Month: October 2021

PSYKOLOGI

BEHOVSTEOLOGI

Den stora lögnen om hur man blir en god, kärleksfull människa. Genom influensen från humanistisk psykologi tror många kristna att människor syndar p.g.a. att deras behov inte blir uppfyllda.

PSYKOLOGI

ATT TRÄLBINDA EVANGELIET TILL PSYKOLOGI

Följderna blir katastrofala av att se på bibeln genom psykologins glasögon. Bli inte förvirrad av “värdefulla insikter”, som är gömda i träsket av teorier och terapier, uttänkta av dem som varken känner Gud eller söker honom som är källan till liv och gudsfruktan.

View More