SANN V/S FALSK ANDLIGHET

VILLFARELSER INOM KRISTENHETEN

För att undvika den hårda nödvändigheten att antingen lyda eller förkasta vår Herres tydliga undervisning i Nya Testamentet, tar vi tillflykt till en liberal tolkning av den. Spetsfundigt resonemang finns inte hos romersk- katolska teologer enbart. Vi evangelikaler vet också, hur vi ska undvika lydnadens kritiskt avgörande punkter genom noggranna och invecklade förklaringar. Dessa är skräddarsydda för köttet. (A.W. Tozer)