Month: May 2022

SANN V/S FALSK ANDLIGHET

VAD ÄR VÄCKELSE?

Kör aldrig över förståndet! Kristen tro är inte dåraktig eller irrationell. Man kan inte med hjälp av förståndet resonera sig fram till en tro, men när man väl tror finner man att kristendomen är intellektuellt hållbar. Därför ska vi vara misstänksamma mot allt som försöker få oss att sluta tänka.

SANN V/S FALSK ANDLIGHET

VAD ÄR ALPHAKURSEN?

Att lämna någon i tron att hon är en kristen utan att vara det är en fruktansvärd handling. Ändå är det just det vi riskerar genom att använda ett så bristfälligt redskap som Alpha som ”har ett sken av gudsfruktan, men skolen icke vilja veta av dess kraft’”2 Tim 3:5). Så kan man bara inte göra.

TROSRÖRELSEN

TROSRÖRELSENS HISTORISKA RÖTTER

Många kristna tror att Trosrörelsen är en biprodukt av pingströrelsen och den karismatiska rörelsen. En del tror t o m att den är den karismatiska rörelsen, men det är inte historiskt riktigt. Trosrörelsens rötter kan härledas tillbaka till evangelisten, pastorn, bibelläraren och författaren E. W. Kenyon (1867-1948).

TROSRÖRELSEN

MÄNNISKAN GÖRS TILL GUD

Hittills har vi undersökt Trosrörelsens påståenden om att Kristi död på korset inte räckte som försoning för vår synd, att Kristus dött andligen för alla människor, att Han iklädde sig satanisk natur och att Han var tvungen att lida i helvetet och födas på nytt för att kunna frälsa mänskligheten. Enligt Copeland, resulterar allt detta i att ” Jesus var mönsterbilden för en ny ras.”

View More