PSYKOLOGI

PSYKOLOGI

Efter att ha avvecklat människans sunda mottaglighet för skuld, fortsätter nu psykologin sitt segertåg in i kristenheten för att bygga upp vårt ego. Psykologins doktriner har anammats som den stora räddningen när vi upplever “dålig självkänsla”, inte “älskar oss själva” nog och inte inser vårt “eget värde”. Vi har hört dessa mantran så ofta, att vi tror att de är bibliska. Men vad är sanningen bakom dessa dogmer?