FALSK ANDLIGHET

VILKEN JESUS ÄR DEN SANNE FRÄLSAREN?

Den falske Jesus

Kyrkan och den sekulariserade världen upplever just nu en anstormning av maskerade andar som utger sig för att vara Jesus eller en Guds ängel. Vare sig de uppenbarar sig i kyrkan eller inom New Age, är resultatet detsamma; ockult bedrägeri. Jesus Kristus, den evige Gudens Son, varnar för att detta skall ske i den sista tiden. Han säger: ”Se till, att ni inte blir förvillade. Ty många skall komma i mitt namn och säga: ”Det är jag och tiden är nära. Men följen dem inte”. (Luk. 21:8)

Här sägs det klart och tydligt, om man uttyder det riktigt, att bedrägeriet i den sista tiden ska ske i Jesu namn. Lägg märke till att vår Herre säger: ”Många skall komma i mitt namn och säga; det är jag”.

De absolut största bedragarna i denna världen, är de som kommer i Jesu namn. Man har respekt för Hans namn i stora delar av världen och det är svårt att helt och hållet förkasta något frimodigt sägs i Hans namn.

Hur märker man skillnaden

Jag har brottats med frågan om hur man ska få människor, i den kristna församlingen, att förstå att man måste lära sig urskilja vad som är sanning och lögn utifrån Bibeln. Ingen av oss vill komma med falska anklagelser, men vi kan inte heller stå bredvid och se på hur människor förs fram till en falsk Jesus. Bibeln är klar på att församlingen bär ansvaret för avslöjandet av falska profeter och lärare. Johannes skrev: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud, för många falska profeter har gått ut i världen”. (1 Joh. 4:1) Församlingen måste ha herdar idag som inte bryr sig om människors gillande och komplimanger, utan enbart fruktar Herren. Han kommer att vara trofast sådana herdar. Vi får inte vara tysta pga vår feghet och rädsla för människor som använder Hans namn, men förnekar sanningen.

Bibelns Jesus Kristus

Det finns en förklädd Jesus som kommer som ljusets ängel. Så gott som varje New Age-bok talar om visioner, drömmar och möten med skinande änglar som utger sig för att vara antingen Jesus eller utsända av Honom. En hel del kristna predikanter säger sig uppleva samma typ av möten där de får uppdraget att verka i extraordinära tjänster. Inom båda dessa grupper sker under och tecken som inte går att förneka. Ofta är visionerna fullbordade genom utomjordiska resor och utanför-kroppen upplevelser. Det är helt klart att det inte är en garanti för att detta är äkta bara för att man nämner Jesus namn.

Det finns den sanne Jesus, Guds levande Son, och det finns också ljusets änglar förklädda till Jesus. Demoner kan helt klart anta fysisk gestalt i syfte att förföra. Det har ingen betydelse för satan om han maskerar sig efter den gestalt vi känner igen som Jesus. Ljuset som är inblandat är ofta så bländande och förföriskt att gestalten har mindre betydelse. Guds ord säger: ”För de männen är falska apostlar, orediga arbetare, som förskapar sig till Kristi apostlar. Och det är inte att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då inte något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapar sig, att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände ska svara emot deras gärningar”. (2 Kor. 11:14-15)

Lägg märke till att Paulus säger: ”falska apostlar förskapar sig själva till Kristi apostlar”. Det grekiska ordet för ”förskapar sig själva” är ”metaschematizo”. Det antyder att de kan förändra sin uppenbarelse till Kristi apostlar precis som satan kan förändra sig själv till en ljusets ängel. Detta är en bild av hisnande ockult kraft som är ställt till dessa falska profeters förfogande.

Den verklige Jesus och Guds ord

Jesus Kristus är det eviga logos (ordet). ”Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, (och vi såg hans härlighet, vi såg liksom en enfödd Sons härlighet från sin Fader,) och han var full av nåd och sanning”. (Joh. 1:14)

Det levande ordet och det skrivna ordet är oskiljaktiga. Det är omöjligt att känna Jesus som person skild ifrån Skriften. Varje gång någon upphöjer en mystisk erfarenhet av Jesus men tar ned vikten av ordet och lärans uppenbarelse så är den Jesus som manifesterats tvivelaktig. Han uppenbarar sig inte vid sidan av sin uppenbarelse av sanningen. Jesus kan inte uppenbara sig själv utanför ordet, lika lite som du kan lära känna Gud utanför Jesus.

Mycket har sagts angående ”enhet”, av de falska apostlarna och lärarna. De vill ha enhet runt Jesusnamnet utan några krav på läran. Detta kanske låter kristet och tolerant, men det är absolut livsfarligt. Earl Paulk Jr kallar till enhet med mormonerna och Robert Schuller med påven Johannes Paulus. Vi kan mycket väl skapa en världskyrka grundad på namnet Jesus, så länge det är oviktigt vad vi sedan tror på. Även muslimer och New Age folk skulle förena sig på denna grund.

Den verklige Jesus och den helige Ande

Andens tjänst är en invecklad del av nya testamentets kristenhet. Det var Jesus som bad Fadern att Han skulle sända en annan hjälpare till Hans lilla familj:

”Och jag ska bedja Fadern, och Han ska ge er en annan hjälpare, som för alltid ska vara hos er”. (Joh. 14:16) Denna hjälpare är Jesu ställföreträdare. Han tar aldrig Jesu plats, men handlar i Hans ställe och ger alltid härlighet och ära till Återlösaren. Den helige Ande söker aldrig en egen plats, utan fyller alltid de hjärtan han vårdar med sanningen om Jesus Kristus. Jesus säger om den helige Ande: ”Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda er fram till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan vad han hör, allt det ska han tala, och han ska förkunna för er, vad som skall komma. Han ska förhärliga mig, för av mitt ska han ta och ska förkunna det för er. Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sa jag, att han ska ta av mitt och förkunna det för er”. (Joh. 16:13-15)

Den helige Ande upphöjer ingen annan, men vill mäktigt demonstrera Guds kraft, när Jesus blir upphöjd.

Vem är Gud?

Bilden av Guds natur och karaktär har förändrats drastiskt i kristna kretsar. Den suveräne Guden — Bibelns Gud — är skild ifrån och höjd över sin skapelse; en som uppenbarar sig för sin skapelse genom sin Son, Jesus Kristus; som svarar på bön och manifesterar sin kraft genom den helige Ande, allt efter sin egen vilja.

Den nya guden som med hast intar Guds plats inom sk kristna kretsar, är ”krafternas gud”. Det är människan som står i centrum i denna nya teologi, som är en sammanblandning av New Age tankar, psykologi och teologi. Det är Gud med ett litet ”g” och människan med stort ”M”.

Vad New Age lär ut skiljer sig inte mycket ifrån vad de nya ledarna inom karismatiska kretsar står för. De säger samma sak, men använder olika terminologi. I bägge lägren stavas Gud med litet ”g”. Det centrala i deras förkunnelse är människan och hennes upphöjdhet till ”gud”.

Vad är tro?

Trosförkunnare har våldfört sig på ett av Bibelns mest kraftfulla ord. Med ”Tro” menas inte längre ”Tron” (summan av all biblisk sanning), eller förtröstan på Guds löften. Den innebär i stället tron på människans egen förmåga att producera mirakler precis som Gud. Eftersom människan är ”en liten gud”, som de säger, är hon också en skapare, och hennes tro kan göra att mirakulösa saker inträffar.
Paul Yonngi Cho har sagt: ”Du kan framkalla ett mirakel genom ditt sinne”. Detta är ren hindusim och gör Gud till en som är manipulerad av människan.

J. Chambers