FALSK ANDLIGHET

TVÅ SLAGS SKYGGLAPPAR

OK, jag är deprimerad. (Ingenting ovanligt med det). Inte deprimerad på ett sjukligt, hopplöst sätt, men jag känner mig melankolisk.

En av orsakerna till att jag känner mig deprimerad är en viss sak i världen idag. Den saken är… skygglappar. Yupp. Så är det. Skygglappar. Åsynen av alla dessa skygglappar över hela världen är nog för att göra mig deprimerad. Det mest deprimerande av allt är att de närsynta horderna som bär skygglappar, inte har en aning om att de har dem på sig. De ser bara det som är framför näsan på dem och har ingen aning överhuvudtaget om, att det finns en 360° vidsyn på världen där ute.

Vi måste emellertid vara medvetna om att det finns två slags skygglappar som man bär i denna världen – två olika uppsättningar så att säga. En uppsättning finns till för att förhindra att man urskiljer bortom denna världens yttre sken, bakom vilket det verkliga maktutövandet och herraväldet ondskefullt och i hemlighet äger rum (vars natur och verk Paulus syftade på i Ef. 6:1ff). Vi kan kalla dessa skygglappar nr. 1.

När man tar bort skygglappar nr. 1, börjar häpnadsväckande saker framträda synligt. Man kommer att börja se de verkliga förhållandena i denna världen. Inget mer av att man begraver huvudet i sanden för dem som har lagt av dessa skygglappar.

Det kan faktiskt bli så besvärande att upptäcka 360° vidsyn efter att ha burit dessa skygglappar under så lång tid, att man kan få gå igenom ett slags kulturchock, när man inser hur mycket som har dolts av dem som officiellt sponsrar skygglapparna. Att få skygglappar nr. 1 borttagna är något väldigt skrämmande – och det är därför som de flesta människor desperat håller dem fast mot sina ansikten De skulle känna sig nakna och fruktansvärt sårbara utan dem.

Avlägsnandet av dessa skygglappar innebär antingen en kolossal viljehandling eller att man utsätts för en upplevelse som förändrar livet. Ibland ramlar dessa skygglappar av bit för bit – vilket är ett säkert tillvägagångssätt. Ibland faller de av på ett ögonblick – vilket kan vara helt förödande.

När man inte har några skygglappar, kommer man att inse att försöket att säga till dem som har skygglappar att de har sådana, är lika fruktlöst som att säga till en schizofren person att rösterna i hans huvud är overkliga, eller lika meningslöst som att varna en tjej som är kär i en ligist för att han inte är något att ha, eller lika hopplöst som att försöka övertyga en anorektiker om att hon är för smal! Man kan rycka i dessa skygglappar så mycket man vill, men de lossnar inte förrän den som har skygglapparna är redo för att de ska bli avlägsnade. I de flesta fall sker detta aldrig, tråkigt nog. ”Hur är det med skygglappar nr. 2?”, hör jag dig säga. Jo, skygglappar nr. 2 är de skygglappar som faller från ens ögon när man blir troende. (Dessa skygglappar kan faktiskt bli avlägsnade i viss mån när människor blir skenbart troende och faller av – det är därför som dessa individer beskrivs som ”de som en gång tagit emot ljuset”, Hebr. 6:4. De såg vad det hela handlade om, men eftersom bara en ytlig förvandling hade ägt rum, blev de inte pånyttfödda och tog alltså avstånd från tron när de mötte svårigheter, jfr. Matt. 13:20-21).

Vi har alltså dessa två uppsättningar av skygglappar – nr. 1, som innebär att man antingen döljer eller urskiljer sanningen och lögnen i denna världen, och nr. 2, som innebär att man antingen döljer eller urskiljer andlig sanning och lögn. Den stora frågan är denna: Finns det ett samband mellan de två uppsättningarna av skygglappar? Ja, men det är varierande. Det är möjligt att gå direkt till skygglappar nr. 2 och få dem avlägsnade, utan att man någonsin fick inse att man också bar på skygglappar nr. 1. Man kan alltså vara kristen och fortfarande ha skygglappar nr. 1 stadigt fästade vid sitt ansikte. Det här är konstigt faktiskt, eftersom man formellt uttryckt skulle ha trott att avlägsnandet av skygglappar nr. 2 automatiskt skulle medföra avlägsnandet av skygglappar nr. 1. Men uppenbarligen inte i alla fall. Om jag ska döma efter min erfarenhet under de senaste tjugo åren, är det faktiskt så att avlägsnandet av skygglappar nr. 2 i de flesta fall inte automatiskt leder till avlägsnandet av skygglappar nr. 1. Varför är det så?

ibland kan en bestående fruktan förhindra avlägsnandet av skygglappar nr. 1 från att ske hos dem som har fått skygglappar nr. 2 avlägsnade. Detta är något som behöver rättas till. Troende blir inte fullkomliga när de kommer till Kristus, och det finns fortfarande mycket skräp kvar som ska tas bort efter att man har kommit till tro. Det är en process som varar hela livet. Problemet blir inte avhjälpt genom det faktum att många kyrkor har policyn att förneka själva förekomsten av skygglappar nr. 1. De tror att nr. 2 är allt som finns. Detta är ett stort misstag som kan medföra att troende hamnar i svårigheter, som kunde ha undvikits. För att se igenom denna världens tillvägagångssätt och beteenden, är en förmåga som troende kan ha nytta av om man äger den.

Hos vissa av dem som får skygglappar nr. 2 avlägsnade (d.v.s. troende), faller skygglappar nr. 1 av antingen omedelbart eller snart efter omvändelsen. Detta är till utomordentlig stor hjälp för deras förståelse av världen och det samband som icke-troende har med den. Det är definitivt en fördel när det gäller spridandet av evangeliet, att bli av med båda uppsättningarna av skygglappar.

Det måste emellertid sägas att många har fått skygglappar nr. 2 avlägsnade och sedan vägrat att ta bort skygglappar nr. 1 och även hånat dem som nämner om dem. Detta är i grunden en form av upproriskhet. Även i troende kan det finnas kvar sådan upproriskhet – en kvarvarande ovillighet att inse de fullständiga följderna av den sataniska sammansvärjning, som har varit i verksamhet från världens grundläggning. Många troende blir småsinta och inskränkta och kan bara se genom den inrutade begränsning som deras kyrka har. De blir ritualistiska och tror att så länge som de utför ceremonierna i sin kyrka (även i en lågkyrklig miljö), så är det nog. Jag vill göra gällande för er att alla troende är kallade till att frigöra sig från skygglappar nr. 1 och inte bara vila på sina lagrar att ha fått skygglappar nr. 2 borttagna. Hur i all världen kan man annars bli medveten (blepo), så att de inte ”rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar…” (Kol. 2:8)? Se på de miljoner amerikanska troende som har blivit bedragna genom den blodtörstiga, intrigerande filosofin hos de nykonservativa som planerade kriget mot Irak, bedragna av den tomma och bedrägliga filosofin hos hycklande politiker, som enbart följer mänskliga traditioner och sålunda anpassar sig själva efter denna världens principer. Dessa troende föreställer sig på ett inskränkt sätt att Kol. 2:8 bara ska tillämpas på faran att falla för gnosticism. Men detta är en oriktig tillämpning. Förvisso hänsyftar Paulus på en begynnande gnosticism i detta avsnitt, men troende ska motsätta sig att bli bedragna av den världslighet som finns i ALLA tomma och bedrägliga filosofier – ett motstånd som påtagligt saknas idag.

Jag påstår alltså att troende ska se till, vad det än kostar, att allt som finns kvar av skygglappar nr. 1 också tas bort från deras ansikten… Detta gäller även många pastorer som lever i en låda utan fönster. Den allmänna uppfattningen hos många pastorer är att jag hade rätt angående Torontovälsignelsen, men att jag nu blivit sinnesrubbad genom att ge mig in i konspirationsteorier.

…Jag har alltid hävdat att Torontovälsignelsen och andra karismatiska upplevelser i fantasivärlden (t. ex. att falla i Anden, exorcism typ Ellel Grange. o.s.v.) måste ses i en bredare ”konspirations”-inramning, som en medveten process att kontrollera uppfattningar och tankar, för att destabilisera församlingen och påskynda dess upplösning. Men många människor som har fått skygglappar nr. 2 borttagna är inte villiga till detta extra steg – vilket innebär att man medvetet avlägsnar skygglappar nr. 1. De uppfattar det bara som en isolerad funktion snarare än i detta vidare sammanhang. Detta är problemet. Inte tillräckligt många prickar för att få en bild.

Samma sak är sann angående en annan omfattande grupp av människor som påstår att skygglappar nr. 2 har blivit borttagna från deras ögon, men ändå bär de uppenbarligen skygglappar nr. 1. Enligt deras sätt att se hade jag rätt angående Torontovälsignelsen, men nu har jag blivit sinnesrubbad genom att förkasta uppfattningen att Israel idag är det återupprättade Israel i Gamla testamentet. Skygglappar, skygglappar, överallt, och inte ett öppet öga finns att se.

Jag vill påstå att avlägsnandet av skygglappar nr. 2 måste logiskt medföra att skygglappar nr. 1 blir avlägsnade förr eller senare. Varför sker det då inte i så många fall? Jag tror att det är – å ena sidan – p.g.a. en inåtvänd småsinthet, och å andra sidan – är det ett fullständigt uppror mot det som vi är kallade till. För vi är kallade till att vara ett folk som inte lämnar något ogjort i vårt sökande efter sanningen. ”Spelar det någon roll?”, hör jag dig säga. ”Var finns dessa andra skygglappar nämnda i bibeln? Hittar du inte bara på alltsammans för att det ska passa din böjelse för konspirationsteorier?” Det finns faktiskt ett antal ställen där risken med att bära sådana skygglappar tydligt nämns.

Paulus talar om att de troende strider ”mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” (Ef. 6:12). Den sortens ”strid” blir avsevärt mindre komplicerad och nedbrytande om man inte bär skygglappar nr. 1. För skygglappar nr. 1 gör oss blinda för många av de gärningar som dessa furstar, väldigheter, världshärskare och ondskans andemakter utför. OK, de som har fått skygglappar nr. 2 avlägsnade kan se det sätt på vilket Satan är i verksamhet andligen, i relation till personlig synd och ens egna beteende. Men om de fortfarande bär skygglappar nr. 1, finns det stora öppna gator av satanisk verksamhet som de är fullständigt ovetande om, och därför kan de lätt utnyttjas och ledas in på ett sidospår med all slags antikristlig verksamhet, utan att de ens inser det.

När vi läser om dem som har blivit ”tröga att lyssna” (bokstavligen slappa lyssnare), ser vi hur de uppmuntrades att mogna så att de ”genom övning” skulle kunna få ”sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont” (Hebr. 5:11-14). Kasta bort dessa skygglappar, för då kommer gott och ont att urskiljas oändligt mycket bättre. ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka” (1 Petr. 5:8). Han kan förvisso speciellt utnyttja de troende som vägrar att frigöra sig från skygglappar nr. 1. Denna förmaning av Petrus riktas till troende, som ska vara på sin vakt så att de inte blir uppslukade på något sätt av Satan. Även om det är sant att Satan faktiskt inte kan besegra troende, kan han förvisso göra livet mycket svårt för dem. När man bär skygglappar nr. 1 (och speciellt när man bär dem på ett högmodigt sätt som många gör), medför detta att man blir den främsta måltavlan för Satans intriger.

Nu något om tillämpningen av detta.

Orsaken till att så många kristna (d.v.s. människor som påstår att de inte längre bär skygglappar nr. 2) blint har följt den linje angående terrorism som USA-Israel har, är att de fortfarande högmodigt bär skygglappar nr. 1. Deras skygglappar hindrar dem från att se att Israel och USA styrs av terroristregeringar, som på ett hycklande sätt tillämpar maktutövningens politik och roffar åt sig från länder som de behändigt kallar ”onda” (medan man inte låtsas se andra onda länder som tjänar deras intressen). Deras skygglappar får dem att inbilla sig att deras regeringar utför Guds verk. Deras skygglappar hindrar dem att inse att många kommer i Kristi namn, som i själva verket arbetar för den andra sidan.

Det finns oerhört många svepskäl över hela världen idag, när regeringar iscensätter ett bluffkrig mot terrorismen, så att de kan manipulera befolkningen. Kristna har gått på dessa svepskäl över hela linjen, och detta enbart för att de vägrar att ta bort sina skygglappar. Man kan undra hur så många bekännande kristna så lätt kan älska lögnen.

……

Det finns så många andra manipulativa regeringssammansvärjningar som vi kunde avslöja här. Men det skulle krävas en bok. Nyligen såg jag en film om atombombens uppfinnande och användning. Den följde spåret efter utvecklingen av Manhattan Project och visade den avsiktliga manipulationen av befolkningen, genom att få den att tro att fällandet av bomber över Hiroshima och Nagasaki var nödvändigt för att få ett slut på kriget. Detta var en lögn naturligtvis, och antagligen den värsta krigsförbrytelsen i historien – som innebar en avsiktlig förintelse av ett folk. Men människor i USA var lättmanipulerade p.g.a. deras begär efter hämnd för Pearl Harbour (vilket i sig var en operation under falsk flagg eftersom myndigheterna kände till att den skulle inträffa. Se http://globalresearch.ca/articles/WOO203A.html . Ja, pastorer, försök att förstå detta, om ni kan se runt era skygglappar : o). Allt detta påvisades i filmen som var förvånansvärt frispråkig och oförbehållsam för att vara en Hollywood-film (med titeln ”Day One”, 1989, regisserad av Joseph Sargent och som fortfarande, förvånande nog, inte finns på DVD, men som man kan försöka hitta på VHS).

När vi ser tillbaka genom historien, och även under de senaste hundra åren, kan vi se hur regeringar har manipulerat folkmassorna med lögner, vrångbilder och mördande förräderi. Allt detta har varit möjligt endast genom att så många håller fast vid sina skygglappar. Det allra värsta är att även om människor får skygglappar nr. 2 avlägsnade, så hindrar inte detta dem från att vara totalt okunniga, arroganta, politiskt godtrogna brickor i en degenererad regerings spel. Det faktum att så många kristna har blivit lurade till att stödja Israel, har bara gjort det möjligt att exploatera dessa brickor ännu mer. Detta är ett av de största angreppen mot människans tänkande idag. Denna kristna sionism är en företeelse där man verkligen kan lägga skulden på skygglapparna. Det finns en massa hemsidor av kristna sionister som genomsyras av all den vanliga vördnadsbetygelsen för Israel. Men om ni vill ha någon som kommenterar mer realistiskt om Israel, gå in på den här länken http://www.schossen. com och möt Reuven Schossen, landsförvisad i Bolivia från Israel. Ni kanske får ert perspektiv i ordning. I varje fall kan era skygglappar falla bort av förvåning!

Hela den kristna sionist-grejen är en Mossad-sponsrad operation, för att avleda den kristna församlingen till att stödja den korrupta staten Israel och underminera Kristi centrala karaktär i frälsningen. Förstår ni nu vad jag menar med denna vägran att ta bort skygglappar, som gör att bekännande kristna blir öppna för satanisk strategi? Denna fixering vid Israel idag bland kristna är följden av en Mossad-operation och är ett minst lika heretiskt avledande för troende idag som judaiseringen, som Paulus talade skarpt emot i sitt brev till galaterna för nästan två tusen år sedan.

En sista anmärkning om förhållandet mellan skygglappar nr. 1 och skygglappar nr. 2: Att få skygglappar nr 1 avlägsnade gör att man blir mycket hudlös och sårbar. För man kan se genom världen och även få utstå mycket förföljelse av världens makter (som inte tycker om ansikten som saknar skygglappar), men ändå inte ha något bistånd eller tröst av något slag att ge, om man fortfarande bär skygglappar nr. 2. Det är därför som sådana människor kan bli mycket nedslagna och cyniska och t.o.m. förbanna föreställningen om Gud. De ser den ohyggliga kraften i ondskan i världen, men har inget andligt ursprung att lokalisera den i.

Jag har fått erfara att det finns en rik ådra för förkunnelse att utvinna när man vittnar för sådana människor. De behöver det andliga perspektivet för att begripa det som de rätt har insett, genom att de fått skygglappar nr. 1 avlägsnade. Ett intressant faktum är att de som fått skygglappar nr. 1 avlägsnade har blivit mycket klarsynta och vaksamma kristna, när deras skygglappar nr. 2 är avlägsnade. Mycket mer klarsynta och vaksamma faktiskt, än de inskränkta troende i vår tid som vägrar att ens inse existensen av skygglappar nr. 1 och som förlöjligar dem som gör det, och kallar dem ”konspirationsteoretiker”.

Måtte alltså era skygglappar försvinna och klarsyn råda i deras ställe.

Alan Morrison

Artikeln är översatt och publicerad med författarens tillstånd.

https://www.karlektillsanningen.se