TROSRÖRELSEN

TROSRÖRELSEN

E.W. Kenyon, inte Kenneth Hagin, är trosrörelsens verkliga fader. Han var författare till den undervisning på vilken trosrörelsen är grundad. Följaktligen är Kenyon den historiska roten från vilken trosrörelsen växte upp. Genom sin “uppenbarelsekunskap” hoppades Kenyon skapa “övermänniskor”, som inte längre var bundna vid “förståndskunskap” eller av demoner, sjukdom och fattigdom.