SANN V/S FALSK ANDLIGHET

AVVIKELSE FRÅN SANN EVANGELISK KRISTENDOM

“Vår klara bibliska skyldighet är att hålla oss borta från, att förbli åtskilda från, alla former av falsk undervisning och att försvara ett utpräglat evangeliskt vittnesbörd till Guds ära och för den eviga frälsningen för dyrbara själar. Detta är, som vi konstaterade tidigare, den ståndpunkt som våra evangeliska förfäder intog. Detta är inställningen inom renlärig, traditionell evangelisk kristendom. Det som vi ser idag är en ny och genomgripande avvikelse från sann evangelisk kristendom. Hur kommer vi att förhålla oss?” (Peter Masters)