karlek till sanningen

Month: October 2021

EKUMENIK

ROMERSK KATOLICISM

Som en f.d. romersk katolik kan jag vittna om det slaveri jag levde i, rädd för att jag skulle göra eller inte göra någonting för att förlora mitt hopp om frälsning. Jag var tvungen att lita på Maria för min frälsning mer än på Jesus.

EKUMENIK

KATOLICISM & ISLAM: BAND SOM FÖRENAR

Jämförelser mellan Jehova och Allah visar tydligt att de inte kan vara en och samma. Jehovah har en Son: ”Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare” (1 Joh. 4:14). Allah har ingen son: ”Och säga: Ära vare Allah, som inte har tagit till sig själv en son, och som inte har någon som är delaktig i suveräniteten …” (Sura 17:111);

EKUMENIK

KRISTEN ENHET ENLIGT JOH. 17

Orsaken till enheten mellan troende är “för att världen skall tro, att du har sänt mig”. Det tycks som om Herren gav enheten en framträdande plats så att världen skulle uppmärksamma vårt budskap. Av denna orsaken är vissa evangelikaler ännu mer ivriga att organisera enhet. Men sanningen är att Kristi bud om enhet ligger på ett mycket högre plan än något mänskligt uppbyggande av gemenskap mellan kyrkor, hur nyttigt detta än må vara.

View More