som du kan sätta på ”kristen television” egentligen varje dag och få höra troshelare skrika åt demoner. Följande är ett utdrag från Robert Tilton, som rasar mot vad han tror är demoniska krafter, som attackerar hans efterföljare i TV-världen:

Satan, ni demoniska AIDSandar och AIDSvirus – jag binder er! Ni demoniska cancer-, infektions-, migränhuvudvärks-, plågoandar – kom ut ur den kroppen! Kom ut ur det barnet! Kom ut ur den mannen… Satan, jag binder dig! Ni vidriga demoniska sjukdomsandar. Ni kraftlösa pinoandar i magen. Satan, jag binder dig! Ni nikotinandar – jag binder er! I Jesu namn! (9)

Vad är att binda och att lösa?

Vi måste inse att uppfattningen om ”att binda och att lösa” som finns i Matteus 18:18, ingenting har att göra med demoner. Sammanhanget i detta avsnitt avser församlingsordningen . (10) Inte bara detta, utan många av de demoner som Tilton binder, beskrivs tydligt i bibeln som ”det syndiga köttets begärelser”. (Vad exakt gjorde nikotinanden innan cigarretterna uppfanns?) Det är otäckt, därför att när sådana mänskliga moraliska fel som köttslig lust, själviska ambitioner och frosseri definieras som demoner, är troende benägna att avfärda dem som sataniska attacker. När en gift man begår äktenskapsbrott, kan han bekvämt rationalisera bort sin synd, få lust-”demonen” utdriven och gå vidare utan att ta itu med sitt grundläggande andliga problem och dess verkliga lösning – ånger och omvändelse.

Troende med tunga kassar i händerna skockas till ”befrielsemöten” för att få demoner ”utdrivna”, alltifrån alkoholism till infektionssjukdomar. Hela tiden verkar de omedvetna om den enorma skillnaden mellan Satans frestelser och satanisk besättelse.

Det är djupt oroande att tusentals människor som håller sig till sina trosgurur, tror att de blir helade ”från hjässan på sina huvuden ner till sina fotsulor”. I många fall blir de också varnade för att om de erkänner sin sjukdom på något sätt, är det liktydigt med att ge Satan makt att hemsöka dem ännu en gång. Som Fred Price uttrycker det: ”Jag ser inte på cancer. Jag ser inte på tumören…Jag kan inte se på det naturliga och…säga…’jag är sjuk’. Därför att när jag säger det, har jag skrivit på försändelsen. Jag har tagit emot dess makt, och den tillhör mig lagligen. Satan kan tvinga den på min kropp. Och han kommer att döda mig med den”. (11).

Hagin utvecklar en liknande tanke på detta sätt: ”Jesus undervisade klart att sjukdom är från djävulen, och inte från Gud… Eftersom Satan är upphovsmannen till sjukdom, ska jag leva befriad från den…Gudomlig hälsa är min rättighet i förbundet!… Alla som blev helade under Jesu tjänst var förtryckt av djävulen… Djävulen är bakom all sjukdom… Man kan inte skilja mellan sjukdomssymptom och sjukdom från Satan… ” (12)

Vi måste undersöka vad trosförkunnarna säger i bibelns ljus. Är det sant att upphovsmannen till sjukdom alltid är Satan och aldrig Gud? Trots Gloria Copelands sarkastiska förmätenhet i påståendet att t.o.m. hennes treåringar var smarta nog att komma på att Satan är upphovsmannen till sjukdom, leder de äkta och enkla bevisen från bibeln till en annan slutsats.

Gud och sjukdom

Vi lever i en förbannad skapelse med det mänskliga släktets ursprungliga sjukdom. När vi åldras får vi alla rynkor, vissa av oss behöver glasögon, våra muskler blir kortare och slutligen dör vi alla.

Medan bibeln klargör att Satan ofta är det väsen som verkar fram sjukdom, är han förvisso inte alltid dess upphovsman. T.ex. ställer Gud i 2 Mos 4:11 den retoriska frågan: ”Vem har givit människan munnen, eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det icke jag, HERREN”?

Detta är ingen isolerad företeelse. I 2 Konungaboken 15:5 läser vi den välbekanta berättelsen om hur Herren hemsökte konung Asarja med med en hudsjukdom (antagligen spetälska), av vilken han fick lida till den dag han dog. I Lukas läser vi om att Herrens ängel kom direkt från Guds närvaro för att låta Sakrias drabbas av en hemsökelse, eftersom han hade tvivlat på Guds ord angående Johannes Döparens födelse (Luk 1:19,20).

Det är du som är skyldig

När trosförkunnarna binder sjukdomsdemonerna och sjudomarna inte försvinner, tillgriper de, i stället för att kolla upp sin verksamhet mot Guds Ord, den grymmaste taktiken av alla: De säger att den sjuke bland dem måste säkert lida p.g.a någon mörk och hemlig synd.

Föreställ er grymheten i att säga till en förlamad eller blind person, att hans eller hennes tillstånd vanärar hans gemenskap med Gud! Föreställ er att ni hör Fred Price säga:

…hur kan du förhärliga Gud i din kropp, när den inte fungerar som den ska? Hur kan du förhärliga Gud? Hur kan han få ära, när din kropp inte ens fungerar?… Vad får dig att tro, att den helige Ande vill bo inuti en kropp, där han inte kan se ut genom fönstren och han inte kan höra med öronen? Vad får dig att tro att den helige Ande vill leva på insidan av en fysisk kropp, där lemmarna och organen och cellerna inte fungerar som de ska?… Och vad får dig att tro, att han vill leva i ett tempel, där han inte kan se ut genom ögonen och han inte kan gå med fötterna och han inte kan röra sig med handen?… De enda ögon som han har här på jorden, är de ögon som finns i kroppen. Om han inte kan se ut genom dem, då kommer Gud att bli begränsad… (14)

Jag ber verkligen att tusentals olyckliga själar, som har fastnat i trosrörelsen, på något sätt ska få en glimt av den sanne Guden, den majestätiske Guden, den Gud som framkallar respekt och bävan, som i sin oändliga härlighet, makt och helighet fyller himlarna och jorden! För om de under endast ett ögonblick ser en glimt av hans härlighet, kommer de aldrig mer att vara tillfreds med att tillbringa ens ett ögonblick tillsammans med trosrörelsens erbarmliga gud.

Hank Hanegraaff

Noter

1. Kenneth Copeland, The Power of the Tongue (Forth Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1980, 20, ursprunglig betoning
2. Ibid., 30, ursprunglig betoning
3. Ibid., 23-24, ursprunglig betoning
4. Finis J. Dake, Gods Plan for Man (Lawrenceville, GA: Dake Bible Sales, 1977, orig. 1949, 241.
5. Frederick K.C. Price, Faith, Foolishness, or Presumption? Tulsa, OK: Harrison House, 1979), 88, 94.
6. Frederick K.C. Price, Is Healing for all? Tulsa, OK: Harrison House, 1976), 113, urspr. betoning.
7. Kenneth E. Hagin, I Believe in Visions (Old Tappan, NJ: Spire Books/Revell, 1972), 65.
8. Ibid., 67.
9. Robert Tilton, ”Success-N- Life” program (omkr. 1991), video på en fil hos Christian Research Institute.
10. Matteus säger i sammanhanget att när församlingsmedlemmar syndar och ångrar sig, måste församlingen ”lösa” eller återupprätta dem till gemenskap. Men när de inte kan det, ska de ”binda” eller avlägsna dem.
11. Frederick K.C. Price, How Faith Works (Tulsa, OK: Harrison House, 1976), 23.
12. Kenneth E. Hagin, Faith Food for Spring (Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1978), 72,73, 79, urspr. betoning.
13. Gloria Copeland, ”Believer’s Voice of Victory” program på TBN (25 oktober 1992).
14. Frederick K.C. Price, ”Is God >Glorified Through Sickness?” (Los Angeles: Crenshaw Christian Center, n.d.), ljudband # FP605, betoning tillagd.

https://www.karlektillsanningen.se