TROSRÖRELSEN

ANDE, SJÄL OCH KROPP – BIBLISK ANALYS

”Hon är en ande, har en själ och bor i en kropp”. I denna korta sats kommer trosförkunnelsens människosyn till klart uttryck. Människan är sammansatt av tre olika delar och dessa delar har en bestämd rangordning sins emellan.