SANN V/S FALSK ANDLIGHET

TROR DU PÅ ALLVAR ATT JESU KRISTI EKKLESIA VERKLIGEN REPRESENTERAS AV DEN GLOBALA SYNLIGA KYRKAN IDAG?

Att mötas är bara lovvärt om det är tillsammans med sanna lärjungar. Detta är en mycket viktig faktor. Att gardera sig mot avfall kommer inte att uppnås genom att föra folk till kyrkobesök för deras egen skull, oavsett vilken kyrka som är inblandad.

“Att mötas” är bara lovvärt om det är med sanna lärjungar som inte driver en trend, eller stödjer en auktoritär pastor, eller upprätthåller en sekt, eller hänger sig åt falska eller skadliga läror och sedvänjor.

Att möta legalistiska, liberala eller galna “kristna” kommer egentligen inte att göra dem mycket gott och kommer definitivt inte att hjälpa dem att undvika avfall, utan kommer bara att förvärra deras problem.

Det är viktigast att skilja mellan “den stridande församlingen” (namnet som traditionellt ges till den dolda kropp av lärjungar som för andlig krigföring i denna onda värld, det jag kallar Ekklesia) och den “synliga” kyrkan – den som offentligt presenterar sig för världen, med all dess falska auktoritet (Vatikanen och andra centra för konfessionell makt, såsom Canterbury), religiösa seder, teatraliska kläder, ritualer och artificiella bestämmelser.

Tror du på allvar att Jesu Kristi Ekklesia verkligen representeras av den globala synliga kyrkan idag? Det är en villfarelse som bara den kan ha, vars sinnen inte kan se bortom det som bara kan ses med ögonen.

Den synliga kyrkan idag – med vilken jag menar ”kyrkans” offentliga ansikte, som de som inte är lärjungar följer genom media och via sina viktigaste informationskällor – är till stor del en teater för kastrering, kompromisser och bekräftelse av det sataniska världssystemet, och är olämplig att ha någon del i den motkultur som är vad “den stridande församlingen” egentligen borde vara idag.

Det som folk kallar “kristendom” borde vara den enda sanna motkulturen mitt i ett världssystem, som de heliga texterna tydligt visar vara under Satans makt (Johannes första brev, kapitel 5, vers 19).

Om en lokal församling av bekännande ”kristna” inte är en del av den motkulturen, då kommer äkta lärjungar inte att vilja vara en del av den, och inte ens om man slår dem i huvudet med Hebreerbrevet 10:25 kommer detta att tvinga in dem där. Jag kan garantera att författaren till det brevet skulle bli förskräckt över att upptäcka, att den här versen av honom missbrukas så mycket.

Alan Morrison

(Utdrag från artikeln “Do Not Shrink Back! An Exposition of Hebrews, chapter 10, verses 19-39.)

Do Not Shrink Back! An Exposition of Hebrews, chapter 10, verses 19-39

DIAKRISIS-PROJECT.COM

Do Not Shrink Back! An Exposition of Hebrews, chapter 10, verses 19-39

PROLOGUE: What the Letter to the Hebrews is Really All About THE LETTER TO THE HEBREWS is a beautifully constructed collection of truths and principles, written around thirty years after the death,…