TROSRÖRELSEN

JESUS – DEN FÖRSTA PÅNYTTFÖDDA MÄNNISKAN?

JDS-läran och Bibeln

Biblisk analys av de många oroväckande påståenden som Trosrörelsen för fram.

Så här ser bilden ut som Trosrörelsen målat upp för oss så här långt: Det var när Jesus dog andligen på korset som han fick satans natur. Det var då han bokstavligen blev synd. När Jesus dog andligen blev han förvandlad från man till en dödlig och satanisk skapelse. Kenneth Copeland ger oss sitt ljus över detta, ”Du måste förstå att han (Jesus) dog, du måste inse att han gick ned i helvetets djup som en dödlig man gjord till synd. Men Gud vare tack, han stannade inte där. Han föddes pånytt i helvetets djup och uppstod.” (54)

Copeland berättar också för oss att medan Kristus var i helvetet såsom ”utmärglad, utspilld, liten maskäten ande” (55) och blev torterad av satan och alla helvetets demoner, så var han utan rättigheter. Att helvetet inte kunde hålla kvar Jesus berodde enligt Copeland på, att Jesus inte var någon syndare egentligen utan bara var gjord till synd p g a andras synder. Han menar att detta hade satan glömt. Copeland säger, ”Djävulen hade glömt att ta i beaktande att Jesus inte hade syndat själv utan hade blivit synd p g a andras synder.” (56) Jag har ingen aning om hur dum Copeland tror att satan är, men det är svårt att tro att den visaste av alla Guds skapelser kan glömma en sådan sanning. Var någonstans kan man finna stöd i Skriften till denna teori? Copeland och andra som kommer med nya sanningar hänvisar oftast till sina egna personliga samtal med Gud eller Hans Son.

Detta var uppenbarligen något Gud väntat på. Vi får höra att Gud talade ord av tro in i helvetet och Copeland säger ”…Ord från den levande Guden kom ned till helvetet och fyllde Jesu Ande med uppståndelsekraft! Omedelbart började hans förvridna, dödsmärkta Ande fyllas och komma tillbaka till livet. Han började se ut som något som djävulen aldrig sett förut. Han blev bokstavligt talat född på nytt inför djävulens ögon. Han började spänna sina andliga muskler…Jesus var född på nytt och den förste som fötts ifrån de döda.” (57)

Detta är inget annat än ren fantasi. Copeland förvränger betydelsen av förstfödd från de döda (1 Kol.1:18). Det betyder att Jesus har furstehöghet och inte att Han var född på nytt. Vilken nytta skulle Jesus, som var syndfri och den helige Gudens Son ha av att födas på nytt? Den här läran, mer än någon annan, tar bort sanningen om att Kristus är oföränderlig och att Han är gudomlig! (Hebr.13:8) Den här falska undervisningen avslöjar Copelands okunskap när det gäller biblisk terminologi, att han inte aktar vad bibliska lärare undervisar om, att han inte heller bryr sig om de främsta teologerna eller kyrkohistoria. Det kommer inte som en överraskning att höra Copeland och andra troslärare göra sig löjliga över sådana källor (Kyrkohistoria).

Den här fabeln är inte slut med detta. Charles Capps undervisar att resultatet av allt det här var kyrkans födelse. Han säger: ”Han startade församlingen av förstfödda i helvetet…Han gick nedför helvetets gångar och startade församlingen där. Församlingen startade när Jesus föddes på nytt i helvetet.” (58) Det var inte bara så att den allsmäktige Guden i kötts gestalt föddes på nytt i helvetet, även Kristi församling har sina rötter där! Den här läran är så befängd så jag ger bara ett kort gensvar som visar på sanningen. Församlingen föddes, som varje kristen vet, på pingstdagen, vilket står beskrivet i Apg. 2.

Den bästsäljande författaren Benny Hinn ger sina åhörare denna ”uppenbarelse kunskap”: ”Du skulle bara veta, woosh! Den helige Ande visar mig några grejor. Det svindlar för mina ögon! Jag säger som det är, det är tungt över mig just nu…Han (Jesus) är i underjorden nu. Gud är inte där, den helige Ande är inte där och Bibeln säger att Han blev född (begotten). Vet du vad detta ord (begotten) betyder. Det betyder född på nytt. Vill du ha en till chock. Har du blivit född på nytt? Han blev det. Låt ingen bedra dig. Jesus blev född på nytt. Du säger, ‘Vad pratar du om?’….Han blev född på nytt. Han var tvungen att födas på nytt…Om Han inte fötts på nytt skulle aldrig jag kunna födas på nytt. Hur skulle jag kunna vända mig till Jesus och säga att: Du har gått igenom allt jag går igenom förutom den nya födelsen?” (59)

Trots att Hinn menar sig ha fått uppenbarelsen från Gud så betyder inte ordet ‘begotten’ född på nytt. Den verkliga betydelsen av ordet ‘begotten’ är helt enkelt ‘född’ eller’att födas’. Det har ingenting med att pånyttfödas att göra. Det behövs bara en kort stund av grundläggande bibelstudier för att se att Jesus hänvisas till som ”…en enfödd Sons härlighet från sin Fader” (Joh.1:14, se också Joh.1:18; 3:16). Detta bibelställe framhåller Herrens unika natur. Ett ord som hänvisar till Kristi uppståndelse är Hebr. 1:5, ”Du är min Son, jag har idag fött dig.” Gud reste Kristus upp från de döda och gav liv till Hans kropp och, som Albert Barnes skriver,

”Genom sin egen makt uppreste Han Kristus och säger sedan bildligt att Han fött Honom från det döda.” (jämför Ps.2:7; Apg. 13:33). Uppståndelsen var en sorts födsel till liv ifrån det döda, eller dess början (Upp.1:5). (60)

Copeland utvecklar samma ämne genom att säga (lägg märke till hans diskreta förändring av ordet förstfödd till pånyttfödd), ”Det är viktigt för oss att förstå att det var en pånyttfödd människa som besegrade satan…Kol. 1:18 hänvisar till Jesus som den förstfödda ifrån det döda… Han var den förste som blev pånyttfödd under det nya förbundet.” (61)

Det grekiska originalordet för förstfödd (prototokos), talar inte om att födas på nytt utan om furstehöghet, överhet och eminence. Kol. 1:18 (jämför Rom. 8:29) betecknar helt enkelt Kristi upphöjdhet över hela skapelsen, vilket sammanhanget i Kol.1 visar (speciellt Kol. 1:15). I vers 18 står det ‘ifrån de döda’, och det hänvisar till Kristi kroppsliga uppståndelse, och inte till en mystisk andlig död ifrån vilken Han blev tvungen att födas på nytt. Michael Moriarty förklarar:

Termen ‘förstfödd’ i Skriften hänvisar helt klart till den fysiska födelsen av det första barnet i en familj, men också till en persons position, rank eller status. I Israel t. ex, hade den förstfödde en speciell förstfödslorätt och speciella privilegier. Han tog över ledarskapet i familjen efter fadern. Han fick också en större del av arvet. Detta var hans förstfödlorätt. Nationen Israel kallas också för Guds ‘förstfödda’ och har fått mottaga speciella välsignelser och förmåner om man jämför med hednanationerna (2 Mos. 4:22). På samma sätt kallas Jesus för den förstfödde (Rom. 8:29; Kol.1:15; Hebr.1:16).

Termen har absolut ingenting att göra med att Jesus skulle vara född på nytt. Det är en helt främmande förklaring till den bibliska texten och den står närmare Jehovas vittnens tolkning än den gör ortodox kristendom. Jesus Kristus är den upphöjde, den förste arvingen till hela skapelsen. Nya Testamentet kallar Jesus, den förstfödde och hänvisar med det till Hans upphöjda position och Hans förstfödslorätt när det gäller arvet. Han står främst i rang och har första platsen i allt. ‘Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste.’ (Kol.1:18). (62)

Kenneth Hagin har vid ett tillfälle förnekat att han någonsin lärt ut sådana här saker. Men i det här uttalande gör han det klart och tydligt, ”Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa…Jesus var den första personen som någonsin fötts på nytt”. (63)

Gloria Copeland säger i sin bok ‘Gods Will’:”Efter att Jesus blev gjord till synd blev Han tvungen att födas på nytt..Alltså är Jesus en pånyttfödd man. Detta är de goda nyheterna som evangelium erbjuder varenda en som tar emot det.” Genom att undervisa om att Jesus behövde födas på nytt är detsamma som att undervisa om att Jesus före det hade en fallen, syndfull natur. Det är också precis vad dessa trosförkunnare vill få oss att tro. Det är detsamma som att förneka det faktum att Jesus är och alltid har varit den evige Guden. Enligt Hebr.13:8 så kan inte Jesus förändras till sitt väsen. Han är evig. Det finns ingen början, inget slut och inget avbrott i Hans gudomlighet! (jämför Mal.3:6; Joh.5:26; Fil.2:6).

När vi nu närmar oss nästa kapitel kanske någon undrar var all denna konstiga undervisning leder till? Följande citat ifrån Kenneth Copeland visar oss exakt vad den leder till. Den kommer att ta oss rakt ned i djupet och vidare med huvudet före in i den äldsta lögnen. Ormens lögn!! Copeland förklarar: ”Guds Ande talade till mig oss sa, ‘Min son, förstå detta. Följ mig i detta och låt inte traditioner hålla fast dig’. Han sa, ‘Tänk så här: en man som är född två gånger klådde satan inom hans eget område.’ Jag slog ihop min Bibel…så här. ‘Va, sa jag’ Han sa, ‘En pånyttfödd man besegrade satan, den förstfödde ibland många bröder och du är denne mans avbild, denne mans kopia’. Jag sa, ‘Min Gud!’ Och jag började förstå, jag sa, ‘Du kan väl inte mena att jag kunde ha gjort samma sak?’ Han sa, ‘Jovisst, om du haft samma kunskap i Guds Ord som han hade. Då hade du kunnat göra detsamma som han, om du är en pånyttfödd, liksom han.” (64)

Detta är en total villfarelse ifrån den mest grundläggande förståelse av vad Guds Ord lär. Kenneth Copeland inte bara menar sig ha kunnat försona mänskligheten med Gud genom att besegra satan i helvetet. Han vågar också påstå att han fått detta nonsens direkt ifrån den helige Ande !

Om Copeland hade kunnat frälsa oss, så hade vi kunnat göra samma sak. Vi hade kunnat vara våra egna frälsare, om vi inte saknat kunskap! Kristna måste vara på sin vakt emot falska läror, speciellt när de presenteras med ett leende och ett auktoritärt uppträdande. Oftast är dessa ‘nya uppenbarelser’ presenterade för den flitiga lyssnaren som om de vore Guds eget Ord.

Noter

54. K. Copeland, ljudkassett #00-0303, op.cit.

55. K. Copeland, ”Believer’s Voice of Victory”program, den 21 april 1991. Budskapet gavs första gången på Full Gospel motorcycle Rally Association 1990. Rallyt var vid Eagle Mountain Lake, Texas.

56. K. Copeland, ljudkassett #00-0303, op.cit. Sid B.

57. K. Copeland, ”The Price Of It All”, Believer’s Voice of Victory 19, 9 sept. 1991; 4-6.

58. C. Capps, Authority in Three Worlds, op.cit. s. 212-213.

59. B. Hinn, ”Our Position in Christ, del 1″, Orlando, FL; Orlando Christian Centre, 1991, vidéokassett# TV-254.

60. A. Barnes, op.cit. s. 461.

61. K. Copeland, ”Jesus our Lord of Glory”: 3 op.cit.

62. M. Moriarty, op.cit. s. 376.

63. K. Hagin, How Jesus Obtained His Name, Tulsa; Rhema, ljudkassett #44H01.

64. K. Copeland, Substitution and Identification, K. Copeland Ministries, 1989, ljudkassett #00-0202, sid. B

Gå till innehållsförteckning

https://www.karlektillsanningen.se